WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → 1.Форми організації фондів страхового захисту. 2.Частота ризику та розмір шкоди. 3.Роль посередників у страхуванні. 4.Страхові об'єднання - Контрольна робота

1.Форми організації фондів страхового захисту. 2.Частота ризику та розмір шкоди. 3.Роль посередників у страхуванні. 4.Страхові об'єднання - Контрольна робота

нетто-ставку у першому наближенні:
Тн = 100 х q х К (1);
Тн - тарифна нетто-ставка;
100 - 100 грн.;
q - ймовірність настання страхового випадку;
К - коефіцієнт відношення середньої виплати до середньої страхової суми на один договір.
1.1. У першому наближені розраховуємо ймовірність настання страхового випадку:
q = Кв / Кд
Кв - кількість виплат за певний період;
Кд - кількість договорів за певний період.
q = 720 / 100000 = 0,0072;
1.2. Обчислюємо коефіцієнт відношення середньої виплати до середньої страхової суми на один договір:
K = Q / S = 432 / 2130 = 0,203;
Тоді нетто-ставка дорівнює:
Тн1 = 100 х 0,0072 х 0,203 = 0,15 (грн. з кожної грн.)
2. Визначаємо ризиковане навантаження. Розрахунок імовірного настання страхового випадку дає можливість визначити середню величину цих подій. Але бувають відхилення від середньої величини в більшу або меншу сторону. У випадку більшого відхилення у страховика виникає дефіцит, у меншого - його запас. З цією метою створюється резервний фонд. Визначення резервного фонду (РФ) залежить від стійкості статистичного ряду. Тому перевіряємо ряд на стійкість.
2.1. Перевіряємо ряд на стійкість.
2.1.1. Визначаємо медіану:
Ранжирований ряд: 459, 559, 568, 678, 789, 789, 890, 1280, 1489.
М = 789.
Медіана ряду М = 789 шт.
2.1.2. Обчислюємо середню кількість страхових подій за формулою:
х = Ех / n; х - кількість подій, n - страховий період.
Статистичні дані й розрахунки відхилень від значень середньої зводимо в таблицю.
Табл. 1 Розрахунок тарифної ставки страхового ризику.
місяці х (х-хсер) (х-хсер)2
січень 789 -44 1936
лютий 678 -155 24025
березень 1489 656 430336
квітень 559 -274 75076
травень 568 -265 70225
червень - - 0
липень 890 57 3249
серпень - - 0
вересень 789 -44 1936
жовтень - - 0
листопад 1280 447 199809
грудень 459 -374 139876
разом 7501 4 946468
хсер 7501 / 9 = 833
Порівнюємо значення медіани і значення хсер; визначаємо стійкість ряду:
хсер - 100 %
М - r r = (789 х 100) / 833 = 94,72;
Якщо ряд > 75 % - ряд стійкий. В нашому випадку ряд = 94,72%, що є > за 75%, і в якості ризикованої надбавки, що створює резервний фонд приймаємо двохкратне середньоквадратичне відхилення.
2.2. Обчислюємо показник середньоквадратичного відхилення за формулою:
G = G2 = E(x-xсер)2 / n = 946468 / 9 = 324,3
2.2. Обчислюємо ризиковану надбавку, яка створить резервний фонд:
2 х 324,3 = 648,6.
3. З урахуванням ризикованої надбавки обчислюємо ймовірність настання страхового випадку та розмір нетто-ставки з використанням вищенаведених формул:
q1 = (833 + 648,6) / 100000 = 0,015;
Тоді Тн2 = 100 х 0,015 х 0,203 = 0,30;
4. Обчислюємо частку платежу, що йде у резервний фонд (РФ):
РФ = Тн2 - Тн1 = 0,3 - 0,15 = 0,15;
5. Обчислюємо частку платежу, що йде в страховий фонд (Стрф):
Стрф = Тн2 - РФ = 0,3 - 0,15 = 0,15 (грн.)
6. Обчислюємо розмір тарифної ставки. Згідно інструкції ліцензії страхової діяльності, розмір страхового резервування повинен бути не більше 50% від страхових платежів, а тариф дорівнює подвійній нетто-ставці.
Тбр1 = 2 х Тн2 = 2 х 0,3 = 0,6;
7. Визначаємо витрати на ведення страхової справи і частку платежу, що йде у прибуток. Ці витрати встановлюються у певному процентному відношенні, а прибуток до собівартості:
НС = Тбр1 х с = 0,6 х 19,5% = 0,12 (грн.);
Визначаємо тепер прибуток:
Пр = (Стрф + Рф + Нс) х с = (0,15 + 0,15 + 0,12) х 5,5% = 0,02;
8. Загальна методика розрахунку брутто:
Тбр2 = Стрф + РФ + НС + Пр = 0,15 + 0,15 + 0,12 + 0,02 = 0, 44 (грн. на 100 грн. вартості електроприладу).
9. Страховий платіж страхувальника за 1 електроприлад складає:
2130 - 100
Р - 0,44 Р = 2130 х 0,44 / 100 = 9,37;
10. Схема структури тарифної ставки має вигляд:
2130 - 100
Р - 0,30 Р = (2130 х 0,3) / 100 = 6,39;
2130 - 100
Р - 0,15 Р = (2130 х 0,15) / 100 = 3,2;
2130 - 100
Р - 0,02 Р = (2130 х 0,02) / 100 = 0,43;
2130 - 100
Р - 0,12 Р = (2130 х 0,12) / 100 = 2,56.
Таким чином, щоб застрахувати на визначених умовах електроприлад страхувальнику потрібно внести страховий платіж у розмірі 9,37.
ВИСНОВКИ
У контрольній роботі я детально проаналізував деякі питання з напрямку страхування, зокрема, навів форми організації фондів страхового захисту, розкрив суть ризику та розміру шкоди, розглянув роль посередників у страхуванні та види страхових об'єднань, привів свою точку зору з такого питання як добровільне медичне страхування, та описав деякі види договорів пропорційного перестрахування.
У другій частині своєї контрольної я представив розв'язок практичного завдання, тобто задачі. На практиці навчився визначати суму страхового платіжу, тарифної ставки, брутто-ставки, нетто-ставки та інше.
Отже, ця контрольна свідчить про те, що система страхування досить складна в організаційному плані, не зовсім досконало врегульована законодавча база, досить не прийнятий закон про обов'язкове медичне страхування, тому, фахівцям цієї галузі ще належить проробити великомасштабну частину роботи по удосконаленню всієї системи. І в цьому напрямку не достатньо поверхневих знань для того щоб успішно реалізувати всі заходи, а треба бути майстром своєї справи.
Література, що використовувалась у роботі:
1. Закон України "Про страхування" № 85/96-ВР від 07.03.96
2. Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. - Київ: Знання, 1998. - 216 с.
3. Страхування: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. С.С. Осадець, д-р екон. наук, проф. - К.: КНЕУ, 1998. - 528 с.
4. Законодавство України про страхування: Збірник нормативних актів / За редакцією П. Д. Біленчука, О. Ф. Філонюка, І. В. Яковенка. - Київ: Атіка, 1999. - 464 с.
5. Біленчук Д. П., Біленчук П. Д., Залєтов О. М., Клименко Н. І. Страхове право України. - Київ: Атіка, 1999. - 368 с.
6. Інтернет журнал "Страхова справа" - http://uainsur.com
7. © Український сервер страхування "Insurance Online", 2000-2002.
8. Конспект лекцій … №067-185.

 
 

Цікаве

Загрузка...