WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Забезпечення рентабельності страхової діяльності - Дипломна робота

Забезпечення рентабельності страхової діяльності - Дипломна робота

рівня розвитку страхового ринку, він залишається вкрай незначним за обсягами статутних фондів, власного капіталу, активів, страхових резервів. Страховики не акумулюють вагомий обсяг інвестиційних ресурсів на процеси розширеного відтворення, зростання економіки держави та добробуту громадян.
Компанії - лідери страхового ринку за сукупністю показників:
СК "Лемма" на початок 2003р. мала статутний фонд обсягом 110 млн. грн. ($20,6 млн.), активи - 465,7 млн. грн. ($87,4 млн.), страхові резерви - 177,4 млн. грн. ($33,3 млн.). Компанія отримала у 2002р. майже 449 млн. грн. ($84,2 млн.) страхових премій, здійснила страхових виплат на суму 10,5 млн. грн. ($2 млн.).
НАСК "Оранта" має статутний фонд 22,3 млн. грн. ($4,2 млн.); активи - 90,7 млн. грн. ($17 млн.); страхові резерви - 40,2 млн. грн. ($7,5 млн.). У 2002р. обсяг зібраних страхових премій склав 177,3 млн. грн.($33,3 млн.), виплат - 96,8 млн. грн.($18,2 млн.).
СК "Кредо-Класик" має статутний фонд 18 млн. грн. ($3,4 млн.); активи - 80,8 млн. грн. ($15,2 млн.); страхові резерви - 48 млн. грн. ($9 млн.). У 2002р. обсяг зібраних страхових премій склав 126,3 млн. грн. ($23,7 млн.), виплат - 7,2 млн. грн. ($1,4 млн.).
Для порівняння: найбільший за капіталізацією страховик світу Атеrісап International Group (AIG) має статутний капітал $58 млрд., страхові резерви - $30 млрд. Для більш коректного порівняння: за даними Асоціації страховиків Чехії, Ceska pojistovna - найбільший страховик країни - у 2001 р. зібрала близько $1 млрд. (40% ринку) страхових платежів, а російський "Ингосстрах" - близько $150 млн. У 2002 р. обсяг страхових премій російської СК "РОСНО" склав 10,7 млрд. руб. ($345 млн.).
У конкуренції із залучення фінансових ресурсів страховий ринок поки що значно програє банківській системі. Як свідчать дані, сукупні активи страхових компаній України на початок 2003р. більш ніж в 16 разів поступаються активам вітчизняної банківської системи; сукупний сплачений статутний фонд страховиків майже вчетверо менший, ніж у комерційних банках, а власний - утричі. Резерви комерційних банків під активні операції більш ніж удвічі перевищують сформовані страхові резерви (якщо середній обсяг страхових резервів у розрахунку на одну страхову компанію становить 5,6 млн. грн. ($1,1 млн.), то середній резерв під активні операції на один комерційний банк - 24,7 млн. грн., або $4,6 млн.). Доходи банків перевищують доходи страховиків у 1,7 раза.
Ще більш разючим є відставання страхового ринку від банківської системи за обсягами залучення коштів населення України. Так, якщо у 2002р. вклади населення у національній валюті в комерційних банках зросли на 4,958 млрд. грн. до 11,3 млрд. грн., а в іноземній - на 2,887 млрд. грн. до 7,6 млрд. грн., то страхові премії від страхувальників-громадян - лише на 227,5 млн. грн. до 437,8 млн. грн.
2.2. Оцінка рентабельності діяльності за формами проведення на прикладі ЗАТ СК "Кредо-класик"
За формою розрізняють добровільне та обов'язкове страхування.
Компанія "Кредо-Класик" на ринку страхових послуг реалізовує послідовну стратегію розвитку компанії, зміцнюючи позиції на профілюючих сегментах страхового ринку і активно розвиваючи нові напрямки у своїй діяльності.
Довготривале співробітництво з клієнтами, засноване на принципах партнерства та ділової порядності - одна з основних причин успіхів даної компанії, для якої головним у своїй діяльності є задоволення інтересів та потреб клієнтів, турбота про захист їх життя, здоров'я і майна.
Страховою компанією "Кредо-Класик" укладені та діють договори страхування від нещасних випадків пасажирів Одеської залізниці.
За результатами роботи компанії за 2002 рік розвиток страхової діяльності здійснювався в напрямку збільшення об'єму страхових послуг, покращення їх якості, розробки та застосування нових страхових програм, удосконалення технологій страхування та збільшення страхового поля.
Сума страхових платежів, що поступили у 2002 році складає майже 126 млн. грн., що на 19 % більше, ніж у 2001 році (табл. 2.2). В структурі страхових платежів варто відмітити, що в основному це відбулося за рахунок договорів добровільного страхування фінансових ризиків - 27, 2 %, добровільного страхування відповідальності перед третіми особами - 16,1 %, обов'язкового авіаційного страхування, а також за добровільним страхуванням наземного транспорту - 7,7 %. На інші види страхування страхові виплати становили від 0,5 % до 3, 6%.
Таблиця 2.2.
Динаміка надходжень страхових платежів ЗАТ СК "Кредо-класик"
за 1997 - 2002 роки, тис. грн.
Показники по рокам, тис. грн. 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Страхові премії, в т.ч. 12 587 29 074 37 169 106 292 106 809 126 289
Добровільне майнове страхування 10 815 23 132 27 480 31 753 74 187 82 896
Обов'язкове страхування 713 2 012 2 260 2 952 6 299 15 230
Добровільне страхування відповідальності 373 1 398 3 224 45 529 4 128 23 055
Добровільне особисте страхування 686 2 532 4 206 26 058 22 195 5 108
Варто відмітити, що надходження страхових платежів в СК "Кредо-Класик" щорічно складають 2, 8 - 5 % від загальних надходжень в страхові організації України, причому за добровільним майновим страхуванням: 2,8 - 4,8 %, обов'язковим видам страхування: 0,97 - 4,3 %, добровільним страхуванням відповідальності: 0,1 - 6,7 %.
Таблиця 2.3.
Темпи росту надходжень страхових платежів ЗАТ СК "Кредо-класик"
за 1997-2002 роки
Показники по рокам, % 1998/97 1999/98 2000/99 2001/00 2002/01
Страхові премії, в т.ч. 231 128 286 100 118
Добровільне майнове страхування 214 119 116 234 112
Обов'язкове страхування 282 112 131 213 242
Добровільне страхування відповідальності 375 231 1412 9 558
Добровільне особисте страхування 369 166 620 85 23
"Частка компаній в загальнійсумі страхових платежів за 2002 рік" визначає долю страховика в загальній сумі зібраних страхових платежів всього страхового ринку України за 2002 рік. Показник надається в розрізі: особисте страхування (крім страхування життя), майнове страхування, страхування відповідальності, обов'язкове страхування та державне обов'язкове страхування.
Страхова компанія "Кредо-класик" займає 3-є місце з загальною часткою страхових платежів на ринку страхування 2,86 %.
Загальна (валова) сума страхових премій за 2002 рік склала 4 442,1 млн. грн. У порівнянні з 2001 роком обсяги вказаного показника зросли на 1 411,1 млн. грн. (у 1,46 разів). Сума страхових премій за договорами, укладеними безпосередньо із страхувальниками за 2002 рік склала 3 735,5 млн. грн., в тому числі із страхувальниками-громадянами - 437,8 млн. грн.
Згідно з таблицею 2.3. темпи росту загальної суми страхових премій ЗАТ СК "Кредо-класик" відповідно до попереднього періоду мали додатній характер: у 1998 році страхові премії зросли більше, ніж у 2 рази, у 2000 році - майже в 3 рази. В інші роки спостерігалось несуттєве збільшення обсягів страхових премій (від 28 % у 1999 до нульової тенденції у 2001 р.).
Таблиця 2.4.
Обсяг отриманих страхових

 
 

Цікаве

Загрузка...