WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Забезпечення рентабельності страхової діяльності - Дипломна робота

Забезпечення рентабельності страхової діяльності - Дипломна робота

припадає 86% загальної кількості страхових компаній в Україні.
В трьох областях (Волинській, Кіровоградській, Херсонській) не зареєстровано жодного страховика. Регіональний розподіл страхових і перестрахових брокерів загалом відповідає розподілу страховиків - так, лише у Києві зареєстровані 42 брокери (62% загальної кількості).
До показників, що характеризують розвиток страхового ринку, можна віднести сукупні обсяги: статутних фондів страхових компаній; їх власного капіталу; наявних активів; страхових резервів; премій і виплат; доходів і видатків; а також - частку ризиків, що передаються в перестрахування, та ступінь присутності іноземного капіталу. Для з'ясування місця страхового ринку у вітчизняній економіці доцільно також порівняти окремі з цих показників з аналогічними показниками інших ланок фінансової системи, наприклад - системи комерційних банків.
Закон України "Про страхування" (нова редакція) встановлює наступні мінімальні розміри статутного фонду:
" для страховиків, що займаються ризиковим страхуванням (поп-life) - в сумі, еквівалентній ? 1 млн.;
" для страховиків, що займаються страхуванням життя (life) - ? 1,5 млн.
Цих нормативів страхові компанії повинні досягти протягом трьох років з моменту набуття Законом чинності (до листопада 2004р.).
Крім цього, встановлено, що статутний фонд повинен бути сплачений виключно в грошовій формі. Дозволяється формування статутного фонду цінними паперами, емітованими державою, але не більше 25% загального розміру статутного фонду.
За даними Міністерства фінансів України, сукупний обсяг сплачених статутних фондів страховиків на початок 2003р. склав 1550,5 млн. грн. ($291 млн.), що в півтора рази більше, ніж на початок 2002р. Порівняно з 2001р., коли статутні фонди страховиків збільшилися вдвічі, темпи зростання дещо уповільнилися (рис. 3.)
Понад половини (176) страхових компаній мали на початок 2003р. сплачений статутний фонд обсягом менше ?500 тис.; лише менше третини (76 компаній, або 32% загальної кількості) - ?1 млн. і більше.
Обсяги сплачених статутних фондів українських страховиків свідчать про їх низьку конкурентоспроможність - оскільки, за експертними оцінками, для успішної конкуренції на світовому страховому ринку статутний фонд має становити близько $50 млн. Такого статутного фонду не має жодна українська страхова компанія (найбільший статутний фонд серед українських страхових компаній поп-life, складає $20,6 млн., а страхових компаній life - $1,9 млн.
Найбільший статутний фонд мають страхові компанії "Лемма" (110 млн. грн., або $20,6 млн), "Європейський страховий альянс" (55 млн. грн., або $10,3 млн.) та "Арма" (50 млн. грн., або $9,4 млн.).Частка цих трьох страховиків у сукупному обсязі сплачених статутних фондів становить майже 14%.
Рис. 3. Обсяг сплачених статутних фондів наростаючим підсумком за 2001-2002 рр., млн. грн.
На першу десятку поп-life компаній за розміром статутного фонду припадає 26,6% його сукупного обсягу.
Найбільший статутний фонд серед компаній life має Українська промислова страхова компанія - Життя (УПСК-Життя; Київ) - $1,9 млн.
На початок 2003р. сукупний власний капітал українських страховиків становив 3,176 млрд. грн. ($596 млн.), що майже на 1,3 млрд. грн., або на 65,1% більше, ніж на початок 2002р. Середній обсяг власного капіталу в розрахунку на одну страхову компанію становив $1,76 млн.
В частині формування власного капіталу страховиків відзначається, по-перше, певне уповільнення темпів його зростання (у 2001р. він зріс на 77,1%); по-друге, нерівномірність його зростання у різних компаній; по-третє, високий ступінь концентрації власного капіталу, по-четверте, зниження питомої ваги статутного фонду в загальному обсязі власного капіталу українських страховиків (з 53,9% у 2001р. до 48,8% - у 2002р.), що свідчить про зростання частки нерозподілених прибутків від страхової діяльності та додаткового капіталу.
Найбільший власний капітал у 2002р. мали страхові компанії: "Захід-резерв" (Коломия) - майже 188 млн. грн. ($35,3 млн. або 5,9%) сукупного власного капіталу українських страховиків; "Лемма" (Харків) - 177 млн. грн. ($33,2 млн. або 5,6%) та страхова група (СГ) "ТАС" - 101 млн. грн. ($18,9 млн. або 3,2%). Тобто лише на цих трьох страховиків припадала сьома частина сукупного власного капіталу, сформованого на страховому ринку. Перша десятка страховиків акумулює понад чверть сукупного власного капіталу.
Структура власного капіталу страховиків є різною. Так, якщо частка статутного фонду у власному капіталі СГ "ТАС" складає 6,4%, СК "Захід-резерв" - 6,5%, то СК "Лемма" - 62,3%.
У 2002р. сукупний обсяг наявних активів українських страховиків складав 4,1 млрд. грн. ($769 млн.), що більш ніж на 1,8 млрд. грн., або майже вдвічі перевищило відповідний показник 2001р.; при цьому, вищим був і темп зростання, оскільки у 2001р. наявні активи зросли, порівняно з 2000р., в півтора рази. У 2002р. в активах страховиків вперше з'явилися банківські метали (на суму 13,7 млн. грн.). Середній обсяг активів у розрахунку на одну страхову компанію становив 12,1 млн. грн. ($2,3 млн.) (рис. 4.)
Рис. 4. Структура наявних активів страховиків, визначених статтею 31 Закону України "Про страхування", станом на 31.12.2002, тис. грн.
Активи розміщуються переважно на поточних банківських рахунках і депозитах. Майже 40% активів страхових компаній, станом на початок 2003р., були розміщені саме таким чином. В акції та облігації інвестовано третину (33,3%) активи, в цінні папери, емітовані державою, - 0,8% активів страховиків. Водночас, інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України, практично не здійснюються. Таким чином, інвестиційна функція страхування залишається в Україні не реалізованою належним чином. Це спричиняється двома обставинами: по-перше, незначними обсягами фінансових ресурсів, що їх акумулюють страховики; по-друге, відчутним переважанням на українському страховому ринку компаній зі страхування майна та віднещасних випадків, які не мають можливості точно прогнозувати настання страхових випадків, а отже - змушені обмежуватися переважно короткостроковими, високоліквідними активами та лише частково інвестувати в довгострокові активи.
Привертає увагу зменшення в активах страховиків частки державних цінних паперів, що свідчить про падіння їх привабливості (дохідності) для інвесторів. Тим часом, у розвинутих країнах цінні папери з твердо фіксованим доходом є головною сферою вкладання активів страхових компаній. На них припадає понад 50% усіх інвестицій страховиків, приблизно 10% - на нерухомість.
Як і власний капітал, наявні активи страховиків мають високий ступінь концентрації. За обсягом активів серед ризикових страховиків лідирують: СК "Лемма" - 465,7 млн. грн. ($87,4 млн.), що складає 11,3% сукупного обсягу активів на страховому ринку; "Захід-резерв" - 200,2 млн. грн.. ($37,6 млн.), або 4,9%; СГ "ТАС" - 141,4 млн. грн. ($26,5 млн.), або 3,4%. Тобто лише на ці три страхові компанії припадає п'ята

 
 

Цікаве

Загрузка...