WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Особливості проведення страхової дiяльності в Україні (пошукова робота) - Реферат

Особливості проведення страхової дiяльності в Україні (пошукова робота) - Реферат

38 Закону України "Про страхування".
Інструкцією № 18/78 установлено також перелік окремих видів страхування, на які видаються ліцензії.
Немаловажним є той факт, що страховики, які одержали ліцензію на страхування життя, не мають права займатися іншими видами страхування.
Згідно зі ст. 11 Закону про ліцензування рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії приймається органом ліцензування у термін не пізніше 10 робочих днів з дати надходження відповідної заяви і доданих до неї документів (до набрання чинності Законом про ліцензування на цю процедуру органу ліцензування відводилося 30 днів). Повідомлення про ухвалення рішення щодо видачі ліцензії або про відмову в її видачі надсилається (видається) заявнику в письмовій формі протягом 3 робочих днів із дня ухвалення відповідного рішення (до набрання чинності Законом про ліцензування такий термін визначено не було).
Не пізніше ніж за 3 робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, орган ліцензування повинен оформити ліцензію. Після ухвалення рішення про видачу юридичній особі ліцензії страховик вноситься до державного реєстру страховиків (перестрахувальників) України.
Плата за видачу ліцензії вноситься після ухвалення рішення про видачу ліцензії. Якщо заявник протягом 30 календарних днів із дня направлення йому повідомлення про ухвалу рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, орган ліцензування, що оформив ліцензію, має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною. Так само орган ліцензування має право вчинити й у тому разі, якщо заявник не звернувся до органу ліцензування для одержання оформленої ліцензії.
Відповідно до п. 1 постанови КМУ "Про термін дії ліцензії на здійснення певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу" від 29.11.2000 р. № 1755 плата за видачу ліцензії справляється у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо органом ліцензування є центральний орган виконавчої влади.
Термін дії ліцензії на здійснення певного виду господарської діяльності встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, але не може бути менше 3 років.
У разі коли ліцензіат має намір здійснювати зазначений у ліцензії вид господарської діяльності після закінчення терміну її дії, він має одержати нову ліцензію в порядку, встановленому Законом про ліцензування і розглянутому вище. Нова ліцензія видається органом ліцензування не раніше ніж в останній робочий день дії раніше виданої ліцензії.
Оподаткування доходів страховиків
Чинним законодавством встановлено обмеження щодо видів діяльності, якими можуть займатися страхові компанії (страховики).
Згідно зі ст. 2 Закону про страхування предметом безпосередньої діяльності страховика може бути тільки:
1) страхування,
2) перестрахування,
3) фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.
Виходячи з норм Закону про страхування до фінансової діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням, можна віднести такі види діяльності:
- кредитну (кредитування житлового будівництва при розміщенні резервів зі страхування життя);
- інвестиційну (при розміщенні резервів страхування життя і медичного страхування);
- іншу фінансову діяльність (вкладення коштів у цінні папери, розміщення депозитних внесків тощо).
Для страховиків чинним законодавством України передбачено різні механізми оподаткування зазначених видів діяльності.
Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР (далі - Закон про податок на прибуток) для операцій зі страхування і перестрахування передбачено особливий порядок оподаткування, що регламентується п. 7.2 цього закону. Інші доходи, одержувані страховиками, обкладаються податком на прибуток у загальному порядку.
Для цілей податкового обліку операції зі страхування поділяються на операції зі страхування життя та операції, пов'язані зі здійсненням інших видів страхування.
Оподаткування інших операцій зі страхування, ніж операції зі страхування життя
Згідно з пп. 7.2.1 ст. 7 Закону про податок на прибуток валові доходи від страхової діяльності (крім страхування ризиків життя) страховиків-резидентів обкладаються податком за ставкою 3 % від суми валового доходу, отриманого від страхової діяльності. При цьому такі доходи не підлягають оподаткуванню на прибуток за ставкою 30 %.
Для цілей оподаткування страхової діяльності під валовим доходом від страхової діяльності слід розуміти суму страхових внесків, страхових платежів або страхових премій, за винятком суми валових внесків, переданих на перестрахування, отриманих (нарахованих) страховиками протягом звітного періоду за договорами страхування і перестрахування ризиків на території України чи за її межами.
Датою збільшення валових доходів страховика відповідно до п. 3.1 Порядку складання декларації про доходи страховика, затвердженого наказом ДПАУ від 29.07.97 р. № 265 (далі - Порядок № 265) є дата, що припадає на податковий період, протягом якого відбулася одна з подій, що сталася раніше:
- або дата зарахування коштів на банківський рахунок, оприбуткування в касу;
- або дата виникнення у страховика зобов'язань, тобто дата набрання чинності договором страхування і перестрахування.
Сума валових доходів, отриманих (нарахованих) страховиками за договорами страхування і перестрахування ризиків(крім страхування ризиків життя) відображається в рядку 1 розділу I Декларації про доходи страховика.
Слід звернути увагу, що для визначення розміру прибутку від страхової діяльності в бухгалтерському обліку, що розраховується як різниця між доходами від страхової діяльності та витратами на надання страхових послуг, страховикам необхідно використовувати визначення доходу від страхової діяльності, наведене в Законі про страхування. Згідно зі ст. 31 Закону про страхування, до доходів від страхування належать:
1) зароблені страхові платежі (страхові внески, страхові премії) за договорами страхування і перестрахування;
2) комісійні винагороди за перестрахування;
3) частки від страхових сум і страхових відшкодувань, сплачені перестрахувальниками;
4) повернені суми з централізованих страхових резервних фондів;
5) повернені суми технічних резервів, інших ніж резерв незароблених премій, у випадках і на умовах, передбачених актами чинного законодавства.
Оподаткування операцій зі страхування життя
Згідно з пп. 7.2.4. Закону про податок на прибуток для цілей оподаткування операцією зі страхування життя фізичної особи вважається операція, що передбачає страхову виплату при таких страхових випадках:
- смерть застрахованої особи;
- рішення суду про оголошення застрахованої особи померлою;
- дожиття застрахованої особи до закінчення терміну дії договору страхування або досягнення нею віку, визначеного договором страхування.
Для того, щоб операція страхування фізичної особи вважалася для цілей оподаткування операцією страхування життя, у випадку укладання договору, що передбачає дожиття застрахованої особи до

 
 

Цікаве

Загрузка...