WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні - Реферат

Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні - Реферат

розвивається більш 100 років, ще тільки набирає силу. У той же час страхування сьогодні, напевно, єдина галузь економіки України, у якій уже кілька років відзначається стабільне зростання основних показників обороту. Не став виключенням і минулий 2001 рік, протягом якого спостерігалося істотне перевищення темпів росту надходжень страхових платежів над темпами інфляції.
Сума страхових платежів по усіх видах страхування склала близько 800 млн. грн. (193% від обсягу 2000 р.) Обсяг страхових платежів, сплачених перестраховикам, склав більш 238 млн. грн., у т.ч. нерезидентам - 132,9 млн. грн. (у 2000 р. - відповідно 63 млн. і 36,7 млн. грн.). У 2001 р. ріст страхових резервів перевищував надходження страхових платежів (відповідно 280% і 193%). Страхові резерви за станом на 01.01.02 р. складають 447,7 млн. грн. (за станом на 01.01.01 р. - 159,8 млн. грн.). Балансовий прибуток страховиків збільшився в 2001 р. у порівнянні з 2000 р. у 1,9 рази і склав майже 180 млн. грн., у т.ч. 128 млн. грн. - прибуток від страхової діяльності. Збільшився на 26% прибуток від інвестування тимчасово вільних засобів - 37 млн. грн.
Обсяг оплачених статутних фондів страховиків на 1 січня 2002 р. склав 150,5 млн. грн., що в 1,4 рази більше в порівнянні з 2001 р. Середній статутний фонд, перелічений у євро, зменшився з 252 тис. євро за станом на 1.01.01 р. до 151 тис. євро за станом на аналогічне число 2002 р. На початку поточного року з 254 страховиків, що працюють на страховому ринку України, тільки в 92 статутний фонд перевищував 100 тис. євро - статутний мінімум відповідно до законодавства). У структурі страхових послуг частка страхових платежів по добровільних видах складає 89,3% від загальної суми страхових платежів (особисте страхування - 9,2%, у т.ч. страхування життя - 1,6%; майнове страхування - 71,2%; страхування відповідальності, крім обов'язкового, - 8,9%), по обов'язковому страхуванню - 10,7%. Страхові платежі, отримані від громадян, складають близько 130 млн. грн. (16%). Виплати страхових сум і страхового відшкодування складають 177 млн. грн. (особисте страхування - 29,4%, у тому числі страхування життя - 7,4%; майнове страхування - 50,4%; страхування відповідальності (крім обов'язкового) - 10,1%; обов'язкове страхування - 1%; державне обов'язкове страхування - 9,1%). Сума виплат страхувальникам-громадянам складає 83 млн. грн. (47%).
За даними журналу "Страхова справа" станом на 01.04.2002 року в Україні зареєстровано 61 брокер, переважна кількість яких знаходиться у Києві.
В аналізі прийняли участь 9 страхових брокерів: 2 знаходяться у Дніпропетровську, 1 - у Харкові, 6 - у Києві. Більша частина отриманих страхових платежів припадає на долю майнового страхування, що складає 34,03% (1884,80 тис. грн.) Найбільша частка з них отримана страховим брокером - AВС БРОК, що складає 914,80 тис. грн.
Найменш привабливим для страхових брокерів є страхування відповідальності, доля якого складає - 0,09% (4,50 тис. грн.). З них отримано страхових платежів тільки страховим брокером АСІО - 4,50 тис. грн.
Також невелику долю займає особисте страхування (крім страхування життя), що складає - 2,79%.
Станом на 01.04.2002 року зареєстровано 19 страхових компаній, які займаються страхуванням життя.
Проведено аналіз восьми страхових компаній зі страхування життя за І-й квартал 2002 року. Найбільше страхових виплат в І-му кварталі 2002 року здійснено компанією "Арта", яка входить до страхової групи "Універсальна", на суму 61,6 тис. грн.
Максимальну кількість страхових платежів за І-й квартал 2002 року з 8-ми компаній отримала страхова компанія "Граве-Україна" - сума 1751,8 тис. грн. (58,1 %).
Найбільший розмір активів та статутного капіталу має "Українська промислово-страхова компанія - Життя" - 10116,5 тис. грн. та 10000,0 тис. грн. відповідно.
Кількість громадян, яких застрахували вісім компаній протягом І-го кварталу 2002 року, склала 2376 чоловік. За звітний період було укладено 1169 договорів страхування.
Таким чином, вищенаведений аналіз свідчить про те, що страховий ринок України розвивається досить високими темпами. У той же час існує ряд проблем, що сповільнюють розвиток страхової галузі і не забезпечують розкритті її потенціалу. Так, не сприяє направленню коштів на цілі страхування діюча система оподатковування і система регулювання фінансів підприємств. Тільки по деяких видах страхування страхові платежі можна зараховувати на собівартість продукції, левина ж їхня частка платиться тільки з прибутку. У той же час у деяких сусідніх країнах СНД установлений відсоток у собівартості, у межах якого підприємства можуть направляти засоби на страхування. Аналогічна ситуація склалася і з платежами громадян. Відповідно до діючого законодавства, одержуване ними страхове відшкодування обкладається податком. Необхідно вирішити також питання включення страхових платежів у неоподатковуваний доход фізичних осіб.
Чинне законодавство також не сприяє направленню страхових резервів на інвестування. Так, при прийнятті Закону України "Про страхування" у 1996 р., коли питання страхування було винесено на друге читання, були вилучені пропозиції уряду по використанню страхових резервів з метою інвестування, і, відповідно, прийнятий закон забороняє це робити всім страховикам, крім тих, котрі займаються страхуванням життя. Але навіть за умови законодавчого рішення цього питання ще остаточно не розроблені відповідні стимули і гарантії для страховиків-інвесторів. Це стосується розробки спеціальних інвестиційних проектів, відповідних цінних паперів держави й ін.
Страхування життя, що відноситься до довгострокових видів страхування (10-15 років) і могло б приносити значні засоби, розвивається більш повільно на тлі досить високих темпів розвитку страхової галузі в цілому. Такеположення в першу чергу обумовлено кризою довіри населення, обманутого різноманітними будинками Селенга і пенсійними фондами в минулі роки, що стало можливим завдяки законодавчій неврегульованості питань надання фінансових послуг громадянам.
На сьогоднішній день в Україні створена законодавча база для довгострокових видів страхування, що відповідає європейським вимогам. Але прийняттям у 1997 р. закону України про оподатковування підприємств був уведений 30-процентний податок на доходи, одержувані страховими компаніями від інвестування засобів населення. Але ж саме ці доходи повинні закладатися в зобов'язання страхових компаній по виплаті страхових сум по довгострокових видах страхування. Крім того, у Законі України "Про страхування" (березень 1996 р.) у зв'язку з економічною ситуацією на той період були уведені тверді норми, що стосуються можливості сплати фізичними особами внесків у валюті. У результаті сьогодні, незважаючи на зміну ситуації, населення України не зацікавлено вкладати валюту в страховий бізнес.
Однієї з проблем є вироблення оптимального механізму участі іноземного капіталу в роботі українського страхового ринку. У зв'язку з вступом у силу Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейським Союзом, безумовно, складно точно спрогнозувати наслідки "напливу" іноземних страховиків в Україну в майбутньому. У той же час така ситуація має й істотні позитивні наслідки, а саме:
" зменшиться обсяг перестрахування за межами України, оскільки на її ринку будуть працювати страховики, що мають набагато більші фінансові можливості;
" зросте обсяг страхових резервів, що повинний працювати на внутрішньому ринку інвестицій;
" в Україну разом з іноземними компаніями прийдуть і нові страхові технології;
" значно зменшаться можливості роботи в Україні страхових посередників, що нелегально збирають з населення України чималі засоби.
У 1997 р. в Україні були початі роботи з розвитку такого важливого виду, як медичне страхування. У цьому напрямку налагоджена діюча система страхування іноземних громадян, а з прийняттям у грудні 1998 р. постанови КМУ по створенню мережі установ "Ассистанс-Україна" створюється база для впровадження медичного страхування населення України. У той же час робота в цьому напрямку ще недостатня і вимагає прийняття ряду організаційних мір.

 
 

Цікаве

Загрузка...