WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Забезпечення рентабельності страхової діяльності - Дипломна робота

Забезпечення рентабельності страхової діяльності - Дипломна робота

роки, домінуючим на страховому ринку залишається добровільне майнове страхування - 76,9% загального обсягу премій (у 2001р. - 73,3%).
В частині формування загальних обсягів страхових премій привертає увагу наступне:
4 зниження частки обов'язкового страхування до 9,1% проти 11,6% у 2001р., що свідчить, зокрема, про неможливість повною мірою фінансове забезпечувати виконання існуючих правових норм стосовно обов'язкового страхування;
4 зниження часток добровільного особистого страхування (6,3% у 2002р. проти 7,1% у 2001р.) та добровільного страхування відповідальності (7,7% проти 8,0%, відповідно), що є свідоцтвом відсутності належного попиту на добровільне страхування (за винятком майнового);
4 консервацію частки премій із добровільного страхування життя на вкрай низькому рівні - три роки поспіль вона становить 0,5% загального обсягу страхових премій.
За даними ЛСОУ, на кінець 2002р. було застраховане життя 13,9 тис. громадян; протягом 2002р. укладений лише 5341 договір з добровільного страхування життя. Отже, обсяг премій за добровільним страхуванням життя у розрахунку на одного жителя країни становить близько 50 коп. (трохи більше $0,09).
Наведені дані, з одного боку, підтверджують зроблений вище висновок про неналежний рівень виконання страховим ринком України соціальної функції, з іншого - дають підстави для припущення про те, що існує тенденція до перерозподілу страхового ринку на користь тих видів страхування, де є місце для "сірих" фінансових схем (які, зокрема, уможливлюють ухилення від сплати податків) - насамперед, добровільного майнового страхування, де частка зазначених схем, на думку фахівців, є високою.
Загальна (валова) сума страхових виплат за 2002 рік склала 543,1 млн. грн. У порівнянні із 2001 роком обсяги вказаного показника зросли на 119,1 млн. грн. (у 1,28 раза). Обсяг страхових виплат, здійснених безпосередньо страхувальникам за 2002 рік склав 516,7 млн. грн., в тому числі страхувальникам-громадянам 239,5 млн. грн. (див. додаток 4.)
Загальний обсяг страхових виплат у 2002р. збільшився на 28% - до 543,1 млн. грн. ($102 млн.). За загального зростання страхових виплат у 1,3 раза, сума виплат з добровільного майнового страхування зросла в 1,5 раза, недержавного обов'язкового страхування - в 1,4 раза, добровільного особистого страхування в цілому - в 1,3 раза; водночас, страхові виплати зі страхування життя знизилися, майже вдвічі, а державного обов'язкового страхування - на чверть.
Зростання страхових виплат у 1999-2002рр. відбувалося не так стрімко, як страхових премій (таблиця 1). Загальна сума страхових виплат за 1999-2002рр. збільшилася в 1,5 раза. При цьому, виплати з недержавного обов'язкового страхування зросли у 6,7 раза, тоді як з добровільного особистого - лише в 1,3 раза; виплати зі страхування життя в 2002р. були майже втричі меншими, ніж у 1999р.
Таблиця 2.1.
Темпи зростання страхових виплат за видами страхування,
у % до попереднього року
ПОКАЗНИКИ 1999 2000 2001 2002
Добровільне особисте страхування 213 100 108 125
в т.ч. страхування життя 124 52 56
Добровільне майнове страхування 213 97 80 154
Добровільне страхування відповідальності 141 115 157 120
Недержавне обов'язкове страхування 518 290 169 140
Державне обов'язкове страхування 106 277 143 76
Всього 199 113 107 128
Структура та рівень страхових виплат загалом відповідають структурі страхових премій: найбільша частка виплат припадає на добровільне майнове страхування (41,9%), найменші - на державне обов'язкове страхування (9,6%) та страхування життя - 0,5%. Рівень виплат з добровільного майнового страхування протягом 2001-2002рр. залишався незмінним (7%); натомість з добровільного страхування відповідальності - знизився з 19% у 2001р. до 16% у 2002р.; з добровільного страхування життя - з 31% до 11%, відповідно. Це підтверджує зроблені вище висновки та припущення стосовно рівня виконання страховим ринком соціальної функції та перерозподілу ринку на користь добровільного майнового страхування.
Тим часом, у країнах Західної Європи вважається нормальним рівень страхових виплат у страховиків, що займаються ризиковими видами страхування, в обсязі не менше 70% обсягу страхових премій; у розвинутих країнах відношення страхових виплат до зібраних премій наближається до 90 %.
На думку фахівців, майже незмінний протягом 2001-2002рр. рівень страхових виплат в Україні свідчить про те, що обсяги реального страхування залишаються постійними, коло клієнтів - незмінним, і відбувається лише їх перерозподіл.
Обсяги ринку перестрахування продовжують зростати. При цьому, як і раніше, провідні позиції на ринку перестрахування утримують компанії-нерезиденти. Вітчизняні страхові компанії передають іноземним перестраховикам до 90% страхових премій при страхуванні авіаційних і морських ризиків, ризиків здоров'ю при виїзді за кордон, до 60% - по "автокаско", до 50% - майнових ризиків.
У 2002р. перестрахування становило 2,1 млрд. грн. ($394 млн.), що складає 47% загального обсягу отриманих страховиками України премій. При цьому 1,32 млрд. грн. ($248 млн.), або 62,9% загального обсягу передано на перестрахування нерезидентам, з них 60% - до Латвії і Молдови, тоді як на відомі класичні ринки (Велика Британія, Німеччина, Швейцарія) - близько 15%. Приблизно 76% перестрахувальник платежів за кордон припало на 20 компаній (додаток 5.)
У 2001р. обсяг перестрахування в загальному обсязі зібраних премій становив - 1,42 млрд. грн. (46,9%), а у 2000р. - 0,82 млрд. грн. (38,4%).
Обсяг перестрахування за кордон у 2001р. склав 785,5 млн. грн. ($147,3 млн.), що становило 52,6% загальної суми премій, відданих у перестрахування. Причому в структурі премій, сплачених нерезидентам, 328 млн. грн. склало перестрахування фінансових ризиків, 114 млн. - вантажів, 188,6 млн. - майна.
При цьому, експерти оцінюютьчастку "фінансового" перестрахування (тобто такого, що має за мету не захист від ризиків, а переказ грошей за кордон без повідомлення українських наглядових органів) на рівні не менше половини цієї суми; окремі спеціалісти вважають, що ця частка сягає двох третин. Отже, за рік за схемами перестрахування за межі України відпливає приблизно $75-100 млн. (у Росії - $350-500 млн.).
Протягом 1995-2002рр. суттєво зросли як валові доходи, так і валові видатки страховиків. Спостерігається їх синхронне зростання у 28,2 раза. Якщо в 1996-2001рр. частка доходів від основної діяльності в сукупних доходах страхових компаній України щорічно зростала і досягла у 2001р. 96,5%, то у 2002р. вона значно скоротилася і становила лише 71,6%, оскільки значно зросли інші доходи, зокрема, доходи від інвестування та розміщення тимчасово вільних коштів. Водночас, з 63,7% у 1995р. до 48,5% у 2002р. скоротилася частка страхових виплат і виплат по перестрахуванню в сукупних видатках страхових організацій за одночасного збільшення інших видатків.
Узагальнюючи наведеш вище показники, можна констатувати наступне. Незважаючи на номінальне зростання головних показників

 
 

Цікаве

Загрузка...