WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Оцінка ринку страхування життя в Україні і визначення перспектив його розвитку - Дипломна робота

Оцінка ринку страхування життя в Україні і визначення перспектив його розвитку - Дипломна робота

464,3 77,7 227,1 808,2 16,4 374,6
Слід зазначити, що в 2001 році страховиками, що мали ліцензію на страхування життя, істотно збільшений обсяг страхових зобов'язань до 2 789 106,6 тис. грн., що складає 19,8 разів росту стосовно 2000 року.
Кількість договорів страхування життя, укладених зі страхувальниками-громадянами на кінець 2001 року складала 191 788 шт. (ріст 1,6%), а кількість громадян, застрахованих за рахунок коштів підприємств, установ, організацій на кінець 2001 року складала 37 613 чоловік (ріст 12,9%). Максимальна страхова сума по договорах страхування життя в 2001 році знаходилася в межах від 125 тис. грн. до 1 292,7 тис. грн.
Страхові зобов'язання, кількість договорів зі страхувальниками-громадянами, а також кількість громадян, застрахованих за рахунок коштів підприємств, установ, організацій страховиків другої групизначно зменшуються на 10,2%, 13,8% і 13,3% відповідно (табл. 3). Аналіз результатів страхових виплат свідчить про те, що зменшення страхових виплат зв'язано з перегрупуванням структури договорів страхування в розглянутих групах страховиків, а також термінами здійснення страхових виплат відповідно до умов договорів страхування життя. У 2001 році перестрахувальники-нерезиденти брали участь у страхових виплатах у розмірі 98,9 тис. грн. (табл. 4).
Таблиця 3.
Порівняльна характеристика груп страхових компаній (обсяг страхових зобов'язань, кількість застрахованих) зі страхування життя в Україні
Показники 2000 2001
З ліцензією Без ліцензії Всього З ліцензією Без ліцензії Всього
Обсяг страхових зобов'язань, тис. грн. 140638,2 6200,8 146839,0 2789106,6 5 622,9 2794729,5
Кількість громадян, застрахованих за рахунок коштів підприємств, установ, організацій на кінець року, од., в т.ч. 33 294 36 075 69 369 37 613 18 463 56 076
максимально одним страховиком 15 200 24 799 24 799 15 455 11 324 15 455
Кількість договорів зі страхувальниками-громадянами на кінець року, шт., в т.ч. 188 731 5233160 5421891 191788 4599260 4791048
максимально одним страховиком 118 304 4135103 4135103 119 434 3650604 3 650 604
Збитки страховиків по страхуванню життя за 2001 рік склали 1 955,1 тис. грн. Це зв'язано з тим, що сучасні технології продаж змушують страховиків нести значні витрати на формування агентської мережі і залучення нових страхувальників. Дохід від інвестування і розміщення тимчасово вільних коштів у розмірі 829,5 тис. грн., отриманий в основному від відсотків по депозитах (табл. 5). Це зв'язано з тим, що на ринку відсутні державні папери і цінні папери тривалого періоду обертання з високим ступенем надійності, ліквідністю й адаптовані до вимог накопичувального страхування.
Таблиця 4.
Порівняльна характеристика груп страхових компаній (страхові виплати) зі страхування життя в Україні
Показники 2000 2001
З ліцензією Без ліцензії Всього З ліцензією Без ліцензії Всього
Страхові виплати, тис. грн., в т.ч. 4016,3 5 201,3 9 217,6 3 003,6 1 883,9 4 887,5
максимально одним страховиком 2 742,5 1 963,5 2 742,5 1 395,0 495,1 1 395,0
від перестрахувальників - нерезидентів 0,0 0,0 0,0 98,9 0,0 98,9
Тому для забезпечення виконання зобов'язань перед страхувальниками страховики перестраховують ризики винятково закордоном, що становить 47,8% від отриманих страхових платежів. Механізм перестрахування використовують 6 страхових компаній, рівень перестрахування яких становить 58,7% від отриманих страхових платежів.
На ринку страхування 4 страховика отримали разом 80,43% усіх страхових платежів і ще 3 компанії отримали 12,9%. Інші 12 страховиків знаходяться в стані очікування змін страхового законодавства і підвищення добробуту населення [4, 123].
Таблиця 5.
Порівняльна характеристика груп страхових компаній (дохід від інвестування, витрати на ведення страхування) зі страхування життя в Україні
Показники 2000 2001
З ліцензією Без ліцензії Всього З ліцензією Без ліцензії Всього
Дохід від інвестування і розміщення тимчасово вільних коштів, тис. грн. 844,6 5,7 850,3 811,2 18,3 829,5
Витрати на ведення страхування, що відносяться на собівартість страхової діяльності, тис. грн. 1 351,1 102,4 1 453,5 6 671,6 92,1 6 763,7
Показник "Активи" (дод. 2) характеризує розмір коштів страхової компанії, що інвестовані в цінні папери, нерухомість, рахунки і депозити в банках, інші матеріальні цінності і права вимоги. Джерелами цих коштів є статутний і резервний фонд, страхові резерви, сума нерозподіленого прибутку та інші пасиви. Від величини і структури активів залежить рівень платоспроможності страхової компанії, що визначається у відповідності зі ст. 29 Закону України "Про страхування". Сумарна кількість активів наведених найпотужніших компаній зі страхування життя становить 28347,9 тис. грн.
Показник "Основні засоби" (дод. 2) характеризує розмір залишкової вартості (різниця між первісною вартістю основних фондів і сумою їхнього зносу на звітну дату) власних і отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, що можуть бути віднесені до складу основних фондів відповідно до прийнятих положень (стандартів). Граве-Україна володіє найпотужнішими основними засобами на ринку лайфового страхування.
Показник "Довгострокові фінансові інвестиції" (дод. 2) характеризує розмір фінансових інвестицій на період більше одного року, а також всі інвестиції, що не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент, а також фінансові інвестиції, що відповідно до прийнятих положень (стандартів) враховуються методом участі в капіталі. Сума становить по 8-ми компаніям 8983,2 тис. грн.
Показник "Поточні фінансові інвестиції" (дод. 2) характеризує розмір фінансових інвестицій на термін, що не перевищує один рік, що можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, що є еквівалентами грошових засобів). На ринку поточними інвестиціями займаються лише три компанії - УПСК-Життя, Гарант-Лайф та Аска-Життя. Сумарна кількість становила на 01.01.2002р. 7560,8 тис. грн.
Показник "Грошові засоби та їх еквіваленти" (дод. 2) характеризує розмір коштів у касі, на поточних і інших рахунках у банках, що можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти коштів.
Показник "Інші активи" (дод. 2) включає суми активів, що не можуть бути включені до викладених вище показників.
Показник "Темп росту" (табл. 6) визначається як співвідношення показників валюти балансу на 01.01.2002 р. до валюти балансу за станом на 01.01.2001 р. Середній показник по цій групі страховиків складає 274,68. Загальна сума балансу зросла на 18027,6 тис. грн.
Таблиця 6.
Показники темпу росту деяких страховиків зі страхування життя першої групи за станом на 01.01.2002 року
Назва страховика Місто Темп
росту, % Валюта балансу на 01.01.2002 р., тис.

 
 

Цікаве

Загрузка...