WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття - Контрольна робота

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття - Контрольна робота

резервів Фонду, на депозитному рахунку;
> благодійні внески громадських об'єднань, підприємств, організацій громадян, зарубіжних фірм; ~*
> кошти служби зайнятості за надані послуги підприємницьким структурам;
> інші кошти.
Нормативи обов'язкових відрахувань до фонду визначає щороку Верховна Рада України при затвердженні бюджету,
3. Напрями використання Фонду
Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття створюється на державному та місцевому рівнях.
На державному рівні основними напрямами використання фонду є:
> розвиток центрів підготовки, навчання та профорієнтації вивільнюваних працівників;
> проведення наукових досліджень з проблем рівноваги ринку праці та зайнятості населення;
> надання допомоги державним та місцевим центрам зайнятості;
> відшкодування Пенсійному фонду України витрат, пов'язаних із достроковим виходом на пенсію осіб відповідно до Закону України "Про зайнятість населення";
> фінансування витрат на утримання та забезпечення діяльності виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, управління Фондом;
> створення резерву коштів Фонду;
> утримання інформаційно-обчислювальних центрів,поліграфічної бази Фонду;
> створення гуртожитків та тимчасового житла для осіб без певного місця проживання;
> та інше.
На місцевому рівні основними напрямами використання фонду є:
> професійна орієнтація населення, професійне навчання вивільнюваних працівників і безробітних, сприяння їх працевлаштуванню;
> виплата допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги по безробіттю;
> надання безпроцентної позики безробітним для заняття підприємницькою діяльністю;
> виплата допомоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні;
> дотація роботодавцю на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних;
> організація додаткових робочих місць у галузях народного господарства;
> інші витрати, пов'язані із соціальним захистом прав громадян держави на працю.
Видатки бюджету Фонду щодо забезпечення виплати допомоги по безробіттю є захищеними. Фінансування цих видатків проводиться у пер-шочерговому порядку.
З метою забезпечення фінансової стабільності Фонду утворюється резерв коштів Фонду, який не може перевищувати суму, необхідну для виплати допомоги по безробіттю в розрахунку на місяць (на 2002 рік цей резерв встановлюється у розрахунку на 15 календарних днів згідно із законом від 17.01.2002).
Резерв коштів Фонду зберігається на спеціальному рахунку в уповноваженому банку України.
Роботодавці та застраховані особи сплачують страхові внески один раз на місяць в день одержання роботодавцями в установах банків коштів на оплату праці. У разі нестачі у роботодавців коштів на виплату заробітної плати та сплату страхових внесків у повному обсязі нарахування їх на заробітну плату і перерахування страхових внесків до Фонду проводиться у пропорційних сумах.
Розміри страхових внесків установлюються на календарний рік.
Роботодавець несе відповідальність за несвоєчасність реєстрації як платник страхових внесків у виконавчій дирекції Фонду за місцем знахо-дження, несвоєчасність сплати та неповну сплату страхових внесків, у тому числі тих, що сплачують застраховані особи через рахунки роботодавців в обсязі донарахованих сум внесків (недоїмки), штрафів та пені.
Штраф накладається у розмірі прихованої суми виплат, на які нараховуються страхові внески, а в разі повторного порушення - у трикратному розмірі зазначеної суми.
Пеня обчислюється виходячи з 120% облікової ставки НБУ, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки.
Не сплачені в строк страхові внески, пеня і штраф стягуються в дохід Фонду із страхувальника у безспірному порядку.
Список використаної літератури
1. Бровкова Е. Г., Прондус Й. П. Финансово-кредитная система государства.- К.: Сирин.- 1997.
2. Вавилов Ю. Я. Государственньш кредит: прошлое й настоящее.- М.: ФинансьІ й статистика, 1992.- С. 91.
3. Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України: Підручник.- К.: НІОС.- 2002.- С. 608.
4. Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. посібник.- К.: Вища школа, 1997.- С. 383.
5. Велично О. Бюджетне фінансування соціальної інфраструктури: Вища школа, 1997.
6. Держава, податки, бізнес / В. М. Суторміна, В. М. Федосов, В. Л. Андрущенко: За ред. В. М. Федосова.- К.: Либідь, 1992.- С. 328.
7. Деркач М., Гордєєва Л. Бюджет і бюджетний процес в Україні: Навч. посібник.- Дніпропетровськ, Пороги, 1995.- С. 256.
8. Економічна теорія: Політекономія. Підручник / За ред. В. Д. Базилевича.- К.: Знання, 2001.- С. 581.
9. Єпіфанов А. О., Сало І. В., Д'яконова І. І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібник. -К.: Наукова думка, 1997.- С. 303.
10. 60. Загальна теорія фінансів. Б. М. Діденко, В. Д. Попова, В. В. Прядко.- Чернівці: Ратуша, 2000.-С. 638.
11. 61. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смоелиєнко Т. С. Фінансовий словник.- 2-ге видання.- Львів: Центр Європи,1997.
12. 62. Концепція реформування податкової системи України / Б. Губський, В. Альошин, І. Белоусова.- К., 2000.- С. 50.
13. 63. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник.- К.: Т-во "Знання", КОО, 1999.
14. Кравченко В. І. Фінанси місцевих органів влади України.- Основи теорії і практики.- К.: НДФІ.- 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...