WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Аналіз, проблеми та пропозиції щодо вдосконалення розвитку страхових послуг в Україні - Дипломна робота

Аналіз, проблеми та пропозиції щодо вдосконалення розвитку страхових послуг в Україні - Дипломна робота

податкових стимулів із метою сприяння розвитку цього ринку. Таким стимулом можуть стати, наприклад, відновлення норми, згідно з якою доходи, отримані страховими компаніями зі страхування життя при розміщенні страхових резервів, звільняються від оподаткування.
Конче необхідно створити ефективний механізм державного регулювання і нагляду, а також дієвий страховий ринок на належному законодавчому фундаменті. Цьому має сприяти поступове формування страхового кодексу, який би вмістив у себе весь комплекс законодавчих актів у сфері страхування. Розробка і запровадження Страхового кодексу дасть змогу охопити всі сектори страхового ринку, сприятиме упорядкуванню взаємовідносинміж усіма суб єктами страхового ринку, спрощенню законодавчої бази і знищенню всіх непорозумінь, які з являються через суперечність різних норм у різних законодавчих актах.
Пропоновані шляхи й напрями вдосконалення страхового ринку України дадуть можливість прискорити створення повноційного страхового ринку як об єктивного атрибуту ринкової економіки та сприятимуть відновленню довіри страхувальників до страховиків.
Розділ 3. Зарубіжна практика страхування
Страхова діяльність у країнах Заходу нараховує вже більше 300 років. Починалась вона з розвитку страхування від пожеж після великої пожежі у Лондоні 1666 року та створення "Кавового дому Едварда Ллойда" в 1668 році. Однак більшість законів, які регулюють діяльність страхових компаній було прийнято зовсім недавно.
Тепер ринок страхових послуг добре розвинутий і спирається на досить грунтовну правову базу. Лондон - найбільший у світі центр страхування, а також розміщення міжнародного перестрахування. П ята частина загального світового страхування, страхового бізнесу на міжнародному ринку концентрується саме в британській сиолиці.
Найперший закон, який прийнято у Великобританії і котрий діє до наших днів, - "Закон про страхування життя" 1774 року, що фактично зробив незаконними спроби спекулювати на смерті іншої людини. Нагляд за діяльністю страхових компаній вперше введено "Законом про компанії із страхування життя" 1870 року. Згідно з цим законом страхові компанії було зобов язано робити відрахування та подавати річний фінансовий звіт до Міністерства торгівлі. У 1906 році "Законом про морське страхування" сформульвано законодавство, яке регулює укладання угод із страхування угод морських транспортних засобів. Сьгодні цей закон - єдиний законодавчий акт з даного питання.
Нині діючі закони про стахові компанії та нормативні документи на початку 80-х років. У наступні роки було прийнято велику кількість законодавчих актів. це пов язано зінтеграцією європейської Спілки та заходами із захисту інтересів, які визначено в "Законі про фінансові послуги" 1986 року. Подальші зміни в законодавстві введено 1 липня 1994 року, коли вступили в дію "Третя директива із страхування життя" та "Директиваіз загального страхування".
3.1 Особливості страхування у Великобританії
Страхова справа у Великобританії має два головних напрями: довгострокоае страхування життя і загальне страхування.
Нині понад 800 компаній уповноваженізайматись у Великобританіїодним чи кількома видами страхового бізнесу. Майже 450 компаній належать до асоціації британських страховиків. Деякі компанії є так званими взаємними закладами на правах власності держателів їхніх страхових полісів. Страхові послуги надають також деякі "дружні товариства" (об єднання фізичних осіб).
У Великобританії на ринку страхування також діють багато іноземних комрпаній, з якими тісно британські співпрацюють. Невеликі британські компанії , як правило,обмежують діяльність територією своєї країни. Більшість великих компаній, що займаються загальним страхуванням, працюють також за кордоном, діючи через філії, агенції чи пов язані з ними місцеві фірми.
У Великобританії існубть дві форми страхових компаній: приватні та спільні.
Приватні компанії - з граничною відповідальністю та акціонерним капіталом. У цих компаніях акціонери мають істотніше право на отримання прибутку компанії. Більшість страхових компаній у Великобританії є приватними.
Спільні компанії - належать власникам страхових полісів та існують для одержання прибутку. Вони створені для користі власників полісів. Ці крмпанії займаються страхуванням життя і становлять третину ринку всього страхування життя.
Окреме місце на британському страховому ринку посідає компанія "Ллойд". Дуже часто "Ллойд" називають страховою компанією, але з юридичного погляду це не зовсім правильно. "Ллойд" - це корпорація, яка об єднує приватних осіб, кожна з яких приймає страхування на свій ризик та несе персональну відповідальність за прийняті зобов язання всім своїм майном. "Ллойд" можна назвати провідним страховим ринком світу, надходження на якому складають 20 мільйонів фунтівстерлінгів за кожний робочий день. Портфель "Ллойда" формується, поряд з традиційними ризиками, за рахунок об єктів страхування, яких не можуть прийняти акціонерні страхові компанії. Річний вклад "Ллойда" в економіку Великобританії перевищує 1 мільярд фунтів стерлінгів.
Тепер членами "Ллойда" є близько 30000 чоловік у 70-ти країнах світу. Його члени згруповані в 370 синдикатів. Синдикати формуються за визначиними видами страхування: страхування морського транспорту, вантажів, атомних ризиків і т.п. На чолі кожного синдикату стоїть андеррайтер - особа, уповноважена страховою компанією або синдикатом приймати на страхування ризики. Андеррайтер відповідає за формування страхового портіеля страховика. Ризик приймається на розміщенні в синдикаті-лідері за даним видом страхування. Відповідальність за прийнятий ризик та сума премії розподіляються між всіма членами синдикату пропорційно розміру сум, внесених ними для забезпечення страхових операцій синдикату. Потім ризик розміщується в інших аналогічних синдикатах, які повністю підпорядковуються рішенню лідера та приймають на свою відповідальність визначену суму на ризик, але ця сума дещо нижча, ніж у синдикаті-лідері. Розміщення ризику триває до повного покриття страхової суми.
Слід відмітити, що хоча між синдикатами "Ллойда" є конкуренція, головним чинником є кооперація для здійснення однієї мети - забезпечення інтересів страховиків та високої репутації "Ллойда".
3.2 Страховий ринок Франції
Французький страховий ринок зазнав значних змін за останні 20 років - з розміщенням контрактів на 30 млрд. FF у 1970 році до 504 млрд. FF у 1992 році. Ця тенденція зростання була особливо помітна в секторі страхування життя та капіталізації. Проникнення в національну економіку поки що є неповним: за кількістю страхових контрактів Франція на 9-му місці, а за всіма секторами разом - на 12-му місці, якщо виражати страхові контракти у відсотках сдо ВВП серед розвинутих країн Заходу.
Нині розширюються нові ринки: страхування комп ютерних систем та мереж, страхові випадки в медицині тощо. Поява банківського тсрахування та

 
 

Цікаве

Загрузка...