WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Види страхових послуг та форми їх надання - Реферат

Види страхових послуг та форми їх надання - Реферат

класифікації Євросоюзу.
Класифікація страхувань за юридичною ознакою базується на законодавчих нормах цивільного і страхового права та забезпечує їх групування за видами (класами),що служить підставою для видачі ліцензій на здійснення страхової діяльності та забезпечує їх поділ на обов'язкові і добровільні види.
2. Види страхування за економічними ознаками
Найбільш широкою є класифікація страхувань за економічними ознаками, згідно яких страхування класифікується за:
1) об'єктами (галузями, підгалузями і видами);
2) родом небезпеки (видами ризиків);
3) статусом страхувальника;
4) статусом страховика.
У відповідності до економічної класифікації страхування за об'єктами
наведено на рис. 3.
Рис. 3. Класифікація страхувань за об'єктами (галузями)
Класифікація страхувань за родом небезпеки передбачає їх здійснення за
такими видами ризиків: транспортні, підприємницькі, фінансово-кредитні,
технічні; ризики пов'язані з життям і здоров'ям; ризики нанесення збитків
третім особам (рис. 4 ).
Рис. 4. Класифікація страхувань за видами ризиків
Класифікація за статусом страхувальника (рис. 5)передбачає поділ страхових послуг на ті, які обслуговують інтереси суб'єктів підприємницької діяльності, а також ті, які обслуговують інтереси громадян. Ця класифікація стосується майнового страхування і страхування відповідальності.
Рис. 5. Класифікація страхувань за статусом страхувальника
Класифікація за статусом страховика (рис. 6)використовується для забезпечення державного регулювання страхової діяльності, аналізу розвитку страхового ринку, контролю за страховиками. Ця класифікація передбачає поділ страхування на:
- комерційне (здійснюють страхові компанії, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств, а також товариств з додатковою відповідальністю);
- взаємне (здійснюють товариства взаємного страхування);
- державне (здійснюють спеціалізовані державні страхові організації).
Рис. 6. Класифікація страхувань за статусом страховика
3. Класифікація за формами здійснення (обов'язкові і добровільні види страхування)
Класифікація страхувань за формою здійснення передбачає їх поділ на обов'язкове та добровільне. Загальна класифікація страхувань за формою здійснення наведена на рис. 7.
Рис. 7. Класифікація страхувань за формами здійснення
Законом України "Про страхування" (редакція 2001 року) передбачено 33 обов'язкових та 22 добровільних видів страхувань. З цієї кількості страхувань 27 видів відноситься до майнового страхування, 12 - до страхування відповідальності і 16 - до особового страхування. Насправді як обов'язкових, так і добровільних видів страхувань є більше внаслідок того, що, наприклад, згідно обов'язкового авіаційного страхування здійснюється п'ять окремих видів страхувань, а при добровільному страхуванні за однією ліцензією може здійснюватися кілька різновидностей страхувань. Серед обов'язкового страхування немає державних видів (згідно цього ж Закону в редакції 1996 року їх було 14).
Для здійснення обов'язкових видів страхувань Кабінет Міністрів України встановлює порядок та правила його здійснення, форми типового договору, особливі умови отримання ліцензії, розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів або методику їх актуарних розрахунків.
Добровільні види страхувань здійснюються на підставі договору страхування. Для укладення договорів і виконання зобов'язань згідно нього страхові компанії розробляють правила страхування, котрі погоджуються; органом нагляду за страховою діяльністю. Конкретні умови страхуванні визначаються в договорах страхування з врахуванням особливостей об'єктів страхування.
Види обов'язкового страхування
В Україні здійснюються такі види обов'язкового страхування:
1) медичне страхування;
2) особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків;
3) особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);
4) страхування спортсменів вищих категорій;
5) страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини;
6) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;
7) авіаційне страхування цивільної авіації;
8) страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам;
9) страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;
10) страхування засобів водного транспорту;
11) страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності;
12) страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту (порядок та умови цього страхування визначаються спеціальним законом України);
13) страхування працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України), які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади;
14) страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;
15) страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою;
16) страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції'1 ( 1039-14);
17) страхування фінансової відповідальності, життя і здоров'я тимчасового адміністратора та ліквідатора фінансової установи;
18) страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ" ( 2665-14 );
19) страхування медичних та інших працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я та державних наукових установ (крім тих,

 
 

Цікаве

Загрузка...