WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Фінансово-правові основи страхування - Курсова робота

Фінансово-правові основи страхування - Курсова робота

договором із страхувальником.
Чим вища ймовірність ризику, тим і плата за його утримання, обчислена за допомогою
актуарних розрахунків, більша. У разі настання страхового випадку страхувальник
висуває страховикові вимогу на відшкодування збитків (виплату страхових сум).
Функція створення і використання страхових резервів (фондів). Страхування
стає можливим лише за наявності у страховика певного капіталу, достатнього для
забезпечення покриття збитків (у разі їх виникнення), заподіяних страхувальникові
стихійним лихом, нещасним випадком чи іншою страховою подією. З цією метою
кожним страховиком створюється система страхових резервів. Нагромадження і
використання таких резервів є характерним для страхової діяльності.
У формуванні і використанні страхових резервів виявляється перерозподіл
коштів між страхувальниками. Ті з них, яких у певному періоді не спіткала страхова
подія, сплативши страхові внески, не отримують жодних виплат. І навпаки:
страхувальникам, які зазнали серйозних збитків від страхового випадку, виплачується
відшкодування в сумах, значно більших за внесені страхові платежі.
Функція заощадження коштів. На першому місці в більшості країн світу за
обсягами страхових премій є особисте страхування. При цьому виплати, пов?язані із
втратою життя і здоров?я внаслідок нещасного випадку, становлять менш як 10%.
Решту являють собою заощадження. Вони виплачуються з урахуванням інвестиційного
доходу в разі дожиття застрахованого до певного віку або події.
Превентивна функція. Учасники страхування, і насамперед страховики і
страхувальники, зацікавлені у зменшенні наслідків страхових подій. З цією метою
застосовують правову і фінансову превенції.
До правової превенції належать застереження, передбачені чинним
законодавством або договорами страхування і такі, що стосуються позбавлення
страхувальника (повністю або частково) страхових відшкодувань. Вони розраховані на
випадки протиправних дій або бездіяльності з боку страхувальника щодо застрахованих
об?єктів. Наприклад, страховики не покривають матеріальних збитків, завданих
потерпілим, що перебували у стані алкогольного чи наркотичного сп?яніння, не
передбачають страхових відшкодувань у разі самогубства, навмисного пошкодження
власного майна і здоров?я.
Превентивна функція має й інший аспект свого виявлення. Частина страхових
премій спрямовується на фінансування превентивних заходів. Добре зарекомендувала
себе практика 70 - 80-х років, що передбачала забезпечення за рахунок страхових
ресурсів спорудження і обладнання технікою пожежних депо, придбання медикаментів
і утримання персоналу служб, що мають своїм завданням боротьбу з інфекційними
захворюваннями сільськогосподарських тварин, фінансування заходів із запобігання
дорожньо-транспортним пригодам т.ін.
Страхування грунтується насамперед на таких специфічних принципах :
? вільний вибір страхувальником страховика, а страховиком - виду страхування;
? страховий ризик;
? страховий інтерес;
? максимальна сумлінність;
? відшкодування в межах реально завданих збитків;
? франшиза;
? суброгація;
? контрибуція;
? співстрахування і перестрахування;
? диверсифікація.
Класифікація страхування
Страхування, як і будь-яка інша сфера діяльності людини, будь-яка інша система
знань, потребує внутрішньої структурно-логічної впорядкованості. Для досягнення
необхідної впорядкованості використовується класифікація.
Класифікацію за об?єктами з виокремленням галузей, підгалузей і видів
страхування можна вважати класичним підходом у теорії і практиці вітчизняного
страхування. Закон України "Про страхування" визначає, що об?єктами страхування
можуть бути три групи майнових інтересів:
1) пов?язані з життям, здоров?ям, працездатністю та додатковою пенсією
страхувальника або застрахованої особи (особисте страхування);
2) пов?язані з володінням, користуванням і розпоряджанням майном (майнове
страхування);
3) пов?язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди фізичній
особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування
відповідальності).
Найважливіша класифікаційна ознака у страхуванні - форма проведення. За цією
ознакою страхування поділяється на добровільне й обов?язкове.
Здебільшого взаємовідносини між страхувальником і страховиком будуються на
добровільних засадах і оформлюються договором страхування. Згідно із Законом "Про
страхування" договори страхування укладаються відповідно до правил страхування.
Правила страхування при добровільній формі страховик розробляє самостійно для
кожного виду страхування, а далі вони затверджуються Комітетом у справах нагляду за
страховою діяльністю при видачі ліцензії на право здійснення відповідного виду
страхування.
Добровільне страхування передбачає, що всі істотні моменти договору
страхування визначаються виключно за згодою сторін.
В обов?язковому страхуванні страхові відносини виникають згідно із законом, а
страхування здійснюється на підставі відповідних законодавчих актів, якими
передбачено перелік об?єктів, що підлягають страхуванню, прелік страхових подій,
винятки з них, максимальні страхові тарифи і мінімальні страхові суми, рівень
страхового забезпечення і інші суттєві моменти. Згідно із Законом "Про страхування"
форми типового договору і порядок проведення обов?язкового страхування
визначаються Кабінетом Міністрів України.
Принцип обов?язковості однаково поширюється і на страхувальника, і на
страховика. Перший має обов?язково застрахувати передбачений законодавством
об?єкт, а другий не в праві відмовити йому в цьому.
У Законі України "Про страхування" наведений перелік видів обов?язкового
страхування, які здійснюються в нашій країні. Це:
1) медичне страхування;
2) державне особисте страхування військовослужбовців і військовозобов'язаних,
призваних на збори;
3) державне особисте страхування осіб рядового, начальницького та
вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ;
4) державне обов'язкове особисте страхування медичних і фармацевтичних
працівників на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні
ними службових обов'язків;
5) державне обов'язкове особисте страхування працівників митних органів;
6) державне обов'язкове особисте страхуванняпрацівників прокуратури;
7) державне страхування життя і здоров'я народних депутатів;
8) державне особисте страхування службових осіб державної контрольно-
ревізійної служби в Україні;
9) державне особисте страхування службових осіб державних податкових
інспекцій;
10) державне обов'язкове страхування службових осіб державних органів у справах
захисту прав споживачів;
11) особисте страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і
членів добровільних пожежних дружин (команд);
12) державне страхування посадових осіб інспекцій державного

 
 

Цікаве

Загрузка...