WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Аналіз, проблеми та пропозиції щодо вдосконалення розвитку страхових послуг в Україні - Дипломна робота

Аналіз, проблеми та пропозиції щодо вдосконалення розвитку страхових послуг в Україні - Дипломна робота

галузі економічного комплексу України, завдяки яким забезпечується виробництво конкурентноздатних товарів і послуг, а також розвиток експортного потенціалу країни. Однак без забезпечення державними гарантіями страховиків не обійтися.
Але слід мати на увазі, що цей захід на страховому ринку Україниповинен відповідати вимогавм безпечності та прибутковості, а також сприяти підвищенню рівня диверсифікації і ліквідності термінів погашення валютних активів і зобов язань.
Воднораз інвестиційні правила для страхових компаній слід координувати з правилами в інших фінансових сферах так, щоб вонине спотворювали конкуренції і не заважали розвитку фінансового ринку в цілому.
Особливу увагу держава має приділити й розв язанню проблем у здійсненні перестрахування.
Після розпаду комуністичної системи діяльність із перестрахування в нашій країні набирає обертів. У колишньому СРСР перестрахуванням займався окремий підрозділ днржавної монополії. Його діяльність обмежувалась виключно хеджуванням ризиків, пов язаних із видами страхових послуг, що передбачалирозрахунки в іноземній валюті. Страхова монополія брала на себе усі ризики, мпов язані із внутрішнім страхуванням. Таким чином, обсяг операцій із перестрахування був обмежений , а оборот незначний. Після проголошення незалежності України в нестійких перехідних умовах діяльність із перестрахування помітно зростає, в основному завдяки розвитку ринку страхових послуг у цілому, однак виникають і серйозні проблеми., оскільки багато страхових компаній не мають значної капітальної бази і тому схильні надмірно залежати від договорів перестрахування. Часто виникає така ситуація, коли компанія залишає собі лише обмежену частку ризиків. Цьму сприяють принаймні дві причини. Перша - це незначні за розмірами статутні фонди вітчизняних страхових компаній. Друга - це низька фінансова місткість українського тсрахового ринку. Все це призводить до того, що левова частка від суми страхових премій, тобто потенційні внутрішні інвестиційні ресурси України, надходять до іноземних перестрахових компаній, що також негативно впливає на валютний ринок України, оскільки призводить до відпливу валюти за кордон.
Тому вкрай важливим заходом на страховому ринку України має стати створення системи перестрахування і системи контролю за перестраховими операціями. Визначальну роль у цих системах повинні відігравати страхові об єднання, необхідність існування яких на практиці вже доведено в Україні.зазначені заходи мають знизити необгрунтований рівень перестрахування за кордоном і зумовити те, що договори перестрахування укладатимуться з іноземними перестраховиками лише у тому разі, якщо неможливо укласти такий договір із вітчизняними компаніями, тобто встановити механізм ефективного використання потенціалу національного страхового ринку.
Важливою проблемою на страховому ринку України, яка потребує державного розв язання, є погашення заборгованості з обов язкового державного особитстого страхування. Існування зазначеної заборгованості, яка виникла у зв язку з недостатніми обсягами загального фінансування центральних органів виконавчої влади, спричинює неможливість отримати протягом тривалого періоду потерпілим особам або їх сім ям за цільовими платежами за місцем роботи потерпілого. Це дасть можливість спрямувати кошти державного бюджету безпосередньо потерпілим, уникнути проміжних ланок у ланцюгу фінансування цих державних витрат, скоротити термін отримання відшкодування потерпілим або їх сім ям та ефективніше використати кошти держбюджнту.
Не менш важливою проблемою на страховому ринку України за умов прерходу до ринкової економіки, яка потребує державного розв язання, є низький рівень діяльності зі страхування життя, яке виступає важливим інструментом заохочення інвестицій громадян в економіку України. Операції зі страхування життя в Україні з кожним роком мають тенденцію до спаду. Кількість чинних договорів із року в рік постійно зменшується, незважаючи на загальносвітові тенденції до зростання цього виду страхування.
Слід зазначити, що основними причинами, які обмежують розвиток страхування життя в Україні, є: нерозв язання проблем компенсації громадянам державних виплат за договорами змішаног страхування, укладеними ще за радянських часів; підірвана довіра населення до цього виду страхування через вищезазначену причину, а також у зв язку з гучними банкрутствами страхових компаній, які на початку діяльності страхового ринку безкарно займалися суто трастовою діяльністю - "грою на інфляції"; норма ст.38 Закону України "Про страхування", в якій передбачено, що страховики, які отримали ліцензію на страхування життя, не мають права займатися іншими видами страхування; чинна система оподаткування.
Страхування життя як у Європі, так і взагалі у світі має тендецію до значного поширення. Це пов язано з тим, що цей вид страхування сприяє зміцненню та підвищенню матеріального стану населення, яке страхується, а також спрямуванню значних коштів у зв язку з накопичувальними функціями через механізм страхування на інвестиційні цілі в економіку країни. Таким чином, при зваженій політиці держави на ринку страхування життя цей вид страхування стає впливовим інструментом забезпечення стабільності в суспільстві, тим більше за умов необхідності соціального захисту населення і бюджетного дефіциту.
Тому серед найважливіших заходів діяльності держави у цій сфері страхування має стати створення механізму надання громадянам гарантій повернення втрачених коштів у разі банкрутств страхових компаній при здійсненні страхування життя, що дасть змогу не тільки підвищити соціальний захист населення України, а й залучити значні кошти, які перебувають на руках населення, на інвестиційні цілі.
Цим механізмом має стати створення фонду страхових гарантій, проте не в добровільному порядку, як це передбачено в ст.32 Закону України "Про страхування", а в обов язковому, спочатку при здійсненні страхування життя, а надалі - при здійсненні ризикових видів. Справді, спочатку це нешгативно вплине на діяльність зі страхування життя, але з метою відновлення довіри населення і втрачених позицій без цього рано чи пізно, але не обійтися.
Саме потреба захистити аласників страхових полісів, а також висока ціна можливого краху системи страхування є основними причинами того, що у багатьох країнах створюють гарантійні фонди. При створенні останніх застосовується здебільшого практика, за якою страховики - учасники фонду сплачують фіксований тариф для участі в цій системі, незалежно від фінансового стану, розмірів активів тощо. За умови банкрутства однієї страхової компанії - учасника фонду забезпечення гарантій щодо виплат за зобов язаннями неплатоспроможної компанії беруть на себе інші страховики - учасники фонду за рахунок своїх коштів.
У світлі потенційної економічної та суспільної ролі страхування життя, а також вищезазначених перешкод потрібно розглянути можливість створення

 
 

Цікаве

Загрузка...