WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Необхідність та сутність страхування. Практичні завдання - Контрольна робота

Необхідність та сутність страхування. Практичні завдання - Контрольна робота

відповідальність перед третіми особами за свою діяльність чи бездіяльність), а також подія, явище, сукупність явищ, чи ступінь небезпеки. У різних народів світу відчуття ризику, небезпеки, проявляється різною мірою, що й відображається на поведінці людей неоднаковою рекцією та відторгненням ризиків зокрема й"страхових ризиків".
В розвинутих країнах страхування є сектором розвитку економіки, оскільки знімає навантаження з видаткової частини бюджету по відшкодуванню збитків, залученню інвестицій в економіку, вирішенню соціальних проблем суспільства. До того ж до основних факторів соціально-економічного розвитку будь-якої країни відноситься критерій рівня безпеки життя та виробництва, тобто страховий захист. Страхові компанії у всьому світі розглядаються як могутні фінансові та інвестиційні інститути, окрім того, вони вирішують проблему зайнятості у світі.
Виходячи із вище зазначеного, роль страхування відображає практичне застосування цієї економічної категорії та полягає в :
- забезпеченості стабілізації відтворювального процесу та економічній сталості в суспільстві;
- оптимізації ресурсів, що спрямовані на організацію економічної безпеки;
- раціоналізації формування та використання коштів, призначених для здійснення соціальних програм, первенцій тощо;
- в створенні додаткових джерел ресурсів для інвестування в економіку країни.
2.1. Страхувальники - юридичні особи та дієздатні громадяни, які уклали із страховиками договори щодо страхування свого власного інтересу або інтересу третьої особи, сплачують страхові премії і мають право (за договором або за законом) на отримання компенсації (відшкодування) при настанні страхового випадку.
Страхувальник зобов]язаний :
- вчасно вносити страхові платежі;
- надавати страховику достовірну інформацію про ступінь ризику, обставини, які можуть впливати на його зміну та про будь-які зміни стану страхового ризику;
- повідомляти страховика про інші діючі договори страхування щодо цього об"єкта страхування;
- вживати заходів щодо зменшення збитків, спричинених страховим випадком;
- повідомити страховика про настання страхового випадку в термін, передбачений умовами страхування.
Умовами договору страхування можуть бути передбачені й інші обов"язки страхувальника.
2.2. Аварійні комісари - з"ясовують причини настання страхового випадку та визначають розмір збитків. Аварійний комісар повинен відповідати наступним кваліфікаційним вимогам :
- мати вищу освіту і бути бакалавром, спеціалістом або магістром відповідно до напрямів діяльності;
- мати спеціальну кваліфікацію ( знання для з"ясування обставин і причин настання страхового випадку та визначення розміру збитків), підтверджену свідоцтвом (сертифікатом) навчального закладу, який здійснює підготовку аварійних комісарів відповідно до ліцензії Міносвіти на право првадження освітньої діяльності;
- мати стаж практичної діяльності за спеціальністю не менше ніж три роки.
Серед лідерів аварійного комісарства, що діють на території України є :
транспортні засоби - експертна компанія "Укравтоекспертиза-Холдінг", Український центр післяаварійного захисту "Експерт-сервіс";
пожежа та екологія - Агенство незалежної експертизи "Екос", Агенство експертизи "Егіда";
вантажі та багаж - Східно-європейський підрозділ компанії "Crawford".
Згідно законодавству України аварійний комісар відповідно договору із страховиком
1) має право :
- визначати форми і методи виконання зобов"язань на підставі законодавства і умов договору;
- з дозволу особи або органу, які проводять розслідування, знайомитися з матеріалами слідства, бути присутнім під час проведення слідчих дій і порушувати клопотання стосовно обставин і причин настання страхового випадку;
- отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усні формі від сторін, причетних до настання страхового випадку;
2) зобов]язаний :
- кваліфіковано, неупереджено, об"єктивно і в зазначений строк виконувати свої зобов"язання;
- не розголошувати будь-яку інформацію про об"єкт страхування без згоди на це страховика і страхувальника.
На підставі проведеного дослідження і зібраних документів аварійний комісар складає аварійний сертифікат, в якому зазначаються достовірні дані, які підтверджують об"єктивну інформацію про обставини і причини настання страхового випадку та розмір заподіяної шкоди.
3. Практичні завдання.
Задача 2.
Підприємство застрахувало майно на суму 100 000 грн. Страховий тариф 1,1%. Після настання страхового випадку страхова компанія визначила розмір збитків в частці 10%. Визначити страховий платіж і страхове відшкодування.
Розв'язок :
1.Страховий платіж = сума х страховий тариф =
=100 000 х 1,1%=1100 грн.
2. Страхове відшкодування = сума х частку збитків =
=100 000 х 10 % = 10 000 грн.
Задача 4.
На момент укладання договору страхування транспортного засобу від збитку при ДТП знос об"єкту страхування складав 20%, а первісна вартість цього засобу 35 тис.грн., на момент настання страхового випадку знос складав 25%, а збитки склали 10%. Розрахувати суму страхового відшкодування, якщо безумовна франшиза становить 2%.
Розв'язок :
1.Сума зносу на момент укладання договору страхування =
= вартість транспортного засобу х знос = 35000 грн х 20 % = 7000грн.
2.Страхова сума = вартість ТЗ - сума зносу = 35 000 грн - 7000 грн = 28000 грн.
3.Безумовна франшиза = страхова сума х % франшизи = 28000 грн х 2% = 560 грн.
4.Знос ТЗ за час експлуатації = 25% - 20% = 5%
Сума зносу на момент настання страхового випадку = 28000грн х 5% = 1400грн.
5.Вартість транспортного засобу на момент ДТП =
= 28000грн - 1400 грн = 26600 грн.
6.Сума збитку = вартість тр.засобу х % збитку = 26600грн х 10%= 2660 грн.
7.Сума страхового відшкодування = вартість ТЗ - безумовна франшиза = 2660грн - 560грн = 2100грн
Страхове відшкодування завжди дорівнює різниці між збитками та безумовною франшизою.
Франшиза може бути встановлена у % або абсолютних розмірах стосовно страхової суми, вартісної оцінки об'єкта страхування або розміру збитків. В даній задачі франшиза встановлена у % стосовно страхової суми.
Список використаної літератури :
1. А.О.Таркуцяк "Страхування: питання і відповіді", Київ, видавництво Європейського університету, 2003 рік.
2. О.М.Залєтов "Страхування", Київ, міжнародна агенція "BeeZone", 2003 рік.
3. В.А.Подсоленко, А.Ф.Процай, Т.Л.Миронова "Підприємництво", Київ-2003р.
4. В.Д.Базилевич, Н.С.Базилевич "Страхова справа", "Знання" Київ 1998р.
5. Александрова М.М. "Страхування", ЦУЛ, 2002р.

 
 

Цікаве

Загрузка...