WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Правове регулювання страхування - Реферат

Правове регулювання страхування - Реферат

і розпорядженням майном;
3) страхування відповідальності - страхування, пов'язане з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі.
Форми страхування: добровільне таобов'язкове.
Добровільне страхування - це страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком.
Загальні умови і порядок проведення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог Закону "Про страхування" [1]. Конкретні умови визначаються при укладенні договору страхування відповідно до законодавства.
Видами добровільного страхування можуть бути:
1) страхування життя;
2) страхування від нещасних випадків;
3) медичне страхування (безперервне страхування здоров'я).
4) страхування здоров'я на випадок хвороби.
5) страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);
6) страхування інвестицій;
7) страхування фінансових ризиків;
8) страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій:
9) інші види добровільного страхування.
Так, морське страхування передбачене у розд.УІІІ КТМ.
За договором морського страхування страховик зобов'язується за обумовлену плату (.страхову премію) у разі настання передбачених у договорі небезпечностей або випадковостей, яких зазнає об'єкт страхування (страхового випадку), відшкодувати страхувальнику або іншій особі, на користь якої укладено договір, понесені збитки (ст.239 КІМ).
Об'єктом морського страхування може бути будь-який пов'язаний з мореплавством майновий Інтерес, як-от: судно, у тому числі і таке, що будується, вантаж, фрахт, плата за проїзд, орендна плата, очікуваний від вантажу прибуток і вимоги, що забезпечуються судном, вантажем І фрахтом, заробітна плата, інші види винагороди капітана, інших осіб суднового екіпажу, цивільна відповідадьність судновласника і перевізника, а також ризик, взятий на себе страховиком (перестрахування).
Обов'язкове страхування. Згідно зі ст.999 ЦК законом може бути встановлений обов'язок фізичної або юридичної особи бути страхувальником життя, здоров'я, майна або відповідальності перед іншими особами за свій рахунок чи за рахунок заінтересованої особи (обов'язкове страхування). До відносин, шо випливають з обов'язкового страхування, застосовуються положення ЦК, якщо Інше не встановлено актами цивільного законодавства.
Види обов'язкового страхування (особистого, майнового і страхування відповідальності) встановлені Законом "Про страхування".
У ньому міститься вичерпний перелік 33 видів обов'язкового страхування. Це, зокрема:
1) медичне страхування;
2) страхування спортсменів вищої категорії:
3) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;
4) авіаційне страхування від нещасних випадків на транспорті,
5) страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;
6) страхування засобів водного транспорту;
7) страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності;
8) страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності.
Для здійснення обов'язкового страхування Кабінет Міністрів України встановлює порядок та правила його проведення, форми типового договору, особливі умови ліцензування обов'язкового страхування, розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів або методику актуарних розрахунків. Одним з видів обов'язкового страхування є страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.
Положення про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. №1175. Воно здійснюється з метою забезпечення відшкодування збитків, завданих третім особам внаслідок дорожньо-транспортної події (ДТП).
Суб'єктами обов'язкового страхування є страхувальники, страховики (страхові організації - - Моторне (транспортне) страхове бюро) і треті особи - юридичні і фізичні особи, яким завдані збитки транспортним засобом внаслідок ДТП. Об'єктом обов'язкового страхування цивільної відповідальності є цивільна відповідальність власників транспортних засобів за збитки, завдані третім особам внаслідок ДТП, тобто життю і здоров'ю фізичних осіб, їх майну та майну юридичних осіб.
За збитки, завдані здоров'ю третьої особи внаслідок ДТП, страховик здійснює виплату страхового відшкодування у межах страхової суми:
- у разі загибелі під час ДТП або смерті внаслідок останньої -спадкоємцю третьої особи в розмірі страхової суми;
- у разі встановлення третій особі інвалідності І групи - у розмірі 100 відсотків, II групи - 80 відсотків, III групи - 60 відсотків страхової суми;
- у разі тимчасової втрати третьою особою працездатності за кожну добу -- в розмірі 0,2 відсотка, але не більше 50 відсотків страхової суми.
1.3. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТЬ СТРАХУВАННЯ
ТА ЙОГО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У житті кожної людини та діяльності організацій можуть настати моменти, коли внаслідок дії стихійних сил природи чи допущеної ким-небудь помилки або нещасного випадку завдається шкода майну, ушкоджується здоров'я або настає навіть смерть громадянина. Досить назвати такі трагічні події наприкінці 20 ст., як Чорнобильська катастрофа, землетрус у Вірменії, загибель теплохода "Адмірал Нахімов", внаслідок яких загинули тисячі людей. На компенсацію або зменшення шкідливих наслідків цих подій спрямовані норми різних галузей права, в тому числі цивільно-правові норми інституту страхування. Соціально-економічна суть страхування полягає в тому, що за рахунок внесків, здійснюваних юридичними особами та громадянами, створюються страхові фонди, що використовуються для компенсації особам, які постраждали внаслідок стихійних лих, нещасних випадків або Інших передбачених у законі подій.
У ст. 1 Закону України "Про страхування" від 7 березня 1996 р. поняття страхування визначено як вид цивільно-правових відносин по захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків) за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати ними страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) [1].
Об'єктами страхування можуть бути майнові інтереси, що не суперечать законодавству України. Залежно від об'єктів страхування поділяється на: особисте - страхування майнових інтересів, пов'язаних із життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням страхувальника або застрахованої особи; майнове - страхування майнових інтересів, пов'язаних з володінням,

 
 

Цікаве

Загрузка...