WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Забезпечення рентабельності страхової діяльності - Дипломна робота

Забезпечення рентабельності страхової діяльності - Дипломна робота

платежів
за формами проведення страхування за 1997-2002 рр.
Показники по рокам, тис. грн. 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Страхові премії, в т.ч. 12 587 29 074 37 170 106 292 106 809 126 289
Добровільне страхування 11 874 27 062 34 910 103 340 100 510 111 059
Обов'язкове страхування 713 2 012 2 260 2 952 6 299 15 230
По видам страхування лише добровільне особисте страхування має у 2002 році негативну тенденцію (падіння на 77 %).
У зв'язку з низькою ємкістю українського страхового ринку і відповідно розробленим програмам довгострокових договорів страхування державних програм, компанія перестраховувала більшу частину ризиків у перестраховиків-нерезидентів. Страхова компанія "Кредо-Класик" має надійну систему перестрахування прийнятих ризиків на міжнародному ринку, забезпечує оперативність проведення страхових операцій відповідно міжнародним стандартам.
Всього в перестрахування в 2002 році було направлено 71 023, 5 тис. грн., що становить 56, 2 % від отриманих страхових платежів.
Всього за 2002 рік було перестраховано 1 843 об'єкта за облігаторним та факультативним типами. При цьому, враховуючи вимоги Положення про порядок формування, розміщення та звіту страхових резервів з видів страхування відмінних від страхування життя, компанією здійснюються заходи стосовно збільшення власних активів, забезпечення рівня платоспроможності, поступового зменшення об'ємів такої категорії активів, як права вимог до перестрахувальників.
Своїми перевагами компанія вважає величину фінансових показників, в першу чергу об'ємів та стабільність поступлення страхових платежів, стабільність показників та клієнтського корпусу, якість послуг та супроводжуючого сервісу, кадровий склад компанії, оперативність прийняття рішень, гнучкість підходу до клієнта.
Сегмент автострахування є найбільш розвиненим у нашій країні і служить своєрідним "локомотивом" галузі. Не дивлячись на "ярмо" лідерства, автострахування має ряд загальновідомих серйозних проблем, що гальмують його подальший розвиток.
Не зважаючи на те, що страхування відповідальності власників транспортних засобів визначене як обов'язкове, повністю відсутня система контролю за наявністю страхових полісів у автовласників. Відсутність такого контролю призводить до того, що із майже 10 млн. власників транспортних засобів лише 10 % мають страхові поліси. Цей факт, в свою чергу, не дозволяє страховим компаніям знижувати страхові тарифи і більш прискореними темпами розвивати ефективну систему роботи у відповідності зі світовими стандартами.
Як уже відзначалось, одним із пріоритетних видів страхування компанії є страхування автотранспорту. Проводяться заходи по удосконаленню послуг, що пропонуються, - в цьому році відділ роботи з клієнтами значно розширився завдяки приходу в компанію нових спеціалістів, працівники компанії регулярно відвідують тренінги та семінари з підвищення кваліфікації.
Лідируюче положення по кількості укладених договорів з приватними (фізичними) особами в цьому році зайняло страхування громадян, що виїжджають за кордон, і склало 53 804 шт. В цьому напрямку компанія довго та плідно співпрацює з багатьма туристичними агенціями, такими як - "Загір'я", "Добро" та іншими.
Сума страхових платежів по страхуванню осіб, що виїжджають за кордон у 2002 році склала 2 211, 2 тис. грн. Сума виплат з даного виду страхування - 135, 2 тис. грн.
Щодо особистого страхування "Кредо-Класик" орієнтується перш за все на страхове обслуговування корпоративних клієнтів. У зв'язку з підвищенням страхової культури українських підприємців підвищується рівень вимог до страхових компаній, до якості послуг, що вони надають. "Кредо-Класик" приділяє велике значення удосконаленню страхових програм орієнтованих на корпоративне страхування.
Витрати страховика утворюють собівартість страхових послуг. Вони мають таку структуру:
" витрати на виплату страхових сум та страхових відшкодувань (7 242,0 тис. грн.);
" відрахування в централізовані страхові резервні фонди (39,6 тис. грн.);
" відрахування в технічні резерви, відмінні від резервів незароблених премій (0,0 тис. грн.);
" витрати на проведення страхування;
" інші витрати.
Таблиця 2.5.
Динаміка страхових виплат за видами страхування ЗАТ СК "Кредо-класик"
за 1997 - 2002 роки
Показники по рокам, тис. грн. 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Страхові виплати, в т.ч. 134 408 2 749 2 640 3 829 7 242
Добровільне майнове страхування 101 232 2 002 1 027 2 321 3 517
Обов'язкове страхування 0 0 0 172 138 146
Добровільне страхування відповідальності 3 74 286 280 202 270
Добровільне особисте страхування 30 102 461 1 161 1 167 3 309
Сума страхових виплат за договорами страхування в 2002 році становила 7,2 млн. грн. (в 2001 році - 3, 8 млн. грн.), що на 90,5 % більше, ніж у 2001 році (таблиця 3).
Так у 2002 році найбільші виплати здійснені по двох страхових випадках: в результаті трагедії, що трапилася з генеральним директором ДП "Укрспецекспорт" В. І. Малєвим, виплачено збиток в розмірі 348 401, 96 грн., і в зв'язку з аварією, в якій постраждав автомобіль компанії "Київстар", страхова виплата становила 433 869, 14 грн.
В структурі страхових виплат варто відмітити, що в основному це сталося за рахунок страхових виплат за страховими випадками автострахування - 48,56 %, а також за страхуванням від нещасних випадків - 44,24 %. На інші види страхування страхові виплати складали від 0,1 % до 1,87 %.
Рівень виплат (співвідношення страхових виплат до страхових платежів) у 2002 році складав 5,7 %. Було зафіксоване планомірне зростання даного співвідношення до 1999 року. Потім знову впало і нарощувало об'єми до 2002 року. За станом на 31. 12.2001 р. компанія не має заборгованості перед страхувальниками та перестрахувальниками. Випадків несвоєчасного здійснення розрахунків зі страхувальниками та перестрахувальниками не було.
Таблиця 2.6.
Рівень виплат за видами страхування ЗАТ СК "Кредо-класик"
за період з 1997 по 2002 роки
Показники по рокам, % 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Всього, в т.ч. 1,1 1,4 7,4 2,5 3,6 5,7
Добровільне майнове страхування 0,9 1,0 7,3 3,2 3,1 4,2
Обов'язкове страхування 0,0 0,0 0,0 5,8 2,2 1,0
Добровільне страхування відповідальності 0,8 5,3 8,9 0,6 4,9 1,2
Добровільне особисте страхування 4,4 4,0 11,0 4,5 5,3 64,8
Страхові платежі, що приходяться в середньому на одного страховика, за останні 5 років збільшились майже в 4 рази, страхові виплати лише в 2,2 рази.
.
Таблиця 2.7.
Обсяг страхових платежів
за формами проведення страхування за 1997-2002 рр.
Показники по рокам, тис. грн. 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Страхові виплати, в т.ч. 134 408 2 749 2 640 3 829 7 242
Добровільне страхування 134 408 2749 2468 3690 7096
Обов'язкове страхування 0 0 0 172 138 146
Заборгованості компанії перед страхувальниками по здійсненню страхових виплат на кінець звітного періоду немає.
У зв'язку з низькою ємкістю українського страхового ринку і відповідно

 
 

Цікаве

Загрузка...