WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Особливості розвитку ринку страхових послуг України - Реферат

Особливості розвитку ринку страхових послуг України - Реферат

же час, на нашу думку, така ситуація має і вагомі позитивні наслідки, а саме:
o зменшиться обсяг перестрахування за кордон України, оскільки на її ринку будуть працювати страховики, що мають значно більші фінансові можливості;
o зросте обсяг страхових резервів, який має працювати на внутрішньому ринку інвестицій;
o в Україну разом з іноземними страховиками прийдуть і нові страхові технології;
o значно зменшаться можливості роботи в Україні таких страхових посередників, котрі сьогодні нелегально збирають з населення України чималі кошти під ерзац-страхові продукти саме по страхуванню життя.
6. В 1997 році згідно ряду договорів України, почалась робота по створенню спеціального механізму страхування експортно-імпортних ризи-ків. В результаті прийнято постанови про створення фонду "Ексімстрах" (для страхування експортних кредитів та інвестицій). В той же час, практична реалізація урядових рішень ще не набула необхідного рівня, оскільки в цьому процесі беруть участь багато галузей народного господарства [3, c.15].
7. Окремо виділяється проблема компенсації населенню коштів по договорах змішаного страхування життя, укладених ще за радянських часів. Проблема ця відома давно, вона не є простою і потребує комплексного вирішення не тільки на рівні страхового ринку.
В більшості країн страхові компанії активно залучені до пенсійного бізнесу, в рамках якого вони активно та успішно конкурують з іншими ін-ститутами цього ринку (пенсійними фондами таке інше) за пенсійні активи. Яскравим прикладом визнання значних успіхів страхового бізнесу в цій сфері стали офіційні дозволи, надані найбільш впливовим страховим компаніям британським та французьким урядами, на право продажу та управління пенсійними коштами в цих країнах.
8. В 1997 році була розпочата робота по розвитку такого важливого виду як медичне страхування. В цьому напрямку налагоджена дійова система страхування іноземних громадян, а з прийняттям в грудні 1998 року постанови КМУ по створенню мережі закладів "Ассістанс-Україна" створюється база для впровадження медичного страхування населення України.
В той же час робота в цьому напрямку ще недостатня і треба терміново вжити ряд організаційних заходів по впровадженню цієї системи.
В значній мірі реалізації цих програм заважає відсутність закону про соціальне страхування, оскільки дія Закону України "Про страхування" на соціальне страхування не поширюється.
9. В усіх країнах з ринковою економікою страховий ринок є об'єктом свідомого державного регулювання та нагляду.
Це обумовлюється, в першу чергу тим, що страхування займає особливе місце як в економіці країни, так і в особистому житті кожного громадянина. Суспільство глибоко зацікавлене в благополучному та соціальному розвитку страхової справи. На відміну від депозитних вкладів, страхові поліси не гарантуються жодною державою. Однак в усіх високорозвинених країнах існує ретельно виважене законодавство, що регулює діяльність страхового ринку, та встановлені жорсткі нормативи, обов'язкові для дотримання страховими компаніями. Ці нормативи по-кликані захищати інтереси застрахованих та гарантувати забезпечення безумовного виконання страховими компаніями своїх зобов'язань.
Як правило, страховий нагляд в розвинених країнах світу здійснюється спеціальними урядовими структурами, які по статусу прирівнені до міністерств, їх діяльність регулюється законодавством країни про страховий нагляд. Це потужні установи, роль яких для страхового ринку країни можна порівняти тільки із роллю та значимістю Центрального банку для банківської системи. Ці установи розробляють та здійснюють державну полі-тику в галузі страхування, а саме вирішують питання щодо надання та відзиву ліцензій на здійснення страхової діяльності; здійснюють поточний нагляд за діяльністю страхових компаній шляхом ретельного вивчення щок-вартальної звітності страховиків та комплексних перевірок страхових компаній; в разі необхідності здійснюють санацію страхових компаній; перевіряють скарги страхувальників; здійснюють регулювання страхового ринку країни шляхом випуску наказів, розпоряджень, необхідних для профілактики виникнення та запобігання порушень, які зачіпають інтереси страхувальників; здійснюють методичну та інструктивну роботу шляхом випуску інструкцій, вказівок та інших нормативних документів; на основі ретельного аналізу тенденцій розвитку світових та національного ринків страхування надають пропозиції щодо внесення необхідних змін до страхового законодавства держави; Проводять велику роз'яснювальну роботу серед населення країни; ведуть електронний банк даних по всіх страхових компаніях, що дає можливість розподілити їх по ступені ризику, розмірах премії таке інше.
В більшості країн Європи та СНД органи страхового нагляду фінансуються за рахунок відрахувань від доходів страховиків, що зменшує відповідні витрати державного бюджету. Звичайно, вирішення цього питання в умовах України потребує цілий ряд суттєвих законодавчих змін, але воно може розглядатись. В Україні регулювання діяльності страхового ринку здійснює Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю. Сподіваюсь, що він і в подальшому займатиме відповідне місце в умовах здійснення адміністративної реформи в Україні.
Наявність добре розвинутого страхового ринку та потужних страхових компаній з бездоганною репутацією дозволяє високорозвиненим державам світу суттєво скоротити бюджетні витрати, зокрема на охорону здоров'я, пенсійне забезпечення та в значній мірі перекласти тягар багатьох інших соціальних виплат на плечі страхових компаній.
Вищезазначені проблеми в значній мірі знайшли своє відображення в проекті Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про страхування" В зв'язку з цим треба відзначити, що 27 липня 1998 року Кабінет Міністрів України за пропозицією Укрстрахнагляду, Мінфіну, Мінекономіки, Національного банку та інших установ, подав до Верховної Ради України проект Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про страхування ". 18 листопада 1998 року Комітет Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності схвалив зазначений проект і рекомендував його на перше читання, яке відбулося 20 травня цього року. В цьому проекті вже враховано цілий ряд пропозицій. Зокрема це стосується:
o напрямів розвитку страхової галузі;
o розширення можливостей страховиків як інституційних інвесторів;
o процедури реорганізації та санації страховиків;
o збільшення статутних фондів до 500 000 ЄВРО тощо.
o удосконалення і розширення можливостей системи страхування експортно-імпортних ризиків з використанням можливостей створеного сьогодні фонду експортних гарантій "Ексімстрах".
o визначення поняття уповноваженої страхової компанії.
Загальноприйнятоюнормою для страхових компаній є публічне підтвердження ділової репутації шляхом регулярного проходження міжна-родних аудиторських перевірок та отримання офіційного рейтингу від таких визнаних в світі консалтингових компаній, як, Standart & Poors, A.M. Best, які щоквартально аналізують стан страхових

 
 

Цікаве

Загрузка...