WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Фінансово-правові основи страхування - Курсова робота

Фінансово-правові основи страхування - Курсова робота

провести виплату при настанні страхового випадку, а
також сума, що виплачується за особистим страхуванням. Виплати страхових сум за
договорами особистого страхування здійснюються незалежно від суми, яку має
отримати одержувач за державним соціальним страхуванням, соціальним
забезпеченням, і суми, що має бути йому сплачена як відшкодування збитків. При
страхуванні майна страхова сума встановлюється в межах вартості майна за цінами і
тарифами, що діють на момент укладання договору, якщо інше не обумовлено
договором страхування або умовами обов'язкового страхування.
Страхове відшкодування - грошова сума, яка виплачується страховиком за
умовами майнового страхування і страхування відповідальності при настанні
страхового випадку. Страхове відшкодування не може перевищувати розміру прямого
збитку, якого зазнав страхувальник. Непрямі збитки вважаються застрахованими,
якщо це передбачено договором страхування. У разі коли страхова сума становить
певну частку вартості застрахованого об'єкта, страхове відшкодування виплачується у
такій же частці від визначених по страховій події збитків, якщо інше не передбачено
умовами страхування.
Франшиза - частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з
договором страхування.
Якщо майно застраховане у кількох страховиків і загальна страхова сума
перевищує дійсну вартість майна, то страхове відшкодування, що виплачується
усіма страховиками, не може перевищувати дійсної вартості майна. При цьому
кожний страховик здійснює виплату пропорційно розмірові страхової суми за
укладеним ним договором страхування.
страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно з договором страхування.
Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за
визначений період страхування. Страхові тарифи при добровільній формі
страхування обчислюються страховиком актуарно (математично) на підставі
відповідної статистики настання страхових випадків. Конкретний розмір страхового
тарифу визначається в договорі страхування за згодою сторін. При здійсненні
обов'язкового страхування Кабінетом Міністрів України встановлюються максимальні
розміри страхових тарифів або методика їх розрахунків та мінімальні розміри
страхових сум.
Об'єкт страхування може бути застрахований за одним договором страхування
та за згодою страхувальника кількома страховиками (співстрахування). При цьому
в договорі повинні міститись умови, що визначають права і обов'язки кожного
страховика. За наявності відповідної угоди між співстраховиками і
страхувальником один із співстраховиків може представляти всіх інших у
взаємовідносинах із страхувальником, залишаючись відповідальним перед ним
лише у розмірі своєї частки.
Страхове свідоцтво (страховий поліс) - документ, що засвідчує факт
страхування відповідно до правил страхування.
Види страхування
Особисте страхування
У найзагальнішому плані особисте страхування можна визначити як галузь
страхової діяльності, яка забезпечує страховий захист громадян або зміцнення
досягнутого ними сімейного добробуту.
Необхідність особистого добровільного страхування зумовлюється як ризиковим
характером відтворення робочої сили, так і підвищенням ступеню ризику життя у
зв?язку з урбанізацією, погіршенням довкілля, а також зростанням питомої ваги людей
похилого віку в загальній чисельності населення. Це ускладнює захист особистих
інтересів громадян з боку держави та за її рахунок і передбачає формування захисних
механізмів за рахунок перерозподілу індивідуальних доходів.
Особисте страхування включає:
? страхування життя;
? страхування від нещасних випадків;
? страхування додаткової пенсії;
? добровільне медичне страхування;
? страхування від нещасних випадків на транспорті.
Змішане страхування життя - вид страхування, який об?єднує в одному
договорі кілька самостійних договорів страхування, зокрема три випадки:
- дожиття до закінчення строку страхування;
- смерть застрахованого;
- втрата здоров?я від нещасних випадків.
Страхувальниками в цьому виді страхування є тільки фізичні особи. Договори
змішаного страхування життя укладаються з громадянами віком від 16 до 75 років
строком на 3, 5, 10, 15 або 20 років. Розмір страхової суми визначає страхувальник.
При страхуванні на дожиття до закінчення договору страхування страхувальник
отримує повну страхову суму, на яку було укладено договір, незалежно від того,
отримував він страхові суми у зв?язку з нещасними випадками впродовж дії договору
чи ні. У разі смерті застрахованого в період дії страхового договору страхова сума в
розмірі 100% виплачується правонаступнику, вказаному в договорі страхування.
Природна смерть як наслідок хвороби, старості і т.п. не є страховим випадком
При страхуванні від нещасних випадків з настанням страхової події
застрахований отримує певний відсоток від страхової суми залежно від ступеню втрати
здоров?я. Отримання страхової суми за страховим договором від нещасних випадків
не залежить від виплат, на які має право страхувальник з державного соціального та
пенсійного забезпечення.
Нещасними випадками за даним видом страхування вважаються:
- утоплення;
- опіки, враження блискавкою або електричним струмом;
- обмороження;
- гострі отруєння газами або парами, отруйними та хімічними речовинами.
Хвороба не вважається страховою подією. При страхуванні дітей
страхувальниками виступають батьки або інші родичі дитини, а застрахованим -
дитина від дня її народження до 18 років. Термін страхування визначається як різниця
між віком 18 років та віком (у повних роках) застрахованого при заключенні договору.
Страхова сума виплачується застрахованому при нещасному випадку, що стався
в період діїдоговору та при дожитті дитини до 18 років.
Страхування до шлюбу. Договір може бути укладено на користь дітей, котрі
постійно проживають в Україні. Вік дитини на день підписання договору не
можеперевищувати 15 повних років.
Страхова сума виплачується застрахованому при його вступі до законного
шлюбу в період з дня закінчення строку страхування до досягнення 21 року. При
невступі до шлюбу страхова сума виплачується по дожитті застрахованого до 21 року.
Страхування від нещасних випадків включає:
1. Індивідуальне страхування. Страховою подією за договором індивідуального
страхування є нещасний випадок, тобто будь-який раптовий вплив на здоров?я
застрахованого, який стався не з його волі. Умовами страхування передбачається
можливість укладання договорів на строк від 1 до 5 років. На практиці найпоширеніші
договори страхування - 1 рік.
Страхова сума виплачується страховиком у разі смерті або втрати здоров?я
застрахованого внаслідок страхового випадку. У разі смерті внаслідок нещасного
випадку або насилля страхова сума виплачується правонаступнику, вказаному в
договорі, в розмірі 100%.
При втраті здоров?я внаслідок страхового випадку

 
 

Цікаве

Загрузка...