WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Напрямки реформування обов’язкового медичного страхування в Україні - Реферат

Напрямки реформування обов’язкового медичного страхування в Україні - Реферат

вітчизняної системи охорони здоров'я. Найкращим засобом компенсації витрат людини, коли передбачаються великі витрати і які носять вірогідний характер, є можливість застрахуватись.
Страхування означає, що створюється страховий фонд для компенсації майбутніх витрат, куди відповідна кількість страхувальників вносить свої страхові внески. Оскільки подія носить вірогідний характер, то вона відбувається (страховий випадок) далеко не з усіма, хто платить страхові внески, тому здійснюється так званий перерозподіл ризиків між страхувальниками.
В принципі, сплачувати внески може одна юридична або фізична особа (страхувальник), а отримувати компенсацію у випадку здійснення страхового випадку - інша особа (застрахований). Як правило, управляє страховими фондами спеціальна юридична особа - страхова організація - страховик, який пов'язаний із застрахованими особами договірними відносинами - договорами страхування.
Специфічним видом страхування є медичне страхування. При цьому виді страхування страховим випадком є необхідність отримання застрахованим медичної допомоги та/або допомоги ліками. При цьому виді страхування платить внески велика кількість людей, а медичної допомоги потребують лише деякі з них. Тому при медичному страхуванні діє принцип, коли здоровий платить за хворого. Інша справа, що сьогодні захворів ти, а завтра можу захворіти я.
Медичне страхування є невід'ємною складовою розвитку системи соціального захисту населення, зокрема, виходячи з нашого досвіду, працівників та пенсіонерів українських залізниць (а в подальшому, можливо, і членів їхніх сімей). На думку профспілок, це одна із найвагоміших галузевих пільг. Її основною метою є створення ефективної та максимально прийнятної у фінансовому плані системи медичного обслуговування працівників залізничної галузі, яка б враховувала державні тенденції щодо запровадження системи загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування, не входячи у протиріччя з цілою низкою особливостей медичного забезпечення працівників Укрзалізниці. Страхова компанія укладає із залізницями та підприємствами залізничного транспорту угоди медичного страхування залізничників та пенсіонерів галузі. Річний страховий внесок при цьому становить від 48 до 98 грн, тобто 4-8 грн з особи на місяць. Такі страхові внески навряд чи є обтяжливими. Також необхідно відзначити, що, завдяки зваженій складовій Програми медичного страхування розмір страхових внесків залишається незмінним. За рахунок масовості таких внесків стало можливим акумулювання коштів, які використовуються для надання медичної допомоги тим застрахованим особам, які потребують стаціонарної медичної допомоги.
Система медичного страхування у залізничній галузі є невід'ємною частиною реалізації нової системи та моделі оплати стаціонарної медичної допомоги. Так, завдяки створенню бюджетно-корпоративно-страхової медицини на залізниці частково було змінено принцип оплати стаціонарної медичної допомоги. Вона здійснюється за рахунок трьох джерел: державного бюджету (оплати постійних видатків стаціонару - фінансування заробітної плати медикам та нарахувань на заробітну плату, будівництво, оплату комунальних послуг, частково медикаментів, перев'язувальних засобів та продуктів харчування), коштів страхової компанії (оплата змінних видатків - фінансування дефіциту коштів на придбання медикаментів, виробів медичного призначення та продуктів харчування), корпоративної допомоги Укрзалізниці (фінансування придбання медобладнання, будівництва, ремонту основних засобів). Причому фінансування з державного бюджету відбувається згідно з кошторисом видатків (тобто йдеться лише про вкладені ресурси). Фінансування за рахунок страхового відшкодування здійснюється за принципом ретроспективної оплати, а саме: оплата середньої вартості ліжко-дня згідно з профілем ліжка.
Не можна не відзначити велику роль медико-економічних стандартів (МЕС). Медико-економічні стандарти медичної допомоги визначають соціально сприйнятний та технологічно обґрунтований мінімум надання медичної допомоги по кожному захворюванню. Запровадження таких стандартів дає можливість оптимізувати видатки ОМС та підвищити ефективність використання фінансових ресурсів.
МЕС - це своєрідний "протокол" лікування, що охоплює як список обов'язкових, додаткових обстежень та фізіотерапевтичних процедур, так і точний перелік медикаментів та їх доз, що повинні використовуватися упродовж лікування. Завдяки такій конкретизації елементів лікування створення МЕС дає можливість отримати своєрідний орієнтир вартості медичної допомоги. Цей орієнтир потрібний як медичному закладу для оцінки ефективності використання коштів, так і страховикам, які зацікавлені в пошуку для своїх клієнтів медичних закладів, що за "мінімальні кошти" надають достатню та ефективну медичну допомогу. Це, безумовно, створює умови для оптимізації видатків на надання якісної, достатньої та своєчасної медичної допомоги, тому що вносить елементи конкуренції у стосунки як медичних закладів, так і страховиків. В умовах ОМС використання МЕСів доцільне для створення Програми загальнообов'язкового медичного соціального страхування.
Минулого року спільною робочою групою у складі співробітників СК "ІнтерТрансПоліс" та провідних спеціалістів медичних закладів Укрзалізниці були розроблені на базі "Тимчасових галузевих медичних стандартів стаціонарної допомоги дорослому та дитячому населенню в лікувально-профілактичних закладах України" МЕС лікування. Сформована база даних налічує 990 МЕСів за наступними профілями: психоневрологія, кардіологія, ревматологія, гастроентерологія, нефрологія, пульмонологія, ендокринологія, хірургія, проктологія, судинна хірургія, оториноларингологія, офтальмологія, урологія, ортопедія, акушерство, гінекологія, гематологія.
Свого часу фахівці СК "ІнтерТрансПоліс" спеціально для розрахунку вартостімедичної допомоги, яка надається в державних та комунальних медичних закладах, створили програмно-технічний комплекс "Інтермед 2000". Він дозволяє швидко розраховувати вартість медичної допомоги відповідно до рівня цін на медикаменти, заробітної плати, накладних витрат тощо. ПТК "Інтермед 2000" показав свою зручність та ефективність під час створення бази МЕСів.
На нашу думку, спільний досвід, що був накопичений під час роботи над МЕСами, може бути використаний при запровадженні загальнообов'язкового медичного соціального страхування в Україні.
3. Удосконалення системи медичного страхування в Україні на основі використання зарубіжного досвіду
Європейський вибір України зумовлює необхідність ретельного дослідження розвитку систем обов'язкового медичного страхування в країнах Європейського союзу. На сьогодні з повною очевидністю постала необхідність реформування системі охорони здоров'я України. Існуюча система викликає справедливі нарікання як з боку медичного персоналу, так і з боку населення, що обслуговується в державних лікувально-профілактичних закладах. Адже якість медичних послуг залишається низькою, в державних закладах відсутні можливості вільного вибору лікаря, витрати на медичне обслуговування неконтрольовано зростають, при чому незабезпечені верстви населення фактично позбавлені права на якісну медичну допомогу. Нагромаджений багаторічний світовий досвід у цій галузі свідчить про високу ефективність різних моделей і систем медичного страхування. Загострюються протиріччя між обсягами державних гарантій щодо охорони здоров'я населення та можливостями їх бюджетного фінансування.
За домінуючим джерелом фінансування в країнах Європи можна виділити три моделі національних систем охорони здоров'я:
-бісмарківська модель (О. Бісмарк) - соціальне страхування;
-бевериджська модель (У. Беверидж) - податки;
-модель Семашка (Н. Семашко) - державний бюджет.
Тому співвідношення грошових потоків, що рухаються по цих чотирьох каналах, істотно розрізняється у різних країнах. Наприклад у Німеччині, охорона здоров'я населення якої ґрунтується на обов'язковому страхуванні, це співвідношення складається у такий спосіб: через ціни медицина одержує близько 5 %, премії

 
 

Цікаве

Загрузка...