WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Аналіз, проблеми та пропозиції щодо вдосконалення розвитку страхових послуг в Україні - Дипломна робота

Аналіз, проблеми та пропозиції щодо вдосконалення розвитку страхових послуг в Україні - Дипломна робота

професійних перестрахувальних товариств, з них - 132 в Європі, 21% з яких - у ФРН.
Перстрахування - окремий незалежний вид страхування. Механізмом його здійснення необхідно оволодіти всім страховикам і, насамперед, професійним перстраховикам. Перестрахування має інтернаціональний характер, тому що воно не може обмежуватись рамками однієї або декількох країн. Це бізнес без кордонів, який вимагає законодавчого й нормативного забезпечення.
З метою врегулювання відносин у сферіперестрахування, запобігання неплатоспроможності страховиків, які застосовують у своїй практиці операції з перестрахування Кабінет Міністрів України затвердив Постанову від 24 жовтня 1996 р. № 1290 Про затвердження "Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування". Це положення встановлює порядок здійснення операцій з перестрахування і спрямоване на посилення захисту інтересів страхувальників, забезпечення умов для розвитку ринку перестрахувальних послуг.
Розділ 2. Аналіз, проблеми та пропозиції щодо вдосконалення розвитку страхового ринку в Україні
Станом на початок 2000 року на страховому ринку України функціонує 268 страхових компаній. Проте їхня дієвість неоднакова: успішно функціонують лише 50 компаній. На їх частку припадає 82,8% зібраних премій, 95,4% страхових виплат,69,9% уставного капіталу і 83,4% резервних коштів. Загальний стан діяльності страхових організацій в Україні характеризується показниками, наведеними у таблиці 1.
Таблиця 1.
Фінансова діяльність страхових організацій в Україні (тис. грн)
Показники 1995 1996 1997 1998
Доходи 218490 284161 393892 808369
Надходження страїхових платежів 168946 203460 330018 649807
У т.ч. від добровільного особистого страхування 67608 47999 66153 71623
Від добровільного майнового тсрахування 41407 70482 162225 389650
Від обов язкового страхування 33422 53203 67357 72796
Надходження від перестрахування 3192 8970 17417 96571
Видатки 191551 242416 297661 585641
У т.ч. виплати страхових відшкодувань 116535 100189 107925 169282
Видатки з утримання апарату управління 23569 34016 57403 46237
Видатки на ведення справи 25067 38497 41539 73638
Платежі до бюджетів усіх рівнів 10493 17797 21769 36923
Резервування коштів 38597 69130 119994 246413
Балансовий прибуток 13763 22377 85052 173940
Як видно із наведених у таблиці 1 даних, обсяг доходів страхових організацій в Україні збільшився у 3,7 разу, а видатки - у 3 рази; рівень рентабельноств діяльності зріс у 4 рази. Особливо високими темпами відбувається зростання надходжень від добровільного майнового страхування, що у 1998 році у структурі загальної суми надходжень становило 60%.
Робота страхових компаній у 1999 році характеризується такими показниками. Обсяг страхових платежів порвняно з 1998 роком збільшився на 47,5% і досяг 1164 млн. грн. Загальні страхові виплати страхових компаній виросли у два рази і становили 360, 9 млн. грн. Обсяг страхових резервів становив 537,04 млн. грн., порівняно з 1998 роком вони збільшились у 1,2 разу. Обсяг витрат страхових компаній становив 212,3 млн. грн., порівняно з 1998 роком вони збільшилися в 1,3 разу. Балансовий прибуток страхових компаній збільшився на 30% і досяг 234,03 млн. грн. При цьому прибуток від страхової діяльності дорівнював 192,2 млн. грн., що становило 90,5% від усього прибутку страхових компаній, а від йнших відів діяльності й упершу чергу від розміщення страхових резервів - 9,5%.
За останні 5 років на страховому ринку України лідирує група компаній, які за наслідками 1999 року мають такі показники (табл. 2).
Таблиця 2.
Лідери страхових компаній України за обсягом зібраних платежів (тис. грн.)
№№ Назва страхової компанії Страхові платежі Частка в загальному обсязі платежів, %
1 2 3 4
1 "Оранта" 95056 8,2
2 АКВ "Гарант" 85786 7,4
3 "Гарнт - АВТО" 42283 3,6
4 "Теком" 42130 3,6
5 "Запад - Резерв" 41630 3,6
1 2 3 4
6 "Остра - Київ" 39763 3,4
7 "Росток" 39207 3,4
8 "Аска" 38769 3,3
9 "Українська нафтогазова страхова компанія " 38620 3,3
10 "Лемма" 38129 3,3
Як видно із таблиці 2, провідне місце серед страхових компаній України за обсягом збору страхових платежів посідають акціонерна національна страхова компанія "Оранта" (м. Київ) та АКВ "Гарант" (м.Київ), які значно випереджають інших страховиків.
За обсягом страхових виплат у 1999 році лідирування страхових компаній характеризується показниками, виведеними у таблиці 3.
Таблиця 3.
Лідери страхових компаній України за обсягом страхових виплат ( тис. грн)
№№ Назва страхової компанії Витрати компанії за 1999 рік Частка в загальному обсязі витрат, %
1 "ДАСК" 111891 31,0
2 "Оранта" 44795 12,4
3 "Росток" 38478 10,7
4 "Поступ" 27924 7,7
5 "АСКА" 15853 4,4
6 "Гарант - АВТО" 9521 2,6
7 "Скіф" 8332 2,3
8 "Оранта - Донбас" 7685 2,1
9 "Алькона" 6905 1,9
10 "Остра - Київ" 6660 1,8
У 1999 році лідером за сумою страхових виплат була компанія "ДАСК" (м. Дніпропетровськ), що зумовлено значними страховими відшкодуваннями за космічними програмами, які є для цієї компанії провідними.
Незважаючи на відносний динамізм розвитку страхового ринку в Україні, він все ж таки порівняно з країнами Європи має незначну питому вагу. За даними ліни страхових організацій Європи, на нього припадає лише 0,05% загального обсягу страхових послуг, які надаються на нашому континенті. У цілому рівень розвитку вітчизняного страхового ринку охоплює не більше 10% ризиків, що є в Україні, у той час як в розвинутих державах цей показник сягає 90 - 95%.
Особливістю вітчизняного тсрахового ринку є відсутність транснаціональних страхових компаній. уКраїнське законодавство не дає змоги їх створювати, що зумовлено захистом нашої страхової системи від конкуренції збоку іноземних страхових компаній і використанням вільних коштів страховиків для інвестицій у власну економіку. В той же час іноземні страхові компанії активно проникають в Україну за перестрахувальними схемами і мають з цього неабиякі прибутки. У 1999 рці частка премій, виплачених за кордон,становила277,3 млн. грн.або 23,8% від суми надходжень від усіх видів страхування, а зі страхування осіб нерезедентам виплачено 11,2 млн. грн., або 4,7%; від майнового страхування - відповідно 310, 4 млн. грн., або 54,8%; від добровільного страхування відповідальності - 98,9 млн. грн., або 86,4%; від обов язкового страхування - 30,3 млн.грн., або 53,5%; страхування життя - 0,386 млн. грн., або100%.
Особливістю сучасного страхового ринку в Україні є те, що уже здійснена гармонізація відів страхування з прийнятими у світі традиціями. Адаптовано 17 стандартних вимог , прийнятих ЄС; проведена структуризація страхового ринку, відбувається інтеграція України з Європейським страховим ринком. Зокрема, Україна приєдналася до міжнародного страхування громадської відповідальності

 
 

Цікаве

Загрузка...