WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → 1. Порядок створення, функціонування та ліквідація страхових організацій. 2. Страхування виставок. 3. Тарифна політика страхування - Контрольна робота

1. Порядок створення, функціонування та ліквідація страхових організацій. 2. Страхування виставок. 3. Тарифна політика страхування - Контрольна робота

адміністратора компанії), котрим здійснюється фінансове, господарське і кадрове управління страховиком;
3) встановлення заборони на вільне користування майном страховика та прийняття страхових зобов'язань без дозволу органу нагляду.
Кожна страхова компанія має матеріальні, фінансові, трудові та інформаційні ресурси.
До матеріальних ресурсів належить нерухоме і рухоме майно - будівлі транспорт, обчислювальна та офісна техніка, меблі. До фінансових ресурсів відносяться власні кошти і кошти, що перебувають в управлінні компанією - статутний фонд, вільні резерви, нерозподілений прибуток, гарантійний фонд, страхові резерви. До трудових ресурсів відноситься персонал компанії, кваліфікація котрого повинна бути достатньою для ефективної діяльності підприємства. До інформаційних ресурсів відносяться масиви даних про страхувальників, діючі страхові договори та зобов'язання згідно них, довідкова, законодавча, нормативна інформація, статистичні дані і дані бухгалтерського обліку.
В сучасних умовах головну роль відіграють трудові та інформаційні ресурси, з допомогою котрих здійснюється ефективне управління матеріальними і фінансовими ресурсами.
2. Страхування виставок
Державні підприємства, а також акціонерні товариства, корпорації, що виникли на їх основі, можуть заключати різного виду договори страхування. По додаткових договорах може бути застраховано:
- майно, одержане підприємством по договору майнового найму (якщо воно не застраховане у наймодавця або прийняте від інших підприємств (організацій) та населення для переробки, ремонту, перевезення, зберігання, на комісію, тощо;
- майно на час проведення експериментальних або дослідницьких робіт, експонування на виставках.
Якщо ті чи інші матеріальні активи використовуються для проведення експериментальних чи дослідницьких робіт, а також експонуються на виставці, то дія договору страхування починається з моменту переміщення їх з постійного місця знаходження для упаковки з метою транспортування на місце випробування або експонування.
В цьому випадку дія договору страхування розповсюджується на період тимчасового складування (збереження), випробування чи експонування і зворотного транспортування на місце постійного знаходження.
Експонати виставок, колекцій, антикваріату, тощо страхуються по вартості на основі поданих страхувальником документів або по їх експертній оцінці.
Необхідною умовою для виплати страхового відшкодування збитків, які виникли внаслідок настання страхового випадку під час проведення експериментальних або дослідницьких робіт, а також експонування майна на виставці, є страхування матеріальних активів по спеціальному договору.
Об'єкти страхування виставки:
Об'єктом страхування є майнові інтереси Страхувальника, зв'язані з володінням, користуванням, розпорядженням виставками (виставочними експонатами, спеціалізованим устаткуванням), унаслідок їхньої втрати, чи знищення ушкодження в результаті страхового випадку.
Страхові ризики:
За договором страхування Страховик надає Страхувальнику страховий захист на випадок утрати, чи знищення ушкодження виставочних експонатів, спеціалізованого виставкового устаткування при настанні страхових випадків по наступним групах ризиків:
ў пожежі;
ў вибуху;
ў стихійні лиха;
ў падіння на застраховане майно пілотованих літальних апаратів і/чи їхніх частин;
ў дії води (аварій систем комунікації і водопостачання, проникнення води із сусідніх приміщень);
ў протиправних дій третіх осіб.
За договором страхування можуть бути застраховані всі перераховані вище ризики в сукупності, будь-яка їхня чи комбінація кожний з ризиків окремо.
Термін договору страхування визначається згідно договору страхування.
Договір страхування полягає:
для тимчасової виставки (салону, виставки-ярмарку і т.д.) - на термін проведення виставки, включаючи період монтажу і демонтажу експонатів і спеціалізованого устаткування;
для постійної виставки (галереї, експозиції, виставленої в музеї, виставочному залі і т.д.) - на термін від 1-го місяця до 1-го року.
Страхова сума:
Страхова сума - сума, у межах якої виплачується страхове відшкодування за договором страхування, встановлюється в розмірі страхової вартості майна. Під страховою вартістю розуміється дійсна вартість майна в місці його перебування на момент висновку договору страхування.
3. Тарифна політика страхування
Найважливішим моментом в погодженні інтересів сторін у страхуванні є домовленість про величину страхового тарифу. За допомогою страхового тарифу (його ще називають тарифною ставкою) обчислюються страхові внески, за рахунок яких формується страховий фонд. Кошти ж з нього є джерелом виплат страхового відшкодування, а також покриття витрат страхової організації.
Страховим тарифом вважають грошову плату з 100 грошових одиниць страхової суми на рік або процентну ставку від сукупної страхової суми на певну дату. Тарифні ставки знаходяться в тісному зв'язку з обсягом страхової відповідальності. Укладаючи договори страхування, страховик намагається вирішити оптимальним шляхом два протилежні завдання: при мінімальних тарифах, які були б доступні для широкого кола страхувальників, забезпечити значний обсяг страхової відповідальності. Саме за рахунок доступних тарифних ставок створюються умови для вилучення доходів застрахованого у вигляді страхових внесків, забезпечується оптимальний розмір страхового фонду для виплати відшкодування.
В основу страхового платежа покладена тарифна ставка, яку ще звуть брутто-ставкою. В її структурі два основних елементи - нетто-ставка та навантаження до неї. Кошти з нетто-ставки використовуються для утворення страхового фонду в його основній частині, а тому відіграють вирішальну роль в забезпеченні виплат страхового відшкодування. За рахунок навантаження до нетто-ставки покриваються витрати на проведення стра-хових операцій. Питома вага навантаження в брутто-ставці залежить від специфіки конкретної страхової операції, форми та виду страхування і, як свідчить міжнародна практика, коливається від 10 до 40%.
По своїй фінансовій природі нетто-ставка, будучи пов'язаною з ймовірністю нанесення страхувальнику певного матеріального збитку, відображає обсяг страхової відповідальності страховика. У випадку страхування майна чи підприємницьких ризиків, для яких властиві декілька видів страхової відповідальності, загальна нетто-ставка може складатись із суми декількох окремих нетто-ставок. Зазначимо також, що розмір нетто-ставки .перебуває під впливом багатьох чинників, що відображають конкретні умови, в яких знаходиться застраховане майно, здійснюється виробництво, живе й працює людина. Ступінь ймовірності нанесення шкоди в цих обставинах зумовлює необхідність диференціації тарифних ставок, про що буде йтися вданому розділі пізніше.
Навантаження до нетто-ставки повинно бути достатнім для покриття слідуючих накладних витрат страховика:
- оплати праці співробітників страхової організації;
- затрат на рекламу;
- адміністративно-господарських витрат (оренда приміщення, плата за комунальні

 
 

Цікаве

Загрузка...