WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Всесвітня міжбанківська система SWIFT - Реферат

Всесвітня міжбанківська система SWIFT - Реферат

досягає адресата значно швидше за рахунок скорочення проміжних етапів в мережі.
" Стандартизація платіжних документів, які поступають в систему, дозволяє автоматизувати обробку даних і, як наслідок, підвищити ефективність роботи банку. Фіксація виконаних транзакцій дозволяє проводити повний контроль (аудит) всіх розпоряджень і щоденного автоматизованого формування звіту по них; крім того, долаються мовні перешкоди, зменшується різниця в практиці проведення банківських операцій.
" Оскільки міжнародний і кредитний оборот все більше концентрується на користувачах SWIFT, підвищується конкурентоспроможність банків-членів SWIFT .
" SWIFT гарантує своїм членам фінансовий захист - SWIFT бере на себе всі прямі і опосередковані витрати клієнта, якщо по вині Товариства на протязі доби повідомлення не досягло адресата.
Огляд національних банківських мереж.
Fedwire - система переказу грошових коштів і цінних паперів на великі суми. Вона належить Федеральній резервній системі США і використовується в основному для внутрішніх розрахунків. Учасники розрахунків Fedwire можуть переказувати кошти на рахунок іншої установи у Федеральному резервному банку як на користь установи одержувача, так і на користь третьої сторони, наприклад - установи кореспондента, корпорації або приватної особи. Грошові перекази Fedwire використовуються головним чином для здійснення платежів, пов'язаних з міжбанківськими позиками до наступного робочого дня, операцій за міжбанківськими розрахунками, платежами між корпораціями і розрахунків за операціями з цінними паперами. У цілому будь-яка депозитарна установа (включаючи відділення й агентські контори зарубіжних банків у США), що мають резервний, або кліринговий рахунок у будь-якому Федеральному резервному банку, можуть напряму використовувати Fedwire для відправлення й отримання платежів.
Система СНАРS - це розподілена мережа, у якій електронні платіжні повідомлення передаються безпосередньо від члена системи розрахунків - відправника платежу до члена системи розрахунків - одержувача платежу, не проходячи через центральний пункт обробки або клірингову палату. Протягом дня учасники системи обмінюються повідомленнями за допомогою мережі. Кожен з банків має стандартизоване програмне забезпечення Gateway (Шлюз), що діє як інтерфейс між банківською платіжною системою кожного члена системи СНАРS та мережею СНАРS у цілому. Програмне забезпечення Gateway фіксує всі платежі свого банку (тобто ті платежі, що відраховуються) та всі платежі на свій банк (платежі, що надходять). Таким чином розрахункові банки надсилають один одному повідомлення про виплати, не повідомляючи Банк Англії про окремі перекази. Усі платіжні повідомлення, що проходять через систему, підлягають криптуванню та підтвердженню автентичності. Система СНАРS, що функціонує на основі розрахунків нетто, автоматично вираховує чисту нетто-позицію відповідно до зобов'язань кожного члена системи розрахунків і відправляє їх у банк Англії для врегулювання в кінці операційного дня. Наступного дня ці сальдо розносяться на розрахункові рахунки відповідних банків. Процес розрахунку для операцій СНАРS вдосконалюється із впровадженням системи валових розрахунків у реальному часі. Для того щоб дозволити здійснення платежів СНАРS у режимі реального часу, угоди щодо проходження повідомлень у цій мережі вимагали змін. У новій системі кожен платіж СНАРS врегульовується в банку Англії перед тим, як інформація про платіж буде надіслана в банк-одержувач. Створення інтерфейсу між мережею СНАРS та новою банківською системою розрахунків у режимі реального часу дозволяє проводити розрахунки на основі "операція за операцією".
Як правило, банки надсилають запити про врегулювання в банк Англії тільки тоді, коли вони мають достатньо коштів на своїх розрахункових рахунках для негайного здійснення операції. Тому банки - члени системи СНАРS складають графік потоків платежів у межах своїх власних систем протягом робочого дня. Рішення про методи управління чергою ухвалюються кожним членом системи розрахунків індивідуально. Кожен банк, член системи СНАРS, може отримати інформацію про сальдо на своєму рахунку, підсумок своїх врегульованих платежів СНАРS, тощо.
Правила системи СНАРS не передбачають відкликання платежів, але коли платіж було зроблено помилково, член системи - отримувач повинен відправити компенсуючий переказ назад відправнику не пізніше 11-ої години наступного дня. Такі умови було встановлено, коли система СHАРS функціонувала на основі платежів нетто. Єдина зміна, що буде внесена до попередніх угод, - введення ще однієї можливості в межах центральних систем у банку Англії на підтримку системи КТ08, яка дозволить анулювати запити про врегулювання, відправлені помилково (але які ще не були врегульовані); цей процес анулювання здійснюватиме банк Англії на прохання банку-відправника. Щоб стежити за уникненням випадків, непередбачуваних обставин система обліку розрахунків у режимі реального часу банку Англії дублюється у віддаленому місці як запасний варіант (резервування). Усі записи на рахунках, які ведуться в основному місці, здійснюватимуть також у другому місці, а резервна система буде здатна взяти на себе функції основної, коли функціонування останньої погіршиться. Система СНАРS збереже за собою здатність перетворитися знову на систему розрахунків нетто на кінець дня в небажаному випадку, коли обидві системи (основна та резервна) стануть недіючими. Кожен член системи розрахунків має свої власні заходи на випадок непередбачуваних обставин, якими можна скористатись у разі несправності внутрішньої системи протягом дня. Ці заходи можуть набувати різних форм і кожен член системи розрахунків сам відповідає за їх розробку та використання.
Єдина у Швейцарії електронна міжбанківська платіжна система SІС цілодобово здійснює остаточні безвідкличні платежі у швейцарських франках з використанням коштів, що зберігаються у Швейцарському національному банку (ШИБ). SІС здійснює тільки кредитові перекази, тобто ті, які ініціюються банком-платником. Система також може здійснювати зарахування платежів клієнтів банку на будь-який банківський рахунок, виконувати платіжні доручення накористь третіх сторін, забезпечувати покриття і здійснювати міжбанківські платежі. Учасники розрахунків SІС повинні бути на території Швейцарії і бути банками в тому значенні, як це визначається швейцарським законом про банківську діяльність. Крім того, вони повинні мати рахунок у Швейцарському національному банку.
мереж в банківській справі.
Список літератури.
1. Автоматизированные информационные технологии в экономике. Под. ред. Г.А.Титоренко - М. Компьютер ЮНИТИ, 1998, - 336 с.
2. Бердтис А. Структуры данних. - М.: Статистика, 1974, - 408 с.
3. Блек Ю. Сети ЭВМ : протоколы, стандарты, интерфейсы. -М.: Мир, 1980.
4. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. -М.: Финансы и статистика, 1992.
5. Бойков.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. М. Мир 1997.
6. Боэм Б.У. Инженерное программирование для проектирования программного обеспечения. -М.: Радио і связь, 1985, -512с.
7. Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. - М.: Наука, 1988.
8. Васильев В.Н. Организация, управление и экономика гибкого интегрированного производства в машиностроении. - М.: Машиностроение, 1986. -312 с.
9. Вершинин О.В. Компьютер для менеджера. - М.: Высшая школа, 1990.
10. Вычислительные машины, системы и сети/ Под ред. А.П.Пятибратова. - М.: Финансы и статистика, 1991.
11. Герасименко В.А. Защита информации в автоматизированных системах обработки данных. - В 2-х кн. - М.: Энергоатомиздат, 1994.
12. Гершгорин Л.Г. Что такое АРМ бухгалтера. - М.: Финансы и статистика, 1988.

 
 

Цікаве

Загрузка...