WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України - Дипломна робота

Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України - Дипломна робота

страхової діяльності та пройшли перереєстрацію, було включено лише 212 страхових організацій різних типів.
Кінець 90-х років характеризувався збільшенням валових показників страхових платежів, ростом кількості страховиків і їхньоюспеціалізацією по видах страхування, розвитком перестрахувальних операцій як на внутрішньому (національному), так і на зовнішньому (світовому) страховому ринку (табл.5).
Таблиця 5. Динаміка розвитку страхового ринку України
Показники по роках, тис.гр. 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Страхові премії 144180 244360 317811 408401 789159 1164126 2136000 3030507
Страхова премія на одного страховика 232 373 454 1692 3387 4583 8122 9239
Страхові виплати 95414 144272 147311 129182 177845 360919 407000 424205
Страхова виплата на одного страховика 155 220 210 535 763 1421 1547 1293
Рівень виплат, % 66 59 46 32 23 31 19 14
Сформовані страхові резерви 49339 65216 92681 159838 447692 537041 959000 1185156
Передано в перестрахування - 38295 55450 63060 238531 451169 918000 1429427
Обсяг сплачених страхових фондів - 22573 64210 118656 150595 327872 51100 1036877
Кількість страховиків 616 655 700 241 233 254 263 328
Розвиток страхового ринку України за останні 8 років знаходився в умовах пожвавлення економічної діяльності, зниження темпів падіння виробництва. Це не могло не вплинути на його розвиток, і він розвивався досить високими темпами (таблиця 6).
Таблиця 6. Темпи росту страхування в Україні
Показники по роках Темп росту, %
95/94 96/95 97/96 98/97 99/98 00/99 01/00
Страхові премії 170 130 129 193 148 183 142
Страхова премія на одного страховика 159 122 373 200 135 177 114
Страхові виплати 151 102 88 138 203 113 104
Страхова виплата за одного страховика 142 95 255 142 186 109 84
Сформовані страхові резерви 132 142 172 280 120 178 125
Передано в перестрахування - 145 114 378 189 203 150
Обсяг сплачених статутних фондів - 284 185 127 218 56 205
Кількість страховиків 106 107 34 96 109 103 125
Намітився ряд тенденцій, серед яких:
" темпи росту страхових платежів продовжують випереджати темпи росту страхових виплат;
" поетапно збільшуються обсяги страхових резервів;
" намітилася тенденція значного збільшення сплачених статутних фондів, що свідчить про привабливість для інвестування страхового ринку, як сфери, що динамічно розвивається, і усвідомлення страховиками необхідності збільшення капіталізації для виконання страхових зобов'язань.
Державна політика розвитку страхового ринку України супроводжувалася удосконаленням нормативно-правового забезпечення, збільшенням кількості страхувальників, упровадженням нових видів страхування і підвищенням надійності роботи страхових компаній і посередників, що знайшло своє підтвердження в прийнятті органами державної влади нових нормативно-правових актів і внесенні змін у діючі. Уперше на більш тривалий термін постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2001 року № 98 затверджена Програма розвитку страхового ринку України на період 2001(2004 року, що визначила основні напрямки розвитку страхового ринку і заходу щодо створення привабливого і доступного для страхувальників ринку страхових послуг, перетворення страхування в ефективну складову частину соціального захисту населення. Найважливішим етапом розвитку страхування стало прийняття в 2001 році Законів України "Про страхування" і "Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг".
За експертними оцінками, сьогодні в Україні застраховано лише 10% ризиків, тоді як у більшості країн цей показник складає 90-95%. Частка страхового ринку України в загальноєвропейському обсязі страхових послуг складає лише 0,05% - при тім, що в Україні проживає 7% населення Європи.
Незважаючи на номінальне зростання обсягів страхових платежів, частка страхового ринку в 2001 році склала лише 1,5% ВВП. При цьому для розвитих країн аналогічний показник складає 8-12%.
Таблиця 7.Частка страхування у ВВП
Показники по роках 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Частка страхування у ВВП, % 1,2 0,45 0,39 0,44 0,76 0,92 1,2 1,5
Рівень інфляції, % 501,1 281,7 139,7 110,1 117,7 116,9 125,8 106,1
Дисконтна ставка НБУ,% 252 105 40 35 60 45 27 12,5
Курс дол. США/ грн. 1,04 1,794 1,893 1,899 3,427 5,2189 5,4345 5,2985
В останні роки страховий ринок по темпах розвитку випереджає інші сектори економіки України. Це стало можливим завдяки ефективному задоволенню страховиками запитів одночасно двох категорій страхувальників: тих, хто хоче захистити свої засоби від ризиків, і тих, хто боре з непомірним податковим тягарем. При цьому попит на страхування як інструмент податкової оптимізації з кожним роком удосконалюється і залучає нових клієнтів. Таким чином, реальне страхування за різними оцінками складає 25-40% від загальних показників. Особливо висока частка "псевдострахування" у добровільному майновому страхуванні, оскільки витрати на страхування майна юридичних осіб відносяться на валові витрати, а розміри страхових тарифів за згодою сторін договору страхування застосовуються, як правило, з підвищувальним коефіцієнтом від 1 до 5 до базового. Непрямим підтвердженням цих негативних тенденцій є те, що темпи приросту в 2001 році страхових платежів по майновому страхуванню зросли до 50,25% (у 2000 році до 106,32%), а темпи приросту страхових виплат знизилися і склали відповідно 20,19% і 3,31%. Як не дивно, рівень виплат по обов'язковому недержавному страхуванню з кожним роком планомірно збільшується, а в 2001 році зафіксований навіть вище середньоринкового. Аналізуючи даної таблиці 8, можна зробити висновок, що реальне страхування стало утрачати свої позиції починаючи з 1998 року.
Таблиця 8. Рівень страхових виплат
Рік Усього Види страхування
Добровільне страхування Обов'язкове
Майнове Відповідальність Особисте (крім життя) Життя Не державне Державне
Уровень выплат в %
1997 31,6 25,2 34,0 54,3 112,4 1,0 92,5
1998 22,5 16,0 25,5 64,8 102,3 2,5 98,2
1999 31,0 26,6 14,14 125,1 92,1 5,8 101,2
2000 19,1 12,5 14,3 17,5 91,1 10,5 94,1
2001 14,0 6,6 18,8 57,9 30,6 15,3 93,3
Загальна (валова) сума страхових виплат, здійснених страховиками за 2001 рік, склала 424 млн. грн. У порівнянні із 2000 роком обсяги вказаного показника зросли лише на 17 млн. грн. (у 1,04 раза). Обсяг виплачених безпосередньо страхувальникам страхових сум/відшкодувань за 2001 рік склав 402,2 млн. грн., в тому числі страхувальникам-громадянам 210,3 млн. грн.
Структура страхових виплат за 2001р.
Загальна (валова) сума страхових премій, отриманих за 2001 рік, склала 3 031 млн. грн. У порівнянні з 2000 роком обсяги вказаного показника зросли на 895 млн.грн. (у 1,4 раза). Сума страхових премій, отриманих безпосередньо від страхувальників, за 2001 рік склала 2 510,9 млн.грн., в тому числі від страхувальників-громадян -

 
 

Цікаве

Загрузка...