WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Аналіз, проблеми та пропозиції щодо вдосконалення розвитку страхових послуг в Україні - Дипломна робота

Аналіз, проблеми та пропозиції щодо вдосконалення розвитку страхових послуг в Україні - Дипломна робота

можливим лише за тими видами які вказані в ліцензії. Була запроваджена обовя зкова звітність страховиків за результатами року. Установлено певну залежністьміж обсягами максимального зобов язання і розмірами страхових резервів.
Діяльність страхового ринку ринку в умовах визначених Декретом у період 1994 - 1995рр.можна схарактеризувати так.
По-перше це поглиблення спеціалізаціїроботи страховиків. Законодавчі обмеження за Декретом а також ліцензійні та реєстраційні обмеження зумовили те що страховики почали спеціалізуватися на певних видах ризиків у певних галузях та сферах виробництва.
По-друге це розширення сфери страхування поява і розвиток нових його видів. Саме в цей період значного поширення набуває страхування вантажів особисте страхування від нещасних випадків. Почалося впровадженнястрахування цивільної відповідальності за виробничими ризиками. Було зроблено перші кроки в медичному страхуванні. Водночас високий рівень інфляції зумовлював значне поширення так званого змішаного страхування життя з урахуванням інфляції. Але оскільки цей вид страхування не мав достатньої законодавчої і методологічної бази то після зупинення гіперінфляції в 1995 році численні страхові компанії збанкрутували і багато вкладників не отримали належних виплат.
По-третє законодавче регулювання страхової діяльності значною мірою посилило фінансову дисципліну страховиків.було запроваджено облік резервів розроблено категорії активів у межах яких ці резерви розміщувалися страховиками упорядковано взаємовідносини страховика з його філіями та представництвами встановлено необхідні форми спеціальної звітності. І найгголовніше: розпочався нагляд за страховою діяльністю.
Усе це сприяло зростанню обсягів страхового ринку і розширенню сфери діяльності страховиків.
Третій етап розвитку страхового ринку почався із прийняттям Закону України "Про страхування" весною 1996 року. Закон установив систему контролю за рівнем платоспроможності страховиків і порядок розрахунку резервів, посилив норми, що регулюють нагляд за страховою діяльністю, упорядкував види обов язкового страхування. Це призвело до стабільного зростання валових показників діяльності страхового ринку. Дуже важливим є те, що розміри страхових резервів зростають вищими темпами, ніж страхові премії. Це показник підвищення рівня платоспроможності страховиків, їх фінансової надійності. пОзитивним у цілому є також зменшення обсягів страхових виплат та стабілізація кількості діючих договорів страхування. Перше свідчить про більш обгрунтований підхід страховиків до взятих зобов язань, друге - про більшу вагомість і міцність договорів.
Отже, у період становлення ринкової економіки в Україні значною мірою зросли обсяги страхового ринку, і він набув якісного розвитку. Кінець 90-х років характеризувався збільшенням числа страхових договорів, стабілізацією кількості страховиків та їх спеціалізацією за видами страхування, розвитком перестрахувальних операцій. Особливо слід зазначити те, що ряд заходів як на законодавчому рівні, так і на рівні застосування чинників управління й організації страхового ринку зумовили постійне зростання розмірів страхових резервів. А це означає посилення фінансової надійності страховиків, рівня гарантійності виконання взятих ними зобов язань.
Список використаної літератури
1. Декрет Кабінету Міністрів України "Про страхування" від 14.05 93
2. Закон України "Про страхування" від 12.03.96
3. Амоша А. І. Диференціація тарифних ставок обов язкового державного страхування. - Донецьк: ІЕП, 1994. - 40 с.
4. Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. - Товариство "Знання", КОО, 1997. - 216 с.
5. Бутова В. Г., Ананьєва Н. Г. Экономическое обоснование страховых тарифов по обязательному медицинскому страхованию // Финансы. - 1994. - № 1.
6. Воблый К. Г. Основы экономики страхования. - М.: "Анкил", 1995. - 226 с.
7. Глушко В. страхове поле на селі (особливості і проблеми розвитку) // Економіка АПК. - 1998. - № 1.
8. Головачев В. Автострахование в США. Есть чему поучиться // Экономическая газета. - 1998. - № 5.
9. Заруба О. Д. Основи страхування. Посібник - К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1995. - 180 с.
10. Заруба О. Д. Страхова справа: Підручник. - К.: Товариство "Знання", КОО, 1998. - 321с.
11. Залєтов О. М. Державна політика на страховому ринку // Фінанси України. - 2001 №11.
12. Колотило О. Д. Розвиток ринку страхування вантажів // Фінанси України. - 2001 № 11.
13. Кривошлик Т. Д. Страхування майна громадян // Фінанси України. - 2001 № 11.
14. Левант Н. А. Варианты добровольного медицинского страхования и основы их проведения // Финансы. - 1997. - № 1.
15. Манэс А. Основы страхового дела. - М.: Анкил, 1995. - 112 с.
16. Осадець В. Д. Страхування: Посібник. - К.: Товариство "Знання", КОО, 1997. - 326 с.
17. Плешков А. П. Некоторые новые тенденции в страховой деятельности развитых капиталистических государств // Финансы. - 1997. - № 10.
18. Регулирование страховой деятельности в США // Экономика и жизнь. - 1997. - № 35.
19. Самойловський А. Л. Пропозиції щодо вдосконалення страхового ринку України // Фінанси України. - 2001. - № 5
20.Субачов І. І. Розвиток страхового ринку в Україні як фактору фінансової стабільності економіки // Фінанси України. - 2000. - № 11.
21. Терещенко Т. Є. Запровадження системи медичного страхування в Україні // Банківська справа. - 2000. - № 5.
22. Турбина К. Е. Регулювання перестрахувальних операцій ( світовий досвід) // Економіст.- 2000. - № 6.
23. Тализіна Т. А. Особливості сільськогосподарського страхування // Фінанси України. - 2000. - № 1.
24. Федоров Т. А. Страхование в условиях рыночной экономики: принципы и практика: Учеб. пособие. - СПБ.:Изд-во СПбУЭФ, 1995. - 112 с.
25. Шахов В. В. Введение в страхование: экономический аспект. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 192 с.
26. Шахов В. В. Страхование: Для вузов. - М.: страховой полис, ЮНИТИ, 1997. - 311 с.
27. Шейман И. М. Страховая методика Запада. // Мировая экономика и международные отношения. - 1996. - № 8.
28. Экономика страхования и перестрахования. - М.: Анкил, 1996. - 218 с
Зміст
Вступ
Розділ 1. Види страхових послуг в Україні
1.1 Сільськогосподарське страхування та його специфіка
1.2 Система сільськогосподарського страхування
1.3 Медичне страхування в Україні
1.4 Страхування життя
1.5 Транспортне страхування
1.6 Перестрахувальні операції
Розділ 2. Аналіз, проблеми та пропозиції щодо вдосконалення страхового ринку України
Розділ 3. Зарубіжна практика страхування
3.1 Особливості страхування у Великобританії
3.2. Страховий ринок Франції
Висновок
Список використаної літератури

 
 

Цікаве

Загрузка...