WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Страхування тимчасової втрати працездатності громадян. Сутність, тенденції розвитку, основні проблеми - Реферат

Страхування тимчасової втрати працездатності громадян. Сутність, тенденції розвитку, основні проблеми - Реферат

погодженням із Національним банком України порядок надходження та обліку коштів Фонду;
5) розглядає та затверджує річний бюджет Фонду, звіт про його виконання;
6) визначає порядок фінансування та умови надання путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення в спеціальних оздоровчих закладах (у тому числі дитячих);
7) здійснює контроль за цільовим використанням коштів Фонду, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та використання;
8) вирішує питання щодо формування та використання резерву коштів для забезпечення фінансової стабільності Фонду в сумі, необхідній для фінансування матеріального забезпечення в розрахунку на місяць;
9) спрямовує та контролює діяльність виконавчої дирекції Фонду, правлінь і виконавчих дирекцій відділень Фонду;
10) обирає голову правління Фонду та його заступників;
11) розглядає кандидатури і затверджує на посадах директоравиконавчої дирекції Фонду та його заступників, а також приймає рішення про їх звільнення;
12) затверджує структуру органів Фонду, чисельність їх працівників, асигнування на адміністративно-господарські витрати Фонду;
13) представляє Фонд у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян з питань соціального захисту громадян, а також органами соціального страхування зарубіжних країн, міжнародними організаціями, діяльність яких пов'язана із захистом соціальних прав людини;
14) затверджує положення про правління відділення Фонду;
15) здійснює інші функції, передбачені статутом Фонду.
4. Повноваження правління відділення Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності
Правління відділення Фонду:
1) визначає поточні завдання відділення Фонду;
2) розглядає та затверджує в установленому порядку річний бюджет відділення Фонду, звіт про його виконання;
3) щорічно розглядає програму і кошторис (у розрізі регіонів) щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей, яка включає заходи щодо санаторно-курортного лікування, оздоровлення в санаторіях-профілакторіях, пансіонатах, дитячих оздоровчих таборах, утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, позашкільного обслуговування;
4) представляє відділення Фонду у взаємовідносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян з питань соціального захисту громадян;
5) здійснює інші функції, передбачені положенням про правління відділення Фонду.
5. Повноваження виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Виконавча дирекція Фонду:
1) забезпечує збір та акумуляцію внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;
2) здійснює оперативне розпорядження страховими коштами Фонду в межах затвердженого бюджету Фонду;
3) здійснює матеріальне забезпечення та надає соціальні послуги за цим Законом;
4) здійснює контроль за правильним нарахуванням, своєчасною сплатою страхових внесків, а також забезпечує цільове використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;
5) представляє інтереси страховика в судових та інших органах;
6) готує та подає на розгляд правління:
пропозиції щодо розміру страхових внесків на наступний рік;
проект бюджету Фонду та звіт про його виконання;
пропозиції щодо розміру резервних коштів;
7) виконує інші функції відповідно до положення про виконавчу дирекцію Фонду.
6. Наглядова рада Фонду та її повноваження
Нагляд за діяльністю Фонду здійснює наглядова рада, яка діє на громадських засадах. Члени наглядової ради не можуть бути одночасно членами правління Фонду та його відділень, а також працівниками виконавчої дирекції Фонду або його відділень.
Наглядова рада здійснює контроль за виконанням статутних завдань та цільовим використанням коштів Фондом.
До наглядової ради, яка складається з 15 осіб, входять у рівній кількості представники держави, застрахованих осіб і роботодавців.
Представники від держави призначаються Кабінетом Міністрів України, представники застрахованих осіб і роботодавців обираються (делегуються) сторонами самостійно.
Строк повноважень членів наглядової ради становить 6 років.
Наглядову раду очолює голова, який обирається строком на два роки із складу наглядової ради почергово від представників кожної сторони і не може представляти ту сторону, від якої обрано голову правління Фонду.
Наглядова рада провадить свою діяльність на принципах рівноправності сторін та їх відповідальності за прийняті нею рішення.
Наглядова рада:
заслуховує звіти правління та виконавчої дирекції Фонду з питань виконання завдань, покладених на Фонд, і використання коштів Фондом, дає відповідні рекомендації Фонду;
заслуховує інформацію правління та виконавчої дирекції Фонду про підготовку та виконання бюджету Фонду;
порушує питання про відповідальність посадових осіб органів управління Фонду, з вини яких допущено порушення прав застрахованих осіб;
у разі необхідності вживає заходів для проведення аудиторської перевірки використання страхових коштів та окремих напрямів роботи Фонду, правління та виконавчої дирекції Фонду;
одержує необхідну інформацію про роботу Фонду та виконавчої дирекції Фонду, його відділень;
розглядає інші питання діяльності Фонду відповідно до статуту Фонду;
у разі потреби вимагає скликання позачергового засідання правління Фонду.
Порядок роботи наглядової ради визначається регламентом, який затверджується на її першому засіданні.
Наглядова рада проводить свої засідання відповідно до плану, але не рідше одного разу на півроку. У разі необхідності головою наглядової ради, а також на вимогу однієї третини її складу або

 
 

Цікаве

Загрузка...