WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України - Дипломна робота

Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України - Дипломна робота

"Страховий ринок - система економічних відносин, яка складає сферу діяльності страховиків і перестрахувальників в даній країні, групі держав і в міжнародному масштабі по наданню відповідних страхових послуг страхувальникам". Разом з тим він виділяє і термін "обмежений страховий ринок". Якщо страхування абоперестрахування не можуть бути розміщені на страховому ринку якої-небудь іншої країни повністю, то такий ринок є обмеженим. [ 6 ]
В широкому розумінні страховий ринок являє собою всю сукупність економічних відносин з приводу купівлі-продажу страхових послуг, тобто ринок забезпечує органічний зв'язок між страховиками і страхувальниками і тут здійснюється обов'язкове визнання страхової послуги. При цьому необхідною умовою існування страхового ринку є наявність суспільної потреби на страховиків, які можуть задовольнити ці потреби. Об'єктивною основою страхового ринку є виникнення в процесі відтворення необхідності надання грошової допомоги потерпілим у випадку настання непередбачених подій. При цьому основним економічним законом функціонування страхового ринку є закон попиту і пропозиції.
Згідно з кількістю діючих на страховому ринку страхових компаній на ньому складаються специфічні умови, які впливають на відносини страховиків і страхувальників, рівень і методи державного регулювання, способи надання страхових послуг, організаційні особливості страхових компаній тощо.
З точки зору суб'єктів страхового ринку можна представити наступну схему їх взаємозв'язку (рис.1).
Згідно з українським законодавством в Україні можуть створюватися страхові компанії у формі акціонерних товариств, товариств з додатковою відповідальністю, товариств з повною відповідальністю та командитних товариств.
Нині найбільш розповсюдженою формою організації страхових компаній є акціонерні товариства.
Акціонерні товариства - форма об'єднання капіталу шляхом випуску акцій на суму консолідованого капіталу. Існує два типи акціонерних товариств:
" закрите акціонерне товариство (акції цього акціонерного товариства не продаються на ринку цінних паперів, а розповсюджуються серед його засновників);
" відкрите акціонерне товариство (акції вільно продаються на ринку цінних паперів).
Продавці
Посередники Покупці
Страхові компанії страхові агенти юридичні особи
Цесіонарії страхові брокери фізичні особи
Товариства взаємного страхування
Рис. 1. Схема взаємозв'язку суб'єктів страхового ринку
З таблиць 9 і 10 можна зробити висновки, що ринки страхування в основному зосереджені у великих промислових центрах, в основному це Київ, Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Одеса і Запорожжя. У той же час, у Херсонській і Волинській областях немає ні однієї страхової компанії. У Західному регіоні така маленька кількість страховиків зв'язана з відсутністю в ньому великих промислових підприємств, а також дуже низькою платоспроможністю населення.
Таблиця 9. Страхові компанії в територіальному розрізі
Регіони
Non-life % Life %
Центральний (Київ, Чернігів, Черкаси, Житомир, Кіровоград)
164 53,08 12 63,17
Східний (Харків, Луганськ, Полтава, Донецьк, Дніпропетровськ, Суми)
68 22,01 4 21,05
Південний (Одеса, Запорожжя. Миколаїв, АР Крим, Херсон, Севастополь)
52 16,82 2 10,52
Західний (Львів, Ужгород, Тернопіль, Вінниця, Івано-Франківськ, Рівне, Чернівці, Хмельницький, Луцьк)
25 8,09 1 5,26
Усього
309 100,00 19 100,00
Таблиця 10.Структура ринків страхування non-life
України в територіальному розрізі
Город Страх.премії,тис. грив. Страх.премії, від страх.- гром. Тис. грив. Страх.виплати, тис.грив. Страх.виплати страх.гомадянам, тис.грив. Кіл-сть договорів страхувания Кіл-сть дог.страх-ування со сртах.-громадянами Кіл-сть страховиків
Киів 1527841,1 218176,5 230435,5 101532,4 71383025 69745329 152
Чернігів 16484,9 6165,5 2204,4 1437,3 182986 149998 5
Черкаси 524,5 5,3 2,6 2,6 662 71 2
Житомир 270,4 216,5 135,0 130,4 7205 6793 3
Кировоград 21,0 0 2,0 2,0 8 8 1
Центральний регіон 1545141,9 224563,8 232779,5 103104,7 71573886 69902199 164
Харків 558660,1 3497,7 5320,8 1152,2 157793 103992 19
Донецьк 102808,8 25001,0 35565,8 12056,8 974829 850500 19
Дніпропетровськ 82994,3 12751,1 6604,7 3280,7 151689925 151665425 19
Луганськ 7148,3 3740,6 1067,7 876,5 242974 224440 4
Полтава 4190,6 267,3 1381,1 28,1 7333 6154 5
Суми 1100,1 730,2 51,8 44,4 44528 39891 2
Восточный регіон 756902,2 45987,9 49991,9 17438,7 153117382 152890402 68
Одеса 266802,8 2520,4 146213,7 7585,4 1682447 41608 20
Запоріжжя 237000,3 4328,8 22852,2 2811,7 473000 406594 12
Миколаїв 33912,7 108,4 16779,5 500,8 1211 558 3
АР Крим 27629,3 2385,7 728,7 275,8 1187587 125173 18
Южный регіон 565345,1 9343,3 51984,1 11173,7 3344245 573933 52
Львів 32190,9 17654,8 6484,3 441,1 3473512 3371834 8
Ужгород 12442,7 10492,1 2403,8 2265,4 248782 241734 4
Тернопіль 12332,8 5812,9 2666,5 1580,1 109775 73149 5
Вінниця 7271,7 1227,6 618,4 595,0 119507 116990 3
Івано-Франківськ 6311,4 596,9 411,5 71,2 31562 17416 2
Ровно 2711,9 1897,0 253,1 153,3 23079 22517 2
Чернівці 427,2 8,3 0,5 0,4 783 604 1
Хмельницький 36,9 0,6 26,9 0,0 516 24 1
Западный регіон 73785,5 37690,2 12865,0 5106,5 4007516 3844268 25
Усього по Україиі 2941174,7 317585,2 350620,5 136823,7 232043029 227210803 309
Найбільша кількість компаній займається такими видами страхування, як страхування майна (205), від нещасних випадків (204), вантажів та багажу (177), наземного транспорту (196), від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (204), відповідальності перед третіми особами (92), фінансових ризиків (166). Наведені дані дають підстави стверджувати, що на національному страховому ринку створено конкурентне середовище і основні елементи організаційної структури, тобто є страховики зі своїми організаційними структурами на територіях окремих регіонів та страхувальники, представлені юридичними та фізичними особами різних сфер діяльності.
Крім цього, до суб'єктів створеної організаційної структури страхового ринку можна віднести також різні об'єднання страховиків, освітні центри по підготовці і перепідготовці кадрів, наявну спеціальну пресу і рекламу страхового ринку, а також Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю України - Укрстрахнагляд, який здійснює організацію ліцензування, розроблює методологію і організацію нагляду, займається питаннями розвитку законодавства і зовнішніх зв'язків, координації роботи і правового забезпечення страхової діяльності, виконує функції наукового центру. Разом з тим і нині актуальними залишаються питання законодавчого, методологічного та інформаційного забезпечення діяльності страховиків в ринкових умовах.
Необхідно звернути увагу на те, що поки що мало перестрахувальних компаній, а підготовкою кадрів для страхування практично займаються два вузи

 
 

Цікаве

Загрузка...