WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Забезпечення рентабельності страхової діяльності - Дипломна робота

Забезпечення рентабельності страхової діяльності - Дипломна робота

активів страховика, або валового збору страхових премій.
Після цих міркувань логічною постає необхідність розчленувати характеристики страхової компанії згідно розділів базових параметрів за методом: а)сильні сторони; б)слабкі сторони; в)сприятливі можливості; г) загрози. Не розглядаючи в цій статті широковідому методику SWOT-аналізу, все ж вбачається доцільним зауважити наступне.
Для страховика найважливішим є визначення: власних сильних сторін і сприятливих факторів. Ці обставини є не що інше, як наявні потенційні можливості і невикористані (приховані) резерви для реалізації стратегічної мети. (Слабкі сторони і загрози, звичайно, також мають враховуватись, але першочерговою метою їх опрацювання є локалізація і, по можливості, усунення з огляду на потреби безпеки бізнесу.)
Аналіз рентабельності за галузевим принципом є одним з найважливіших етапів керуванням прибутком і аналізом для найкращого забезпечення рентабельності страхової діяльності.
Як було зазначено у розділі 2.2., страхова компанія "Кредо-класик" забезпечує високі обсяги збору страхових платежів, тим самим передаючи у перестрахування більше половини своїх премій, що й , відповідно, впливає на рентабельність за галузями страхування.
Таблиця 2.10
Обсяг страхових платежів,
відданих у перестрахування (за галузями страхування) за 1997-2002 рр.
Показники по рокам, тис. грн. 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Страхові премії, відданні у перестрахування, в т.ч. 7398 16340 20890 59736 60279 70974
майнове страхування 6402 13000 15444 17845 41693 46588
страхування відповідальності 210 786 1812 25587 2320 12957
особисте страхування 386 1423 2364 14645 12474 2871
Поведений аналіз рентабельності за галузями страхування засвідчив, що найбільшу рентабельність у всіх роках мають такі галузі як майнове страхування та страхування відповідальності, хоча помітна тенденція до падіння рентабельності по всіх галузях, особливо особисте страхування.
Таблиця 2.11.
Рентабельність страхової діяльності ЗАТ СК "Кредо-класик"
за галузями страхування
Показники по рокам, % 1997 1998 1999 2000 2001 2002
майнове страхування 4137,76 4136,14 483,17 1213,59 1257,99 901,39
страхування відповідальності 5182,42 702,64 378,93 6808,37 768,22 3527,83
особисте страхування 871,51 954,65 287,62 853,57 708,03 -34,41
Перспективні галузі на ринку залишаються майнове страхування та страхування відповідальності.
В аналіз двох рентабельностей видно наш, український парадокс, коли у всьому світі страхова діяльність буває збитковою, то в Україні на ній заробляються шалені гроші.
РОЗДІЛ ІІІ.
Проблеми та шляхи забезпечення рентабельності діяльності страхових компаній
3.1. Проблеми діяльності страхових компаній
Головною перешкодою на ринку для страхових компаній є низький платоспроможний попит фізичних та юридичних осіб на страхові послуги, що не забезпечує необхідну рентабельність діяльності компаній. За даними Державного комітету статистики України (Держкомстат України), у березні 2003р. на одного штатного працівника було нараховано 415 грн. заробітної плати, а наявні доходи в розрахунку на одну особу становили 206 грн. - за середнього прожиткового мінімуму 342 грн. Середній розмір трудових пенсій для непрацездатних осіб складає 51% їх прожиткового мінімуму.
Разом з тим, колосальні відрахування з фонду оплати праці спричиняють приховування реальної заробітної плати, подальшу тінізацію вітчизняної економіки (соціальні збори, включаючи пенсійне та соціальне страхування, складають 38,7%95 (а за оцінками експертів, - 50%), у т.ч. пенсійний збір - 32%, страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності - 2,9%, страхування на випадок безробіття - 1,9%, плюс ставка страхового збору від нещасного випадку на виробництві, розмір якої залежить від галузі). У квітні 2003р. Кабінет Міністрів збільшив максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників і сукупного оподатковуваного доходу, з яких стягуються збори до соціальних фондів, з 2200 грн. до 2660 грн.
За підсумками 2002 року близько 2/5 підприємств в Україні були збитковими. До цього слід додати і величезну платіжну кризу. За даними Держкомстату України, станом на 1 квітня 2003р., дебіторська заборгованість підприємств та установ становила 243,2 млрд. грн., а кредиторська - 307,9 млрд. грн.
Внаслідок незначних обсягів доходів населення та фінансових ресурсів господарюючих суб'єктів гальмується поступальний розвиток українського ринку взагалі і страхового ринку, зокрема.
Недостатність початкового капіталу, повільні темпи його нарощування, фактичний розмір сформованих резервів переважної більшості вітчизняних страхових компаній зумовлює вкрай низькі можливості вітчизняних страхових компаній з покриття великих збитків. Нарощуванням капіталу сьогодні активно займаються лише близько половини операторів ринку. Неквапливість страховиків частково зумовлена досить тривалим терміном, відведеним на проведення капіталізації, частково - відсутністю (донедавна) контролюючого органу, повноважного вживати санкції до порушників. Слід згадати й "відносно чесні способи" формування статутного фонду, що передували нинішньому етапу капіталізації і ніким не контролювалися та не зупинялися ("накачування" статутних фондів за допомогою купівлі малоліквідної нерухомості, маніпуляцій з акціями високого номіналу, але копійчаною реальною вартістю тощо). Без механізму контролю над наповненням і підтриманням необхідного статутного капіталу вимоги Закону "Про страхування" стосовнообсягів статутних фондів страховиків, нівелюються дуже швидко. Цифри у звітах засвідчать достатньо велику капіталізацію ринку, але реальність буде іншою.
Відсутність надійних інвестиційних інструментів для довгострокового розміщення страхових резервів. Сьогодні в Україні практично не існує привабливих для страховиків інвестиційних інструментів довгострокового характеру. Так, облігації внутрішньої державної позики мають невеликий термін обігу та втратили свою привабливість внаслідок суттєвого зниження останніми роками рівня дохідності. Водночас, акції та облігації інвестиційне привабливих суб'єктів господарювання вкрай важко придбати. Не розвинуте в Україні й довгострокове кредитування страховиками реального сектора економіки. Тому страхові компанії продовжують віддавати перевагу розміщенню своїх коштів на поточних і депозитних банківських рахунках. А це, у свою чергу, гальмує як зростання інвестиційної діяльності самих компаній, збільшення доходів від неї, так і позбавляє національну економіку в цілому значних обсягів "довгих" грошей, конче необхідних для подальшого соціально-економічного реформування в Україні.
Тим часом, світовий досвід використання страхового сектора економіки як потужного джерела інвестицій є успішним, причому не лише у високо-розвинутих країнах, але й у країнах, що за світовими стандартами вважаються не дуже заможними.
Відсутність цілеспрямованої державної політики у сфері страхування, що призводить до безсистемності розвитку

 
 

Цікаве

Загрузка...