WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Місце страхування у житті цивілізованої людини - Реферат

Місце страхування у житті цивілізованої людини - Реферат

страхування, по-іншому слід оцінювати гаку характерну ознаку страхування, як надзвичайність виникнення певних подій. Звичайно, не можна передбачити настання таких подій, як нещасний випадок, смерть, втрату працездатності. Але факт дожиття застрахованого до певної дати в залежності від його віку, стану здоров'я, способу життя, тощо можна прогнозувати з певною мірою страхового ризику.
Необхідність особистого страхування зумовлена ризиковим характером процесу відтворення робочої сили в умовах все більшої насиченості виробництва складними техніко-технологічними системами, погіршення навколишнього середовища. Все актуальнішою в розвинутих країнах, та й в Україні, стає проблема матеріального забезпечення людей похилого віку, питома вага яких в загальній чисельності населення неухильно підвищується.
Таким чином, об'єктивно посилюється потреба у відшкодуванні втрат у доходах людей в зв'язку з наслідками страхових випадків, тобто йдеться про страховий захист власності та матеріального благополуччя громадян. Ця потреба викликає необхідність суспільного страхового захисту і матеріалізується в суспільних фондах споживання. В їх складі, особливо в країнах з розвиненими ринковими відносинами, все значнішу частину становлять фонди соціального страхування і пенсійні фонди, що виражають зміст соціального страхування.
Зазначимо, що держава не бере на себе повністю задоволення відповідних соціальних потреб людей лише за рахунок суспільних фондів споживання. Тому необхідне доповнення суспільного страхового захисту певною часткою грошових доходів самих трудящих - або за рахунок сімейних заощаджень, або за допомогою особистого страхування як колективної форми страхового захисту.
Можна вважати, що особисте страхування спрямоване на доповнення соціального страхування. Між ними, як формами прояву економічної категорії страхування, існує взаємозв'язок.
Маючи аналогічне суспільне призначення, соціальне і особисте страхування виражають певні особливості страхового захисту населення. Пенсії та інші виплати, пільги по соціальному страхуванню й пенсійному забезпеченню спрямовані, насамперед, на те, щоб задовольняти мінімально можливий рівень соціальних потреб населення. Соціальне страхування проводиться в обов'язковому порядку і регламентується Постановою Ка-бінету Міністрів України від 2 червня 1993 р. №398 "Питання соціального страхування". Особисте страхування вважається добровільним. Разом з тим прийнята Постанова правління фонду соціального страхування України від 16 березня 1994 р. №25 "Про затвердження порядку та умов добровільного соціального страхування громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, заснованою на особистій власності та виключно їхній праці, і адвокатів". До добровільного відносять й деякі види соціального страхування.
Взаємозв'язок соціального й особистого страхування зумовлює певні особливості в управлінні страховими операціями, що викликається різними сферами перерозподілу страхових платежів. Соціальне страхування й пенсійне забезпечення беруть участь у перерозподілі фінансових ресурсів підприємств і організацій і відповідно управляються спеціалізованими державними організаціями.
Особисте страхування пов'язане з перерозподілом індивідуальних грошових доходів і проводиться в сучасних умовах як державними, так і недержавними страховими організаціями. Обслуговування застрахованих проводиться за місцем їх роботи чи проживання.
Не менш важливою проблемою на страховому ринку України за умов переходу до ринкової економіки, яка потребує державного розв'язання, є низький рівень діяльності зі страхування життя, яке виступає важливим інструментом заохочення інвестицій громадян в економіку України.
Операції зі страхування життя в Україні з кожним роком мають тенденцію до спаду. Кількість чинних договорів із року в рік постійно зменшується (рис. 1), незважаючи на загальносвітові тенденції до зростання цього виду страхування.
Рис.1. Кількість чинних договорів зі страхування життя в Україні
Слід зазначити, що основними причинами, які обмежують розвиток страхування життя в Україні, є:
- нерозв'язання проблеми компенсації громадянам державних виплат за договорами змішаного страхування життя (близько 3 млрд. грн ), укладеними ще за радянських часів;
- підірвана довіра населення до цього виду страхування через вищезазначену причину, а також у зв'язку з гучними банкрутствами страхових компаній, які на початку діяльності страхового ринку безкарно займалися суто трастовою діяльністю - "грою на інфляції" (наприклад, спеціалізувалися на здійсненні послуг із змішаного страхування життя "з урахуванням інфляції");
- норма ст. 38 Закону України "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про страхування", в якій передбачено, що страховики, які отримали ліцензію на страхування життя, не мають права займатися іншими видами страхування;
- чинна система оподаткування.
Страхування життя як у Європі, так і взагалі у світі має тенденцію до значного поширення. Це пов'язано з тим, що цей вид страхування сприяє зміцненню та підвищенню матеріального стану населення, яке страхується, а також спрямуванню значних коштів у зв'язку з накопичувальними функціями через механізм страхування (страхові резерви) на інвестиційні цілі в економіку країни. Таким чином, при зваженій політиці держави на ринку страхування життя цей вид страхування стає впливовим інструментом забезпечення стабільності в суспільстві, тим більше за умов необхідності соціального захисту населення і бюджетного дефіциту.
Тому серед найважливіших напрямів діяльності держави у цій сфері страхування має стати створення механізму надання громадянам гарантій повернення втрачених коштів у разі банкрутств страхових компаній при здійсненні страхування життя, що дасть змогу не тільки підвищити соціаль-ний захист населення України, а й залучити значні кошти, які перебувають на руках у населення, на інвестиційні цілі.
На нашудумку, цим механізмом має стати створення фонду страхових гарантій, проте не в добровільному порядку, як це передбачено в ст. 32 Зако-ну України " Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про страхування", а в обов'язковому, спочатку при здійсненні страхування життя, а надалі - при здійсненні ризикових видів. Справді, спочатку це негативно вплине на діяльність зі страхування життя, але з метою відновлення довіри населення і втрачених позицій без цього рано чи пізно, але не обійтися.
Таблиця 1.
Страхові виплати та страхові платежі у розрізі видів страхування
Види страхування Страхові платежі Страхові виплати
2003 рік (млн. грн.) 2004 рік (млн. грн.) Темпи росту, % 2003 рік (млн. грн.) 2004 рік (млн. грн.) Темпи росту, %
Добровільне особисте страхування 96 165 171,8 118 120 101,6
В тому числі страхування життя 7,6 10,1 132,9 7 9,2 131,4
Добровільне майнове страхування 717 1479 206,2 191 185 96,85
Добровільне страхування відповідальності 180 203 112,8 26 29 111,5
Недержавне обов'язкове страхування 154 238 154,5 9 25 288,9
Державне обов'язкове страхування 17 51 300 17 48 282,4
Всього 1164 2136 183,5 361 407 112,7
Використана література:
1. Закон України "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про страхування" // Урядовий кур'єр. - 2001. - 4 жовтня.
2. Базилевич В. Страховий ринок України. -К.: Знання, 1998. -444 с.
3. Головне завдання - подальший розвиток страхового ринку // Україна-Business. -2001. -10-17 кв.. -с.2
4. Самойловський А.Л. Пропозиції щодо вдосконалення страхового ринку України // Фінанси України. -2000 р. -№11.
5. Страховий ринок України: Програма розвитку на 2001-2004 рр. // Цінні папери України. -2001. -№10. -с.14-15.
6. Страхування - важіль стабілізації економіки // Урядовий кур'єр. -2000. -16 лютого
7. Страхування / за ред. С.Осадця. -К.: КНЕУ, 1998. -528 с.
8. Субачов І.І. Розвиток страхового ринку в Україні як фактор фінансової стабілізації економіки // Фінанси України. -2001 р. -№11.

 
 

Цікаве

Загрузка...