WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Забезпечення рентабельності страхової діяльності - Дипломна робота

Забезпечення рентабельності страхової діяльності - Дипломна робота

частина сукупних активів українських страховиків. Перша десятка компаній акумулює майже третину сукупних активів.
Сукупні наявні активи страховиків зі страхування життя складають лише близько 50 млн. грн. ($9 млн.). Найбільші активи має УПСК-Життя (Київ) - 12,4 млн. грн. ($2,3 млн.), або майже чверть сукупного обсягу.
Страховики по-різному будують свою інвестиційну діяльність. Так, СК "Лемма" на початок 2003р. спрямувала 72,6 млн. грн. ($13,6 млн.) активів у поточні фінансові інвестиції, а 26,3 млн. грн. ($4,9 млн.) - у довгострокові. Загалом фінансові інвестиції склали близько 100 млн. грн. ($18,6 млн.), або майже чверть її сукупних наявних активів. Натомість СК "Захід-резерв" віддавала перевагу довгостроковим фінансовим інвестиціям, які на початок 2003р. склали 174,1 млн. грн. ($32,7 млн.), тоді як поточні - лише 4,2 млн. грн. ($0,8 млн.). За показником фінансових інвестицій - 178,3 млн. грн. ($33,5 млн.) - "Захід-резерв" займає перше місце серед ризикових страховиків. На фінансові інвестиції припадає майже 90% її сукупних активів.
Загальний обсяг сформованих страхових резервів на початок 2003р. досяг майже 1,9 млрд. грн. ($356 млн.), що на 60,3% перевищило аналогічний показник початку 2002р. Слід відзначити збільшення темпів зростання страхових резервів - у 2001р. вони зросли на 23,4%.
Загалом, зростання страхових резервів свідчить про певне підвищення надійності та платоспроможності українських страховиків. Водночас, привертає увагу та обставина, що в окремих компаніях (включаючи і лідерів ринку) спостерігається зменшення обсягів страхових резервів, що негативно позначається на рівні їх надійності і платоспроможності.
Для більш глибокого аналізу стану формування страхових резервів важливо використовувати показник "забезпеченість власними коштами", що відбиває ступінь покриття власними коштами компанії страхових зобов'язань на випадок перевищення фактичних страхових зобов'язань над розрахунковими. Достатня наявність власних коштів, вільних від зобов'язань, є чинником фінансової стійкості страхової компанії. За цим показником, частина українських компаній можуть бути визнані фінансове стійкими - в межах прийнятих на себе зобов'язань. Інша справа, що жодна з українських компаній не може без перестрахування прийняти на себе крупні зобов'язання.
Частка сформованих страхових резервів в сукупних активах страховиків знизилася - з 52,2% у 2001р. до 46,2% у 2002р.
Як і за показниками власного капіталу та наявних активів, відзначається високий рівень концентрації страхових резервів.
Найбільші резерви серед ризикових страхових компаній мають "Лемма" - 177,4 млн. грн. ($33,3 млн.), або 9,3% сукупного обсягу сформованих страхових резервів; "Авіоніка" - 53,7 млн. грн. ($10,1 млн.), або 2,8%; "Кредо-класик" - 48 млн. грн. ($9 млн.), або 2,5%. На цю трійку припадає сьома частина, а на першу десятку компаній - майже третина загального обсягу сформованих страхових резервів.
Розміщення страхових резервів загалом відповідає розміщенню активів страховиків - переважна частка (майже 70%) страхових резервів розміщені на розрахункових рахунках (45,5%) та депозитах (24,4%).
Підсумовуючи, слід відзначити, що зростання обсягів страхових резервів є позитивною тенденцією, оскільки воно мало б свідчити про підвищення фінансової стійкості та інвестиційних можливостей страхового ринку країни - якби не існувало практики звітування про резерви завдяки одноденним кредитам .
Загальна (валова) сума страхових премій за 2002 рік склала 4 442,1 млн.грн. У порівнянні з 2001 роком обсяги вказаного показника зросли на 1 411,1 млн.грн. (у 1,46 раза). Сума страхових премій за договорами, укладеними безпосередньо із страхувальниками за 2002 рік склала 3 735,5 млн.грн., в тому числі із страхувальниками-громадянами - 437,8 млн.грн. (додаток 3.)
У 2002р. загальна сума страхових премій зросла, порівняно з 2001р., на 47% - до 4,44 млрд. грн. ($833 млн.). Майже за всіма видами страхування (крім державного обов'язкового страхування) спостерігалося збільшення темпів зростання страхових премій. Саме високі темпи зростання обсягів страхових премій, зумовили різке зростання загального обсягу сформованих страхових резервів, про що йшлося вище.
Для страхових премій, як і для попередніх загальних показників страхового ринку, є характерним високий рівень концентрації. За даними Міністерства фінансів, у 2002р. майже дві третини загального обсягу премій припали на перші 30 компаній , а на найбільшу в Україні СК "Лемма" - десята частина. На 50 найбільших компаній припадає 80% загального обсягу премій вітчизняного страхового ринку.
Лідерами страхового ринку за показником обсягів премій є компанії "Лемма", НАСК "Оранта" та "Кредо-Класик"; у 2002р. разом вони зібрали майже п'яту частину сукупних страхових платежів.
Водночас, із 338 страхових компаній, внесених до державного реєстру, лише 51 страховик мав надходження страхових премій у 2002р. в сумі понад 20 млн. грн. ($3,8 млн.), 85 - від 5 млн. до 20 млн. грн., 118 - від 500 тис. грн. до 5 млн. грн., 49 - від 10 тис. до 500 тис. грн. 34 страхові компанії України в 2002р. мали надходження за рік до 10 тис. грн.
Аналізуючи показники, пов'язані з обсягами страхових премій слід мати на увазі, що оцінка реального обсягу страхового ринку за обсягом брутго-премій не є достатньо коректною, з огляду на перестрахування.
У випадку перестрахування ризиків на внутрішньому ринку виникає багаторазове врахування (в різних частках) обсягу страхових премій. А відтак - правильно було б оцінювати збори страхових премій за нетто-преміями, тобто преміями, що залишилися в компанії після перестрахування.
Крім того, за оцінками експертів, платежі з реального страхування становлять у загальному обсязі не більше третини, а левова частка ринку припадає на так звані фінансові схеми, які дають змогу ухилятися від оподаткування - що є додатковим чинником згаданої вище непрозорості українського страховогоринку.
Водночас, навіть користуючись наявними даними, можна констатувати, що страховий ринок сьогодні недостатньою мірою виконує свою соціальну функцію - захист інтересів громадян. Так, частка премій за договорами, укладеними безпосередньо із страхувальниками становила 84,1% загального обсягу страхових премій (3,735 млрд. грн.), у т.ч. премії від страхувальників-громадян - 9,9% (438 млн. грн.). Порівняно з 2001р., частка премій за договорами, укладеними безпосередню із страхувальниками, дещо збільшилася (на 1,3 відсоткових пунктів (в.п.)), тоді як частка премій від страхувальників-громадян знизилася на 0,6 в.п. Отже, загалом, у 2002р. на одного жителя України припадало близько 93 грн. ($17) загального обсягу страхових премій; якщо ж взяти до уваги лише страхові премії, сплачені страхувальниками-громадянами, то ця цифра зменшиться до 9,1 грн. ($1,7). Такі показники свідчать про неприйнятний рівень страхового захисту громадян, тобто виконання страховим ринком свого соціального призначення.
Структура страхових премій за видами страхування свідчить, що, як і в попередні

 
 

Цікаве

Загрузка...