WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Фінансово-правові основи страхування - Курсова робота

Фінансово-правові основи страхування - Курсова робота

архітектурно-
будівельного контролю;
13) державне страхування спортсменів вищих категорій;
14) державне страхування працівників державної лісової охорони;
15) страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини;
16) страхування життя і здоров'я суддів;
17) державне страхування донорів крові та (або) її компонентів;
18) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;
19) страхування членів екіпажу і авіаційного персоналу;
20) страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із
забезпеченням технологічного процесу при виконанні авіаційних робіт, та пасажирів,
які перевозяться за його заявкою без придбання квитків;
21) страхування ризикових професій народного господарства від нещасних випадків;
22) страхування відповідальності повітряного перевізника і виконавця повітряних
робіт щодо відшкодування збитків, заподіяних пасажирам, багажу, пошті, вантажу,
прийнятим до перевезення, іншим користувачам повітряного транспорту та третім
особам;
23) страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за збитки, які
можуть бути завдані ним при виконанні авіаційних робіт;
24) страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;
25) страхування авіаційних суден;
26) обов'язкове страхування врожаю сільськогосподарських культур і
багаторічних насаджень у радгоспах та інших державних сільськогосподарських
підприємствах;
27) страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду,
яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту ;
28) державне обов'язкове особисте страхування осіб рядового і начальницького
складу та працівників кримінально-виконавчої системи.
Міжнародне право і право більшості держав світу тлумачить обов?язкове
страхування як необхідність захисту інтересів третіх осіб у разі, коли їм завдано шкоди.
Тому, як правило, обов?язкова форма страхування найбільш поширена у страхуванні
відповідальності. А особисте і майнове страхування провадяться виключно у
добровільній формі.
В Україні формується власна модель ринкової економіки, що враховує ту
ситуацію, в якій опинилася держава на момент визнання її політично незалежною.
Звідси закономірна поява особливостей розбудови й окремих сегментів ринкової
інфраструктури. Великої перебудови поряд з державними фінансами, банківською
справою зазнало страхування. У чому ж полягає роль страхування в ринковій
економіці?
Страхування надає впевненості в розвитку бізнесу.
Завдяки переданню за окрему порівняно невелику плату відповідальності за
наслідки ризикових подій страховим товариствам інвестор упевнений, що в разі
стихійного лиха або іншого страхового випадку завдані випадки будуть відшкодовані.
Страхування дуже важливе як для тих підприємств, що вже функціонують, так і
для новостворених, які ще не набули достатнього виробничого потенціалу і не
нагромадили власних резервних фондів. Страхування не лише забезпечує
відшкодування фактичних збитків, зумовлених певною подією. Наявність відповідної
страхової угоди дає змогу впевненіше користуватися кредитом, щоб спорудити чи
придбати необхідні засоби виробництва.
Страхування дає змогу оптимізувати ресурси, спрямовувані на організацію
економічної безпеки.
Серед багатьох форм страхового захисту страхуванню належить особлива роль.
Воно дає змогу досягти раціональної структури коштів, що спрямовуються на
запобігання (або оперативне усунення) наслідкам стихії чи інших чинників, які
перешкоджають діяльності тієї чи іншої особи. Страхування, маючи великі можливості
маневрування резервами, є важливою ланкою формування всієї системи економічної
безпеки. Така роль стає можливою тільки за належного рівня розвитку страхової
справи.
Страхування забезпечує раціональне формування й використання коштів,
призначених для здійснення соціальних програм.
Світовий досвід довів доцільність нагромадження і використання коштів на
соціальні програми страховим методом. Сформовані цим методом ресурси
застосовуються як доповнення до державних ресурсів, спрямовуваних на фінансування
освіти, охорони здоров?я, пенсійне забезпечення та деякі інші соціальні заходи.
Створення завдяки страхуванню можливостей нагромадити кошти для виплати
майбутніх пенсій, придбання житла, оплати витрат на навчання у вузі си коледжі
сприяє тому, щоб кожний громадянин реалізував свої можливості і задовольнив
потреби. У такому разі зменшується навантаження на державний бюджет, а контроль за
раціональним використанням коштів переноситься безпосередньо на споживача
соціальних послуг і виплат.
У страхуванні створюються значні резерви грошових ресурсів, які стають
джерелом зростання інвестицій в економіку.
Акумульвані у страхових компаніях ресурси через систему інвестування
сприяють розширенню виробництва або прискоренню виконання інших програм. Це
вигідно страхувальникам, страховим компаніям, банкам та іншим підприємницьким
структурам і державі в цілому. Уряди країн з розвиненою ринковою економікою з
огляду на можливості страхування нагромаджувати кошти надають страховій індустрії
всебічну підтримку, сприяють її подальшому розвитку.
2. Основні страхові поняття
Як уже зазначалось, страхування - це система економічних відносин. Будь-які
відносини передбачають наявність, як мінімум, двох суб?єктів. У страховій справі
страховик і страхувальник - головні суб?єкти.
Страховиками визнаються юридичні особи, створені у формі акціонерних,
повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю, а
також що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової
діяльності. Страхова діяльність в Україні здійснюється виключно страховиками -
резидентами України. Вони виробляють умова страхування і пропонують страхові
послуги своїм клієнтам.
Страхувальниками визнаються юридичні особи та дієздатні громадяни, які
уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками відповідно до
законодавства України. Страхувальники можуть укладати ізстраховиками договори
про страхування третіх осіб (застрахованих осіб), які можуть набувати прав і
обов'язків страхувальника згідно з договором страхування.
Страхувальники мають право при укладанні договорів страхування
призначати громадян або юридичних осіб для отримання страхових сум (страхового
відшкодування), а також замінювати їх до настання страхового випадку.
Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка
має ознаки ймовірності та випадковості настання.
Страховий випадок - подія, передбачувана договором страхування або
законодавством, яка відбулась і з настанням якої виникає обов'язок страховика
здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику,
застрахованій або іншій третій особі.
Страхова сума - грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов
страхування зобов'язаний

 
 

Цікаве

Загрузка...