WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Особливості проведення страхової дiяльності в Україні (пошукова робота) - Реферат

Особливості проведення страхової дiяльності в Україні (пошукова робота) - Реферат

"Результат зміни резервів незароблених премій" закривається списанням з його суми в кореспонденції із субрахунком 703 "Дохід від реалізації робіт та послуг", а субрахунок 498 "Результат зміни резервів збитків" закривається списанням з нього суми в кореспонденції з рахунком 79 "Фінансові результати".
Отже, при формуванні страхових резервів, в обліку страхових компаній робляться такі записи:
Номер проводки Дебет рахунка Кредит рахунка Зміст операції
Субрахунок 491 "Резерви незароблених премій"
1 491
"Резерви незароблених премій" 497
"Результат зміни резервів незароблених премій" Відображено суми резервів незароблених премій на минулу звітну дату
2 497
"Результат зміни резервів незароблених премій" 491
"Резерви незароблених премій" Відображається розрахована на звітну дату величина резервів незароблених премій, що включають частку від суми надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що відповідає страховим ризикам, які не минули на звітну дату
Субрахунок 492 "Резерви збитків"
3 498
"Результат зміни резервів збитків" 492
"Резерви збитків" Відображається розрахована на звітну дату величина резервів збитків, що включають зарезервовані несплачені суми страхового відшкодування за певними вимогами страхувальників
4 492
"Резерви збитків" 498
"Результат зміни резервів збитків" Відображають суми резервів збитків на минулу звітну дату
494 "Частка перестраховиків у резервах незароблених премій"
5 494
"Частка перестрахувальників у резервах незароблених премій" 497
"Результат зміни резервів незароблених премій" Відображається сума часток перестраховників у резервах незароблених премій на звітну дату
6 497
"Результат зміни резервів незароблених премій" 494
"Частка перестраховиків у резервах незароблених премій" Відображається сума часток перестраховиків у резервах незароблених премій на минулу звітну дату
495 "Частка перестраховиків у резервах збитків"
7 495
"Частка перестраховиків у резервах збитків" 498
"Результат зміни резервів збитків". Відображається сума часток перестраховиків у резервах збитків на звітну дату
8 498
"Результат зміни резервів збитків" 495
"Частка перестраховиків у резервах збитків" Відображається сума часток перестраховиків у резервах збитків на минулу звітну дату
497 "Результат зміни резерву незароблених премій"
9 497
"Результат зміни резерву незароблених премій" 491
"Резерви незароблених премій" Див. кореспонденцію рахунків № 2
10 497
"Результат зміни резерву незароблених премій" 494
"Частка перестраховиків у резервах незароблених премій" Див. кореспонденцію рахунків № 6
11 491
"Резерви незароблених премій" 497
"Результат зміни резерву незароблених премій" Див. кореспонденцію рахунків № 1
12 494
"Частка перестраховиків у резервах незароблених премій" 497
"Результат зміни резерву незароблених премій" Див. кореспонденцію рахунків № 5
13 497
"Результат зміни резерву незароблених премій" 7031
"Зароблені страхові премії" Віднесення до складу доходів від реалізації страхових послуг (до складу зароблених страхових премій) сальдо за рахунком 497 "Результат зміни резерву незароблених премій"
498 "Результат зміни резервів збитків"
14 498
"Результат зміни резервів збитків" 492
"Резерви збитків Див. кореспонденцію рахунків № 4
15 498
"Результат зміни резервів збитків" 495
"Частка перестрахувальників у резервах збитків Див. кореспонденцію рахунків № 8
16 492
"Резерви збитків 498
"Результат зміни резервів збитків" Див. кореспонденцію рахунків № 3
17 495
"Частка перестраховиків у резервах збитків 498
"Результат зміни резервів збитків" Див. кореспонденцію рахунків № 7
18 79
"Фінансові результати" 498
"Результат зміни резервів збитків" Відображено негативний фінансовий результат страхової діяльності у випадку перевищення резерву збитків, розрахованого на звітну дату над резервом збитків на минулу звітну дату (з урахуванням часток перестрахувальників у резервах збитків)
19 498 "Результат зміни резервів
збитків" 79
"Фінансові результати" Відображено позитивний фінансовий результат страхової діяльності увипадку перевищення резерву збитків на минулу звітну дату над резервом збитків, розрахованого на звітну дату (з урахуванням часток перестрахувальників у резервах збитків)
Особливості звітності страховиків
Згідно зі ст. 33 Закону про страхування страховики зобов'язані щокварталу подавати Мінфіну балансовий звіт і звіт про прибутки та збитки й інші звітні дані за формою, установленою Мінфіном, затвердженою власником (уповноваженим органом) страховика, а також надавати на вимогу Мінфіну необхідні пояснення звітних даних.
У 2000 році, відповідно до наказу МФУ від 27.06.2000 р. № 141 "Про звітні дані страховика в 2000 р." (далі - наказ № 141) страховики до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, зобов'язані були надавати в одному примірнику на паперових носіях і двох примірниках на магнітних носіях Мінфіну та в одному примірнику на паперових носіях - відповідним територіальним відділам нагляду Мініфіну:
- форму № 1 "Баланс" (відповідно до П(С)БО 2 "Баланс");
- форму № 2 "Звіт про фінансові результати" (відповідно до П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати");
- декларацію про доходи страховика, складену відповідно до Порядку № 265;
- форму "Звіт про доходи і витрати страховика" (додаток 1 до наказу № 141, подається щокварталу тільки Мінфіну);
- форму "Пояснювальна записка до звітних даних страховика" (додаток 2 до наказу № 141, подається щокварталу тільки до Мінфіну)
Незважаючи на те, що наказом № 141 встановлено особливості подання звітності страховиками в 2000 році, на цей рік новий нормативний документ, що регулює дане питання, не затверджено. У зв'язку з цим вважаємо, що і у 2001 році звітність страховиками повинна подаватися відповідно до вимог наказу № 141.
Необхідно звернути увагу на те, що в Балансі страховиків, на відміну від цієї форми звітності інших підприємств, є два додаткові вписувані рядки:
- 415, де наводиться сума страхових резервів (сума кредитових залишків за рахунками 491 "Резерви незароблених премій" і 492 "Резерви збитків" або кредитовий залишок за рахунком 493 "Інші страхові резерви", якщо страховики здійснюють операції зі страхування життя);
- 416 наводять у дужках суму часток перестрахувальників у страхових резервах (сума дебетових залишків за рахунками 494 "Частка перестраховиків у резервах незароблених премій" і 495 "Частка перестраховиків у резервах збитків" або дебетовий залишок за рахунком 496 "Частка перестраховиків в інших страхових резервах", якщо страховики здійснюють операції зі страхування життя).
Різниця між цими рядками включається до підсумку першого розділу балансу.
На закінчення відзначимо, що в цій публікації розглядаються лише основні питання організації діяльності та обліку у страхових компаніях. Багато питань цієї теми, що заслуговують більш детального вивчення, у разі наявності вашої зацікавленості, буде розглянуто в подальших публікаціях.

 
 

Цікаве

Загрузка...