WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Страхування в Україні - Курсова робота

Страхування в Україні - Курсова робота

різні страхові резервні фонди підприємств; і, нарешті, спеціальні кошти тих, хто професійно займається страхуванням, - страхові резерви страхових компаній і організацій.
Державний резерв утвориться за рахунок загальнодержавних ресурсів. Призначення цього фонду є забезпечення відшкодування збитків і усунення наслідків стихійного лиха і великих аварій, що створили надзвичайну ситуацію, потягли значні руйнування ^ великі людські жертви. Цей фонд формується як в натуральній так і в грошовій формі.
Створення в децентралізованому порядку відокремленого фонду підприємств дає можливість оперативне подолати тимчасові труднощі в процесі виробництва. При переході до ринкової економіки значно поширюються межі самострахування. Його нова модель трансформується у фонд ризика, що створюється підприємствами, фірмами, акціонерними товариствами для забезпечення їх діяльності при несприятливій економічній кон'юктурі, затримці платежів за поставлену продукцію, нестачі коштів для погашення отриманих позичок.
Процес становлення страхового ринку в Україні йде не рівно. Поряд зі становленням і зміцненням одних страхових компанія можна спостерігати і розпад, банкрутство чи відкликання ліцензії у інших. Є багато негативних чинників об`єктивного характеру, що впливають на здійснення страхової діяльності. Це слабка законодавча базастрахування, неузгодженість між собою багатьох актів законодавства, низькі фінансові вимоги до статутного фонду для лицензіювання нової страхової компанії, жорсткий податковий прес (55 % на доход в 1994 році) для страхових організацій, низька платоспрожність потенційних страхувальників.
Проте поступово в Україні складається економічно - правовий простір для діяльності страховиків. Держава в особі спеціально уповноваженого на те органу - Комітету в справах нагляду за страховою діяльністю здійснює керування цим процесом. Опрацьовуються правові норми здійснення страхової діяльності, ведеться лицензіювання страхових компаній, постійно проводяться перевірки на предмет контролю їх платоспроможності, фінансової стабільності і додержання ними вимог законодавства.
Найбільш загальні принципи страхування (в основному відносно державного страхування) викладені в Цивільному кодексі Україні.
Але, не принижуючи значення норм Цивільного кодексу, все ж треба підкреслити, що основу страхового законодавства України зараз складає Декрет Кабінету Міністрів України №47-93 від 10 травня 1993 року, та закон України "Про страхування" №85/96-ВР від 7 березня 1996 р.
Розвиток страхового ринку України відбувався в умовах зниження темпів спаду виробництва промислової продукції, здійснення курсу Уряду подолання інфляції та інших передумов для пожвавлення економічної діяльності.
Так, у 1998 році валовий внутрішній продукт зменшився порівняно з 1997 роком в реальному обчисленні на 3,2 відсотка, обсяг промислового виробництва - на 1,8 відсотка. Прибуток підприємств і організацій зменшився на 18 відсотків при зростанні оптових цін у промисловості на 7,7 відсотка.
Зазначенні фактори певним чином вплинули на розвиток страхового ринку України. В той же час, страховий ринок розвивався досить високими, порівнюючи з іншими галузями економіки, темпами, а також намітився ряд позитивних якісних тенденцій в його розвитку.
В першу чергу, слід відмітити, що вперше за 90-ті роки, в 1998 році відбулось суттєве перевищення темпів росту страхових платежів над темпами інфляції, тобто відбулось реальне зростання обсягів ринку страхових послуг.
Крім того, ряд процесів, що свідчать про якісні зміни у розвитку страхового ринку, підтверджують окремі позитивні тенденції, серед яких:
ў темпи росту страхових платежів продовжують випереджати темпи росту страхових виплат;
ў в 1998 році мало місце досить значне збільшення обсягів сформованих резервів на
кінець року у відношенні до зібраних за рік платежів. Це відбувається за рахунок
впровадження нового порядку формування резервів незароблених премій та
формування резервів збитків;
ў намітилася тенденція щодо значного збільшення сплачених статутних фондів.
Страховий ринок України на кінець 1998 року налічував 224 страховика, які звітувались перед Укрстрахнаглядом. Ними отримано 408 401 тис. грн. страхових платежів по добровільних та обов'язкових видах страхування, в т. ч. по добровільних видах страхування 319 515 тис. грн., що складає 78 % від загальної суми страхових платежів, та по обов'язкових видах страхування - 88 886 тис. грн., або 22 % від загальної суми надходжень. Надходження страхових платежів по особистому страхуванню в 1998 році складають 74 % від надходжень 1997 року, в тому числі, по страхуванню життя -55 %. По інших видах страхування спостерігалось зростання страхових платежів, а саме:
" по майновому страхуванню - в 1, 89 раза;
" по державному обов'язковому страхуванню - в 1, 1 раза;
" по страхуванню відповідальності - в 1, 05 раза.
Виплати страхових сум та страхового відшкодування досягли 129 246 тис. грн., з них по добровільних видах страхування - 113 808 тис. грн., або 88 % від загальної суми виплат; по обов'язкових видах страхування - 15 438 тис. грн., або 12 % від загальної суми виплат.
Серед них в 1998 році збільшились виплати страхових сум та страхового відшкодування по таких видах страхування:
o по майновому страхуванню - в 1, 46 раза;
o по державному обов'язковому страхуванню - в 1, 17 раза;
По інших видах страхування відбулось зниження виплат. Страхові виплати складають:
o по особистому страхуванню - 69 % від виплат 1997 року, в тому числі, по страхуванню життя - 50 %;
o по страхуванню відповідальності - 54%;
o по недержавному обов'язковому страхуванню - 8%.
Всього надходжень страхових платежів збільшилось порівняно з 1997 роком в 1,29 разів, в той самий час виплати страхових сум і страхового відшкодування, вперше за останні роки, зменшились на 18 129 тис. грн., або в 1,12 раза.
Темпи росту страхових платежів перевищували темпи росту страхових виплат в 1,5 раза (в 1997 році - в 1,3 раза).
Середній рівень виплат (відношення виплат до платежів у %) становить в 1998 році 31,7 %, з них по страхуванню життя 112,6 %; по видах страхування, інших, ніж страхування життя - 237,8 %.
Кількість діючих договорів страхування на кінець звітного року в 1998 році зменшились на 17 відсотків проти попереднього року. Це пояснюється, в першу чергу, скороченням видів недержавного обов'язкового страхування. Між тим, існують і обнадійливі тенденції щодо діючих договорів страхування. Так, по майновому страхуванню і по страхуванню відповідальності відбувся значний ріст договорів (відповідно в 1,8 та 2,4 раза); по особистому страхуванню, в тому числі по страхуванню життя темпи спаду кількості діючих договорів на кінець звітного року значно

 
 

Цікаве

Загрузка...