WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Організація реалізації страхових послуг - Реферат

Організація реалізації страхових послуг - Реферат

компаній, які мають не-обхідний досвід і котрим пропонуватиметься перестрахування. Корисно також звертатися й до експертів за тимчасовою трудовою угодою. Уявити характер та спосіб виконання зазначених робіт досить просто на прикладі страхування потужного промислового об'єкта від вогневих ризиків.
Завершальною стадією даного етапу РСП є підписання договору страхування (можливо, через засоби зв'язку, але обов'язково з невідкладним обміном оригінальними примірниками договорів, завірених відповідними підписами та печатками, як того вимагає законодавство) і отримання страхових платежів, після чого починає діяти страховий захист.
Супровід договору страхування. Укладання і підписання договору страхування (про це докладно сказано в розд. 6) являє собою певною мірою формальну процедуру. Проте можливі проблеми з отриманням внесків, якщо страхові платежі мають вноситися не одноразово, а щокварталу, щомісяця чи в інші строки. Адже розтягнені в часі внески вимагають від страховика постійного контролю з використанням інформації з бухгалтерії, спілкування з клієнтом (контроль за проведенням першого внеску та початком страхового покриття, нагадування про наступний внесок тощо).
З метою уникнення ускладнень та кращої організації роботи, коли договорів страхування багато, окремі страховики запроваджують порядок проходження договорів страхування від їх укладення до передання в архів (табл. 5.4).
Окрім цього, етап супроводу договорів передбачає вжиття не менш важливих заходів з регулярного контролю за об'єктом
страхування, а саме:
" виконання клієнтом своїх зобов'язань з додержанням норм безпеки, своєчасного виявлення й усунення передумов до страхового випадку тощо або прийняття ним інших відповідних рішень;
o своєчасного виявлення можливих тенденцій у характері ризику (заміна перевізника чи маршруту транспортування застрахованого вантажу; поява сторонніх факторів, у тому числі з незалежних від страховика причин тощо);
o систематичного отримання інформації - наприклад, щодо проходження чи причин затримки застрахованого вантажоперевезення; при страхуванні фінансових ризиків - щодо дій контрагента страхувальника, спрямованих на вжиття передбачених бізнес-планом заходів з погашення кредиту, чи надійності заставних зобов'язань для консультування клієнта в порядку його сервісного обслуговування та прийняття спільних відповідних рішень;
o відстежування стану та якості послуг, що надаються клієнтові третьою стороною за дорученням страховика (асистанс чи служба технічної допомоги на автошляхах, медичні заклади при медичному страхуванні і т. ін.) з метою максимального задоволення потреб страхувальника та підтримання ділової репутації страховика.
Викладений у табл. 5.4 процес значно спрощується в разі використання автоматизованої системи даних. Проте з різних причин такі системи у вітчизняній практиці значного поширення ще не набули. Насамперед - через недостатній рівень забезпечення інформаційними технологіями та їх значну вартість. Проте майбутнє, звичайно, за автоматизованою обробкою. 146 Частина 2. Страховий ринок
Таблиця 5.4
ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ДОГОВОРІВ СТРАХУВАННЯ В СТРАХОВІЙ КОМПАНІЇ "АМІНА"

п/п Виконавець Стадії підготовки, опрацювання і контролю за реалізацією договорів
1
Спеціаліст зі страхування
Попередня домовленість про умови страхування, визначення виду страхування та умов страхового покриття, тарифи, умови розрахунків і т. ін.
2
Відповідальний виконавець, керівництво компанії Оформлення договору після отримання письмової заяви від клієнта, оформлення інших документів, що характеризують ризик, подальші переговори з клієнтом за договором тощо
3
Бухгалтер-обліковець
Присвоєння номера договору (згідно з класифікацією договорів у компанії), запис у книзі реєстрації договорів, виписування облікової картки
4
Відповідальний виконавець, юрисконсульт, кері-вництво компанії
Подальше узгодження умов договору з спеціалістами інших відділів, керівництвом компанії (картка-супровІд)
5
Відповідальний виконавець
Доопрацювання умов договору (при необхідності), узгодження змін попередніх умов з клієнтом і т. ін.
б
Відповідальний виконавець
Уточнення положень договору у клієнта, доопрацювання (при потребі) з урахуванням побажань клієнта
7
Відповідальний виконавець (юрисконсульт, керівництво компанії")
Остаточне узгодження умов договору в компанії із урахуванням змін, внесених клієнтом і прийнятих працівником компанії
8
Відповідальний виконавець
Підписання договору в керівника компанії
9
Відповідальний виконавець
Підписання договору у клієнта, передання першого примірника договору клієнтові, уточнення надходження платежу (платежів)
10
Відповідальний працівник (менеджер), актуарій, комісія з мінімізації ризиків
Визначення необхідності в перестрахуванні, обсяг перестрахування та власного тримання застрахованого ризику (ризиків) за договором страхування
11
Відповідальний працівник (менеджер), спеціаліст із перестрахування
Пропозиції з перестрахування, заповнення картки (зворотний бік - олівцем)
12
Відповідальний виконавець, керівник компанії (спеціаліст із перестрахування) Підписування картки в керівника компанії (уточнення позицій перестрахування - при потребі зі спеціалістом з перестрахування)
13 Відповідальний працівник, бухгалтер-обліковець Заповнення картки, передання її до подальшого супроводу
14 Бухгалтер-обліковець Контроль за надходженням платежу, виконання відповідних записів у картці, інформування працівника про відсутність платежу згідно з умовами, визначеними в договорі, та позначка в картці, Інформування спеціаліста з перестрахування про необхідність перестрахування згідно з умовами картки, надання інформації відповідальному працівникові на запити за договором
15 Спеціаліст із перестрахування
Розписування ризику за компаніями, узгодження умов перестрахування з перестраховиками та керівником компанії в зазначений у картці термін
16 Спеціаліст із перестрахування
Підготовка ковернотів, загальні відомості
17 Спеціаліст із перестрахування
Візування ковер-нотів та передання на підпис керівнику компанії
18
Спеціаліст із перестрахування
Уточнення позиції (при потребі), передання ковер-нотів переперестраховикам (за факсом)
19
Спеціаліст із перестрахування
Отримання підтвердження (письмового) про перестрахування, підготовка копій та передання їх у бухгалтерію для розрахунків із перестраховиками
20 Бухгалтер-обліковець, го-ловний бухгалтер Проведення розрахунків із перестраховиками згідно з наданими копіями ковернотів (при потребі - внесення змін у картку) та внесення інформації в картку (найкоротший термін - негайно)
21 Бухгалтер-обліковець Внесення інформації в картку (при проходженні всіх платежів) і передання договору з усіма документами діловоду-секретарю для подальшого супроводу договору (підпис у реєстраційному журналі)
22 Спеціаліст з питань діловодства
Супровід договору, інформування та надання копій згідно із запитами, архівна обробка договорів та облікових карток і т. ін.
Разом з викладеними заходами страховик має постійно дбати про здійснення чи коригування запобіжних заходів, внесення змін до договору страхування, аж

 
 

Цікаве

Загрузка...