WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Види загальнообов’язкового державного соціального страхування - Реферат

Види загальнообов’язкового державного соціального страхування - Реферат

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
Даний збір регулюється дакими нормативно-правовими документами, як: Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23.09.99 р. № 1105-ХІУ.; Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 22.02.2001 р. № 2272-ІП; Постанова Кабінету Міністрів України "Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати (доходу)), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів" від 07.03.01 р. № 225; Порядок визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2000 р. № 1423 (зі змінами та доповненнями).
Законом № 1105 встановлено загальнообов'язкове страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
Тарифи на цей вид страхування для роботодавців - юридичних та фізичних осіб визначаються в відсотках до фактичних витрат на оплату праці найманих робітників, які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати, та інші заохочувальні та компенсаційні виплати, в тому числі в натуральній формі, що визначається відповідно до Закону України "Про оплату праці, які підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян.
Розмір тарифів на страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання диференційований по галузях економіки, пойменованих
згідно з Загальним класифікатором галузей народного господарства України. Галузі згруповані в класи професійного ризику виробництва.
Підсобно-допоміжні виробництва (підрозділи) підприємств, що займаються іншими видами виробництва і перебувають на самостійному балансі, при визначенні розмірів страхових внесків, відносяться до галузі економіки, яким відповідає їх діяльність. Тобто тариф для таких підрозділів буде відрізняться від тарифу головного підприємства.
Для бюджетних установ та організацій, які фінансуються або дотуються з бюджету, страхові тарифи встановлюються в розмірі 0,2 відсотка від суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників.
Добровільно застрахована фізична особа сплачує внесок до фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, а якщо ця особа є інвалідом, - у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати, установленої на день сплати страхового внеску.
Страхові внески нараховуються у межах граничної суми заробітної плати (доходу), що встановлюється Кабінетом Міністрів України та є розрахунковою величиною при обчисленні страхових виплат. Наприклад, станом на 01.07.02 року -2200 грн.
Перерахування коштів на рахунок Фонду юридичною особою проводиться одночасно з отриманням грошових коштів на оплату праці в установах банку.
Фізичні особи перераховують збір не пізніше 10-го числа місяця, наступного за місяцем виплати заробітної плати.
Середньомісячний заробіток для обчислення суми страхових виплат потерпілому визначаються згідно з порядком обчислення середньої заробітної плати для виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
Висновки
З вищенаведеного можна зробити наступні висновки:
Склад платників збору на обов'язкове соціальне страхування і об'єкт оподаткування такі самі, як і щодо обов'язкового державного пенсійного страхування.
Пунктом 2 прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" зазначено, що до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що йому не суперечить.
У зв'язку з набранням чинності законів України з окремих видів загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до Закону України від 11.01.2001 р. №2213-ІІІ "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" втратив чинність Закон України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування". Законом України від 16.01.2003 р. №429-ІУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов'язкового державного соціального страхування" збір на обов'язкове соціальне страхування виключено із загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів), тобто із системи оподаткування. У зв'язку з цим потребував відповідних змін і Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок" щодо виключення збору на обов'язкове соціальне страхування із складу податків і зборів (обов'язкових платежів), в рахунок яких сплачується фіксований сільгоспподаток, та норми, якою встановлено, що частина фіксованого сільськогосподарського податку перераховується на обов'язкове соціальне страхування.
Список використаної літератури
1. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.2000р. № 1533 - III із змінами та доповненнями.
2. Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 11.01.2001р. № 2213 -III із змінами та доповненнями.
3. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності затратами, зумовленими народженням і похованням" від 18.01.2001р. №2240-111 із змінами та доповненнями.
4. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, якіспричинили втрату працездатності" від 23.09.99 р. № 1105-ХІУ.
5. Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 22.02.2001 р. № 2272-ІП.
6. Порядок визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2000 р. № 1423 (зі змінами та доповненнями).
7. Панасюк В.М. Податковий облік: навчальний посібник - Т.:Карт - Бланш 2002. с.8-10.
8. Податкова система України: Підручник/ В.М. Федосов, В.М. Опарін, Г.О. П'ятаченко та ін./ За ред. В.М. Федосова. - К.: Либідь, 1994. - с.22-24, 427.
9. Фінанси підприємств: Підручник/Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М.Поддєрьогін . З - те вид., перероб. та доп. - К. КНЕУ, 2000. - с.81-92.
10. Білик М.Д., Золотько І.А. Податкова система України: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч.дисц.-К.: КНЕУ, 2000.-с. 131, 136.
11. Журнал "Податкове планування" № 1-2 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...