WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Вплив інформації на функціонування організацій - Реферат

Вплив інформації на функціонування організацій - Реферат

і складанням звітів про хід їхвиконання. Керівництво на даному рівні полягає в управлінні структурним підрозділом (цехом, ділянкою, зміною, відділом, службою і т.д. Основним завданням цього рівня є узгодження всіх елементів виробничого процесу на необхідному рівні деталізації.
Тактична інформація отримується шляхом узагальнення інформації оперативного рівня і призначається для використання керівниками середньої ланки. Це, як правило, начальники відділів, цехів. Середній рівень керівників, який охоплює різних менеджерів-виконавців, забезпечує контроль за виконанням планів, відслідковування надходження ресурсів, розробку керівних директив для виконання накреслених стратегічних планів. Автоматизація суттєво прискорює підготовку тактичної інформації, яка підготовлюється у вигляді звітів, різних варіантів, відповіді на відповідні інформаційні запити.
Стратегічна інформація отримується в результаті обробки тактичної інформації. Вона містить короткі змістовні звіти, зведення, прогнози. На її основі здійснюється довготривале планування і розробка політики підприємства в цілому. Ця інформація призначена для вищого керівництва підприємства, що включає менеджерів-керівників, які визначають цілі управління, зовнішню політику, матеріальні, фінансові і трудові ресурси, розвивають довготривалі плани і стратегію їх реалізації. В їх компетенції може входити аналіз ринку і конкурентів, пошук альтернативних стратегій розвитку підприємства у випадку виявлення загрозливих тенденцій в сфері його інтересів, тощо.
Вимоги до інформації.
Для ефективного управління організацією потрібна інформація повинна бути своєчасною, достовірною, необхідною, достатньою та представленою в зручній формі.
Своєчасною інформацією є та, яка надходить на протязі визначеного інтервалу часу. Інформація повинна поступити не пізніше того моменту, після якого залишається достатньо часу для підготовки, прийняття та реалізації управлінського рішення. Разом з цим небажане раннє представлення інформації, яка може застаріти та вимагати додаткових затрат на її збереження.
Достовірність інформації означає таку її якість, коли незалежно від джерел інформації і каналів передачі достатньо точно відтворюється стан керованого об'єкту.
Необхідною вважається така інформація, без якої неможливо прийняти управлінське рішення. Будь-яке скорочення інформації, що знаходиться в повідомленні, зменшує наші знання про керований об'єкт. Разом з тим в деяких випадках з метою підвищення достовірності доводиться допускати визначену надлишковість інформації (наприклад, багатократне повторення - для гарантування надійності одних і тих самих відомостей).
Достатня інформація містить весь набір відомостей, які використовуються для прийняття рішень по управлінню: додавання інших відомостей в цьому випадку не дає нових знань про розглядуваний об'єкт, потрібних для прийняття рішення.
Під надійністю розуміють гарантовану (з заданою імовірністю) передачу інформації від джерела до користувача.
Зручною вважається така форма представлення інформації (наприклад, характер, розмір і значимість фактичного ходу робіт у порівнянні із запланованим), користуючись якою керівник може найкраще уявити реальну ситуацію про функціонування організації. Таким чином, стимулюється активність сприйняття інформації, що має велике значення для ефективного управління.
Зазначимо, що зміст кожної конкретної інформації визначається потребами управлінських ланок та формуванням управлінських рішень. Отже інформація повинна задовольняти певне коло вимог споживачів, а саме:
" за обсягами і якістю - стислість і чіткість формулювань, своєчасність поступлення;
" за цілеспрямованістю - задоволення конкретних потреб;
" по точністю і достовірністю - правильний відбір первинних даних, оптимальність систематизації і неперервність збору і обробки даних.
Фактори сприяння проведенню автоматизації інформаційних потоків.
Автоматизації інформаційних потоків сприяють наступні властивості економічної інформації:
1. Неперервність обробки, що пояснюється складністю та неперервністю процесів регулювання. Складність цього процесу обумовлюється з одного боку великою кількістю взаємозв'язаних та взаємодіючих елементів внутрішнього характеру, а з іншого - місцем організації в економічний системі країни.
2. Циклічність обробки інформації, яка пов'язується з особливостями ведення обліку. З точки зору циклічності можна стверджувати, що облікова інформація підлягає однаковій обробці за одинакові проміжки часу, хоча її зміст та числові значення змінюються. Достатньо сильно можуть змінюватися первинні показники (внутрішні та зовнішні), а менше - нормативні. Крім того, результати обробки за певний період (день, декада, місяць, квартал) можуть бути вхідними даними для наступної обробки на довший період. Результативні показники облікової інформації можуть бути отримані тільки після закінчення звітного періоду. Ця особливість викликає "піки" короткотривалі періоди максимального навантаження, але обробка звітної, нормативної і планової інформації дозволяє згладити ці періоди, завантаживши комп'ютер роботою в міжзвітний період.
3. Масовість однорідних арифметичних операцій, що проводяться над групами даних. Наявність однорідних масових арифметичних операцій під час обробки економічної інформації є однією з важливих передумов ефективного використання комп'ютерної обробки.
Складність розрахунків та обробки (середня кількість арифметичних, логічних та інших операцій, що припадає на один показник) зростає з кожним роком. Альтернативою зростання чисельності персоналу для їх обробки є лише широке залучення інформаційних технологій.
Список літератури.
1. Автоматизированные информационные технологии в экономике. Под. ред. Г.А.Титоренко - М. Компьютер ЮНИТИ, 1998, - 336 с.
2. Бердтис А. Структуры данних. - М.: Статистика, 1974, - 408 с.
3. Блек Ю. Сети ЭВМ : протоколы, стандарты, интерфейсы. -М.: Мир, 1980.
4. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. -М.: Финансы и статистика, 1992.
5. Бойков.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. М. Мир 1997.
6. Боэм Б.У. Инженерное программирование для проектирования программного обеспечения. -М.: Радио і связь, 1985, -512с.
7. Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. - М.: Наука, 1988.
8. Васильев В.Н. Организация, управление и экономика гибкого интегрированного производства в машиностроении. - М.: Машиностроение, 1986. -312 с.
9. Вершинин О.В. Компьютер для менеджера. - М.: Высшая школа, 1990.
10. Вычислительные машины, системы и сети/ Под ред. А.П.Пятибратова. - М.: Финансы и статистика, 1991.
11. Герасименко В.А. Защита информации в автоматизированных системах обработки данных. - В 2-х кн. - М.: Энергоатомиздат, 1994.
12. Гершгорин Л.Г. Что такое АРМ бухгалтера. - М.: Финансы и статистика, 1988.

 
 

Цікаве

Загрузка...