WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Страхування в Україні - Курсова робота

Страхування в Україні - Курсова робота

уповільнились.
Обсяг заявлених статутних фондів страхових організацій станом на 01.01.98 становив 131 924 тис. грн., зрісши порівняно з 1997 роком майже в 1,7 раз; обсяг сплачених статутних фондів зріс відповідно майже в 1,9 раз та досягнув 118 656 тис. грн.
Змінюється на краще ситуація зі сплаченням статутних фондів страховиків. Так, у 23 страховиків сплачені статутні фонди складають від 500 000 грн. до 1 000 000 грн., у 15 - більше 1 000 000 грн., що не могло не позначитися на середньому сплаченому статутному фонду, який збільшився за рік в 3 рази і досягнув 530 тис. грн.
Ситуація із різким ростом статутних фондів страховиків говорить:
o з однієї сторони, про виконання вимог страхового законодавства щодо мінімального сплаченого статутного фонду;
o з іншої сторони, про привабливість страхового ринку для інвестування як галузі народного господарства, що динамічно розвивається;
o усвідомлення страховиками необхідності нарощування фінансових потужностей для безумовного виконання страхових зобов'язань, місця і ролі страховика для успішного функціонування народногосподарського комплексу. Балансовий прибуток страховиків України в 1998 році збільшився в порівнянні з 1997 роком в 2,2 раза, досягнувши 94 880 тис. грн. Причиною такого явища є те, що з квітня 1996 року, у зв'язку з введенням в дію Закону України "Про страхування", використовується нова методика розрахунку технічних резервів, тому 1996 рік виявився перехідним, і як наслідок - значні збитки відстрахової діяльності. В 1998 році ситуація вирівнялась, тому від страхової діяльності одержані прибутки. Також на збільшення прибутку вплинули зміна об'єкту оподаткування страховиків з липня 1997 року і зниження на 12 відсотків рівня виплат. В той же час, прибуток за рахунок інвестування тимчасово вільних коштів зменшився на 5 644 тис. грн., або на 16 %, досягнувши 29 379 тис. грн. Витрати на проведення страхування та інші витрати, що відносяться на собівартість, складають 128 170 тис. грн., або 31,5 % від надходжень страхових платежів. Страховики, створені за участю іноземних юридичних осіб та іноземних громадян, одержали в 1997 році 52 993,4 тис. грн. страхових платежів, або 13 % від загальної суми надходжень. Ними виплачено 17 949,5 тис. грн. страхових сум та страхового відшкодування, або 13,9 % від загальної суми виплат. Рівень виплат по цих страховиках складає 33,9 %. Частка страховиків, створених за участю іноземного капіталу, в загальному обсязі сплачених статутних фондів дещо вища і складає 15,4 %, або 18 319,7 тис. грн.
Середній сплачений статутний фонд на 01.01.98 вищезазначених страховиків складає 705 тис. грн. і перевищує середній загальноукраїнський в 1,3 рази. В цілому, страховики, створенні за участю іноземних юридичних осіб та іноземних громадян, істотно не впливали в 1998 році на стан та розвиток страхового ринку України.
Страховики, які звітувались перед Укрсграхнаглядом за 1998 рік по регіонах України підрозділяються таким чином:
Західний регіон (Вінницька, Хмельницька, Львівська, Ів.-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Закарпатська, Волинська, Рівненська області - 29 страхових організацій (12,9 % від загальної кількості);
Східний регіон (Сумська, Харківська, Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Полтавська області - 58 страхових організацій (25,9 від загальної кількості);
Південний регіон (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області, АР Крим та М.Севастополь) - 47 страхових організацій (21,0 % від загальної кількості);
Центральний регіон (Житомирська, Кіровоградська, Черкаська, Чернігівська, Київська області та М.Київ) - 90 страхових організацій (40,2 % від загальної кількості);
Продовжує мати місце вкрай нерівномірна ситуація зі структурою розміщення страхового ринку. Найбільша кількість страхових організацій знаходиться в Центральному, Східному та Південному регіонах, а саме в містах: м. Київ - 78 страховиків; м. Одеса- 18 страховиків; м. Харьків- 14 страховиків.
Частка страхових платежів, сплачена перестраховикам в 1998 році, складає 63060 тис. грн., або 16 % надходжень страхових платежів. В порівнянні з 1997 роком питома вага платежів, сплачених перестраховикам, знизилась на 2,2 % при збільшенні суми платежів на 7 610 тис. грн., або в 1,14 рази. Частка страхових відшкодувань, сплачена перестраховиками, складає 3 160,4 тис. грн. Рівень виплат становить 5 % від платежів, які були сплачені перестраховикам. По добровільному майновому страхуванню 68,5 % платежів (43 222 тис. грн.), сплачено перестраховикам, збільшившись у звітному році в 1,74 рази (на 23,6 %). Перестраховиками відшкодовано у звітному періоді по добровільному майновому страхуванню 2 199,3 тис. грн. (5 %). Частка страхових платежів в структурі платежів, сплачених перестраховикам по добровільному страхуванню відповідальності та обов'язковому страхуванню, зменшилась відповідно до 13,3 % та 12,1 %. По добровільному особистому страхуванню було передано в перестрахування лише З 864 тис. грн., що становить 6,1 % проти 12 906 тис. грн., або 23 % минулого року.
Крім багатьох позитивних моментів на страховому ринку існують серйозні проблеми, серед них:
інвестиційні можливості страховиків використовуються недостатньо;
питома вага страхування життя на страховому ринку постійно знижується;
впровадження обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів зіткнулося з перепонами на законодавчому рівні;
мають місце окремі випадки зволікання страховиками виплат страхових сум та страхового відшкодування, неправомірні відмови в їх виплаті та порушення страхового законодавства.
Таблиця 1
Показники діяльності ст рахових рг анізацій Ук раїни 1996- 1998 роки
Показники 1996 1997 1998 97/96 98/97
Страхові премії (тис. грн.) 244 360 317811 408401 130 % 129 %
Страхові виплати (тис. грн.) 144 272 147311 129 182 102 % 88%
Рівень виплат (відношення виплат до премій (%) 59 46 32
Сформовані страхові резерви на 01.01 (тис. грн.) 65216 92681 159 838 142 % 172 %
Кількість діючих договорів на 01.01. (одиниць) 28 534 844 28 706 032 23 929 082 101 % 83%
Таблиця 2
Показники діяльності стр
обов'язкового страхуван ахових орга ня (крім стр нізацій Укр ахування ж аїни з добро
иття) 1996- вільного 1998 роки та і
Показники 1996 1997 1998 97/96 98/97
Страхові премії (тис. грн.) 183372 284 357 389 841 155 % 137 %
Страхові виплати (тис. грн.) 77185 105 449 108 285 137 % 103 %
Рівень виплат (відношення виплат до премій (%) 42,1 % 37,1 27,8
Сформовані страхові резерви на 01.01 (тис. грн.) 51991 83390 138 364 160 % 166 %
Кількість діючих договорів на 01.01. (одиниць) 12 550 489 17711388 14 524 749 141 % 82%
Короткий звіт про стан на страховому ринку України за період

 
 

Цікаве

Загрузка...