WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Особливості проведення санації страхових компаній - Контрольна робота

Особливості проведення санації страхових компаній - Контрольна робота

компанії та зачіпають права сторін, що існували до вжиття таких заходів, в тому числі (але не обмежуючись ними) такі, що можуть призвести до призупинення виплат, призупинення примусових заходів чи зменшення вимог.
Згідно до закону України "Про страхування" Уповноважений орган має право призначити проведення примусової санації страховика у разі:
· невиконання ним зобов'язань перед страхувальниками протягом трьох місяців ;
· недосягнення ним визначеного законом розмиру статутного фонду;
· настання інших випадків, визначених чинним законодавством України.
Примусова санація передбачає:
· проведення комплексної перевірки фінансово-господарської дiяльностi страховика, в тому числі обов'язкової аудиторської перевірки;
· визначення Уповноваженим органом управляючої особи, без згоди якої не може здійснюватися фінансове, господарське i кадрове управління страховиком;
· встановлення заборони на вільне користування майном страховика та прийняття страхових зобов'язань без дозволу Уповноваженого органу;
· встановлення обов'язкового для виконання графiка здiйснення розрахункiв iз страхувальниками;
3. Особливості банкрутства страховиків
Згідно до закону України "Про поновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом" ст. 45., визначені такі особливості банкрутства страховиків:
1. При розгляді справи про банкрутство страховика учасником провадження у справі про банкрутство визнається державний орган у справах нагляду за страховою дiяльнiстю.
2. Заява про порушення справи про банкрутство страховика може бути подана в господарський суд боржником, кредитором або іншим уповноваженим на це державним органом.
3. Продаж майна страховика-боржника як цiлiсного майнового комплексу здiйснюється в процедурi санацiї за правилами, встановленими статтею 19 цього Закону.
При здiйсненнi лiквiдацiйної процедури цiлiсний майновий комплекс страховика може бути проданий тiльки у разi згоди покупця взяти на себе зобов'язання страховика-банкрута за договорами страхування, за якими страховий випадок не настав до дня визнання страховика банкрутом.
1.Покупцем цiлiсного майнового комплексу страховика може бути тiльки страховик.
2.У разi продажу цiлiсного майнового комплексу страховика у процедурi санацiї до покупця переходять всi права та обов'язки за договорами страхування, за якими на дату продажу майна страховика страховий випадок не настав.
3.У разi визнання господарським судом страховика банкрутом i вiдкриття лiквiдацiйної процедури всi договори страхування, укладенi таким страховиком, за якими страховий випадок не настав до дати прийняття зазначеного рiшення, припиняються.
4.Страхувальники за договорами страхування, за якими страховий випадок настав до дня прийняття господарським судом постанови про визнання страховика банкрутом та вiдкриття лiквiдацiйної процедури, мають право вимагати виплати страхової суми.
Інша справа, коли компанія реорганізується - ліквідується, поглинається іншим страховиком чи об'єднується з конкурентом. Згідно зі ст. 43 Закону "Про страхування", реорганізація страховика проводиться з урахуванням особливостей щодо забезпечення правонаступництва за укладеними угодами, встановленими уповноваженим органом. Поки що, уповноважений орган, яким є Держфінпослуг, розробив лише один документ - методичні рекомендації щодо злиття (приєднання) СК на базі пілотного проекту приєднання ВАСТ "Терен" до ВАТ "СК "Універсальна". Щодо інших видів реорганізації, то вони залишаються неврегульованими, тому, якщо страхові компанії зливаються чи приєднують до себе іншу СК, страхувальникам краще потурбуватися про безперервність захисту своїх інтересів. Те саме стосується й банкрутства страхової компанії. Якщо страховий випадок настав, а виплату ще не зроблено - це велика проблема. Клієнтам необхідно терміново переукласти угоду з іншою компанією, розірвати попередню і подати вимогу на повернення частини платежу. Якщо у страховика достатній розмір активів, виплати буде здійснено в повному обсязі, а якщо ні - то частково.
Не врегульовано й питання добровільного відходу компанії з ринку. Наприклад, коли засновники СК не в змозі нарощувати капіталізацію компанії до необхідного рівня й готові вийти зі страхового бізнесу. Держфінпослуг визанчила, якщо компанію виключили з реєстру, вона фактично вже не є фінансовою установою й не контролюється комісією та іншими органами, тобто колишня страхова компанія опиняється поза правовим полем. Відповідно розраховувати на повернення своїх коштів у цьому разі вже не доводиться.
Усі ці проблеми набувають особливої актуальності через те, що найближчим часом процеси реорганізації страхових компаній відбуватимуться дедалі частіше. Нинішнього року посилення контролю Держфінпослуг може спричинити відхід з ринку багатьох компаній. Тому страховики говорять про необхідність створення фонду гарантування вкладів страхувальників за аналогією з банківською системою. Така система гарантій особливо потрібна компаніям, що займаються страхуванням життя і, отже, оперують коштами населення. Оперативне здійснення страхових виплат, безсумнівно, сприяло б підвищенню довіри до страхових компаній з боку населення.
Наприклад, у США фонд гарантування забезпечує виплати власникам страхових полісів у розмірах набагато більших, ніж аналогічний фонд, що виплачує кошти вкладникам банківських установ. Якщо в разі банкрутства банку максимальна сума повернення за депозитами в США становить $100 тис., то за банкрутства страховика - $250 тис.
Висновки
Отже, можна зробити наступні висновки:
Страхова діяльність, як і банківська, будується на довірі страхувальників, заснована на їхніх грошах (сума притягнутих коштів у страхових організаціях, як правило, у багато разів перевищує величину власних ресурсів). Порушення проти страховика справи про банкрутство приводить до втратидовіри, різкому скороченню надходжень коштів по раніше укладених договорах страхування. Розраховувати на фінансову допомогу з боку засновників не доводиться, тому що, якби в них була така можливість, вони б зробили це раніше, не доводячи справу до судового розгляду. Крім того, заходу щодо відновлення платоспроможності вже проводилися самою страховою організацією, але не дали бажаного результату. Очікувати, що через деякий час аналогічні багато в чому дії в ході процедур фінансового оздоровлення й зовнішнього керування дадуть інший результат не доводиться. Тому рішення перших зборів кредиторів може бути одне: про звернення до арбітражного суду із клопотанням про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва.
Згідно до закону України "Про поновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом" ст. 45., визначені такі особливості банкрутства страховиків:
1. При розгляді справи про банкрутство страховика учасником провадження у справі про банкрутство визнається державний орган у справах нагляду за страховою дiяльнiстю.
2. Заява про порушення справи про банкрутство страховика може бути подана в господарський суд боржником, кредитором або іншим уповноваженим на це державним органом.
3. Продаж майна страховика-боржника як цiлiсного майнового комплексу здiйснюється в процедурi санацiї за правилами, встановленими статтею 19 цього Закону.
Список використаної літератури
1. Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління / За ред. О.В. Мозенкова.- Х.: ВД "ІНЖЕК", 2003.-272 с.
2. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. - К.: Либідь, 1998. - 312 с.
3. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник. - К:КНЕУ, 2000. - 412 с.
4. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посібник. - К:КНЕУ, 2003. - 554 с.
5. Тітов М.І. Банкрутство: матеріально-правові та процесуальні аспекти. - Харків: Консум, 1997. - 192 с.
6. Фінанси підприємств: Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А.М.Поддєрьогін. - 4-те вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 571 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...