WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків - Реферат

Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків - Реферат

слюсарі; робітники обробної промисловості; кустарі; робітники харчової промисловості; поліграфічних підприємств; пожежна охорона; військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ (крім працівників карного розшуку, ДАІ, водіїв); робітники будівельної, машинобудівної, скляної промисловості; працівники сільського госпо-дарства; робітники транспорту (крім повітряного); робітники електростанцій та експедицій.
Третя група - особи, праця яких пов'язана з особливим ризиком, щодо настання нещасного випадку: працівники карного розшуку, ДАІ, цивільної авіації; випробувачі автомашин і літаків; артисти цирку, які виконують трюки на канатах, трапеціях, акробати, гімнасти, а втом ото гонщики, дресирувальникидиких звірів, наїзники коней, каскадери; водії транспортних засобів; у гірничодобувній промисловості (особи, які виконують роботи в підземних умовах, бурильники нафтових і газових свердловин; ті, чиїм місцем роботи є гірнича і газорятувальна служба; працівники, пов'язані з виробництвом, зберіганням, випробуванням вибу-хових, отруйних речовин; водолази; особи, чия робота пов'язана з мисливством, рибальством у морях і океанах, верхолазними, покрівельними роботами; монтажники бетонних, залізобетонних конструкцій; кранівники; рятувальники гірничих і воднорятувальних станцій).
Тарифні ставки. Тарифи при страхуванні громадян від нещасних випадків, що сталися як під час виконання застрахованим своїх службових обов'язків, так і поза роботою, застосовуються залежно від групи ризику, до якої належить застрахований та виду страхування (повний страховий захист, чи захист лише на виробництві). Тарифи встановлюються на підставі актуарних розрахунків і коливаються в основному від 0,5 до 1,5 %.
При страхуванні від нещасних випадків працівників страхувальника - юридичної особи - може надаватися групова знижка обчисленого страхового платежу залежно від кількості застрахованих.
У разі страхування дітей віком до 16 років може застосовуватися спеціальний тариф. Коли йдеться про страхування туристів і осіб, котрі їх супроводжують, а також спортсменів, договори можуть укладатись на термін до 1 року з відповідними коригуваннями тарифу. Залежно від ступеня ризику застосовуються як підвищувальні, так і знижувальні коефіцієнти.
Особливості укладання договору страхування громадян від нещасних випадків. Факт укладення договору страхування посвідчується страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування і видається після сплати страхувальником страхового платежу шляхом безготівкових розрахунків - через бухгалтерію підприємства чи організації, з рахунку в Установі банку або готівкою - до каси страховика або страховому агентові.
Якщо страхувальник - юридична особа, то оформлюється Договір страхування відповідної форми у двох примірниках. До кожного договору додається список осіб, які приймаються на страхування, із зазначенням розміру страхової суми для кожної особи. Список засвідчується підписом керівника та печаткою. Один примірник договору зберігаєтеся у страхувальника, другий - у страховика. За згодою між страхувальником і страховиком страховий поліс може видаватись кожному застрахованому.
Якщо страхувальник - фізична особа, то на підставі заяви про страхування після сплати страхового І платежу страхувальникові видається страховий поліс, копія якого зберігається у страховика.
Договір страхування укладається на обумовлений термін - в основному це - один рік, але термін може бути більшим або меншим.
Страхувальникам, яким протягом дії ; договору страхування, укладеного на термін один рік, не проводилися виплати за страховими випадками, при складанні нового ) договору на такий самий термін страховий платіж може зменшуватись. Така пільга стимулює безперервний страховий захист. .
Договір страхування набирає чинності з з 0.00 годин дня, зазначеного як початок дії договору страхування, але не раніше надходження страхового платежу на розрахунковий рахунок страховика або не раніше наступного дня п після сплати платежу готівкою страховому агентові (інспекторові), і закінчується о 24.00 годині дня, зазначеного в договорі с страхування (страховому полісі) - як закінчення дії договору страхування.
Крім закінчення терміну дії договору і його дія припиняється також у разі:
o виконання страховиком зобов'язань п перед страхувальником у повному обсязі;
o несплати страхувальником страхових х платежів у встановлені договором строки;
o виїзду застрахованого на постійне місце проживання за межі України;
o смерті застрахованого;
o ліквідації страховика - юридичної о особи в порядку, уста-новленому законодавством України;
o прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним;
o інших випадках, передбачених законодавством України.
У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи та фактичних страхових виплат, що були здійснені за договором страхування.
При достроковому припиненні дії договору страхування за вимогою страховика страхувальникові повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика зумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає страхувальникові страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи та фактичних страхових виплат, що були здійснені за договором страхування.
Порядок проведення страхових виплат. Про настання страхового випадку страхувальник, застрахований або вигодонабувач письмово повідомляє страховика, тільки-но це стане можливим, але не пізніше одного року від дня настання страхового випадку.
Для одержання страхової виплати у зв'язку зі страховим випадком подаються такі документи:
o заява встановленої форми;
o страхове свідоцтво (договір чи поліс);
o свідоцтво (або копія) про смерть застрахованого в разі його смерті;
o довідка лікувального закладу, в якій встановлено характер розладу здоров'я застрахованої особи;
o акт про нещасний випадок або документ від компетентних органів, який підтверджує факт нещасного

 
 

Цікаве

Загрузка...