WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Мережі Intranet для організацій - Реферат

Мережі Intranet для організацій - Реферат

організацію дискусійних робочих груп, а також застосовуючи інші програмні засоби, побудовані на протоколі TCP/IP (системи типу Microsoft NetMeeting). Доступ до інформації може бути забезпечений відповідним рівнем регламентації і безпеки.
" Навігація. Головне в Intranet - це нова технологія World Wide Web, завдяки якій робота в мережі стає справді зручною, а пошук і відображення інформації відбувається практично миттєво. Навігація в мережах Intranet здійснюється стандартною програмою перегляду - Web-броузером і легко може виконуватися навіть непідготовленим користувачем. Структура Web-сторінок повинна бути спроектована таким чином, щоб користувачі легко орієнтувались в опублікованій інформації. Крім того, повинні бути реалізовані різні пошукові системи, які дозволяють по введених ключових словах отримувати адреси ресурсів, в яких ці слова присутні. Це дозволить користувачу переміщуватися і формувати запити по всіх інформаційних ресурсах організації, крім тих, доступ до яких обмежений у відповідності з повноваженнями користувача.
" Доступ до прикладного програмного забезпечення. Клієнтський комп'ютер має єдиний інтерфейс доступу до різних баз даних, традиційного програмного забезпечення, а також до нових програмних продуктів, написаних на мові Java або з використанням технології Active X. В результаті з'являється можливість створення розподіленого середовища доступу до різнорідного прикладного програмного забезпечення. Користувач, застосовуючи тільки стандартну програму Web-броузер, отримує можливість доступу і роботи з різноманітними прикладними програмами. Крім того, є можливість простішої і швидшої розробки різноманітних систем автоматизації або комерційних фінансових прикладних програм. Ці системи призначені для бізнес-користувачів і значно полегшують їм роботу і спрощують налагодження комунікацій.
" Забезпечення інформаційної безпеки. Для довільної реалізації мережі забезпечується відповідний необхідний рівень секретності. Інформацію можна розмежувати по рівнях доступу користувачів. Можливе застосування технологій шифрування даних та інших методів захисту. Група сервісів забезпечує методи захисту від несанкціонованого доступу з боку внутрішніх і зовнішніх користувачів, аутентифікацію комунікації, перевірку цілісності інформації. Для цього застосовуються різноманітні способи захисту, включно з протоколами шифрування і застосуванням системи типу firewall. Застосовуючи Web-технологію, можна легко здійснити регламентацію на доступ до різноманітної інформації. Можна легко обмежити коло осіб, які мають доступ до HTML-сторінок, на яких знаходиться конфіденційна інформація.
" Можливість керування мережними ресурсами. Для керування мережними ресурсами в основному застосовуються сервіси управління, побудовані на протоколі SNMP (Simple Network Management Protokol). Цей протокол широко застосовується в глобальній мережі INTERNET. Застосування SNMP в мережі Intranet дозволяє легко і швидко керувати мережними ресурсами при використанні вже готового програмного забезпечення. В її рамках системний адміністратор може керувати мережними ресурсами усієї мережі Intranet. Кінцеві користувачі зможуть отримувати інформацію про інших користувачів. Це дозволить створити єдине інформаційне середовище організації.
Гнучкість структурного налагодження Intranet.
Топологія мережі Intranet дозволяє легко об'єднувати інформаційні ресурси організації. Комп'ютери в мережі Intranet традиційно діляться на серверні і клієнтські комп'ютери, але сама структура мережі є розподіленою. Несправність одного серверу не впливає на роботу інших. Клієнти і сервери мережі Intranet можуть працювати під управлінням практично будь-яких операційних систем. Все це є можливим завдяки використанню стандартного протоколу TCP/IP. Операційна система, в якій реалізований протокол TCP/IP або стек цього протоколу, автоматично отримує можливість інтеграції в мережу. Для реалізації внутрішньої Web-мережі необхідно:
" з'єднати комп'ютери в мережу TCP/IP;
" на одному з серверів Intranet створити Web-сервер;
" розмістити на Web-сервері необхідні документи, аудіо і відеофайли, бази даних;
" встановити на кожному клієнтському комп'ютері програму перегляду - Web-броузер.
В залежності від конкретних вимог можливі наступні варіанти топології:
" група об'єднаних мереж (локальних обчислювальних мереж) організації;
" одна локальна обчислювальна мережа;
" один сервер Intranet, який здійснює взаємодію з віддаленими клієнтами по лініях зв'язку.
Топологія Intranet може переноситися на будь-яку інформаційну структуру організації, наприклад:
" організації закритого типу - одна локальна обчислювальна мережа,де ведеться робота з конфіденційною інформацією, яка не виходить за межі організації;
" організації відкритого типу - розміщене в різних географічних регіонах, яке здійснює взаємодію з віддаленими клієнтами по лініях зв'язку.
Технологія Intranet дозволяє інтегрувати вже існуючі комп'ютерні системи і легко об'єднувати їх в єдину, зручну у використанні комп'ютерну мережу організації.
Існує три базових варіанти схем реалізації структури Web-серверу: послідовна, мережна і ієрархічна:
1. Послідовна схема. Послідовна схема за структурою нагадує книгу і відповідно дуже добре підходить для розміщення на Web-сервері різноманітних інструкцій і документації. В цій схемі є чіткий поділ на чистини і глави, розділи і підрозділи, які можна розмістити в окремих документах, послідовно зв'язавши їх гіпертекстовими зв'язками. Зміст типу меню і індекс надають легкий спосіб пошуку і переходу до потрібного розділу. Для кожної сторінки встановлюється зв'язок з одною попередньою і одною наступною сторінками. Це найпростіша схема Web.
2. Мережна схема. Мережна схема має структуру, в якій кожна сторінка встановлює зв'язки з декількома іншими сторінками, а кожна нова сторінка містить багато зв'язків. Розподіл змісту здійснюється відповідно до тематики представленої інформації, але гіпертекстові зв'язки з будь-якого розділу можуть вказувати на будь-яку близьку їм тему або розділ. Утворюється своєрідна павутина гіперзв'язків.
3. Ієрархічна схема. В ієрархічній схемі зміст ніби розходиться від спільного кореня Web-серверу до окремих гілок, якими є великі розділи, потім відповідно до значно менших розділів і нарешті до власне інформаційних блоків.
Подальший розвиток Intranet призвів до створення мереж типу Extranet. Мережі цього типу - це приватні мережі, які працюють на основі технології Intranet та телекомунікаційних систем загального користування, за допомогою яких постачальники, дистрибютери, замовники та партнери отримують доступ до прикладних програм корпоративної мережі. Ці мережі є проміжною ланкою між корпоративною мережею та мережею INTERNET.
зкажіть про мережі Intranet та порівняйте їх з традиційними.
Список літератури.
1. Автоматизированные информационные технологии в экономике. Под. ред. Г.А.Титоренко - М. Компьютер ЮНИТИ, 1998, - 336 с.
2. Бердтис А. Структуры данних. - М.: Статистика, 1974, - 408 с.
3. Блек Ю. Сети ЭВМ : протоколы, стандарты, интерфейсы. -М.: Мир, 1980.
4. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. -М.: Финансы и статистика, 1992.
5. Бойков.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. М. Мир 1997.
6. Боэм Б.У. Инженерное программирование для проектирования программного обеспечения. -М.: Радио і связь, 1985, -512с.
7. Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. - М.: Наука, 1988.
8. Васильев В.Н. Организация, управление и экономика гибкого интегрированного производства в машиностроении. - М.: Машиностроение, 1986. -312 с.
9. Вершинин О.В. Компьютер для менеджера. - М.: Высшая школа, 1990.
10. Вычислительные машины, системы и сети/ Под ред. А.П.Пятибратова. - М.: Финансы и статистика, 1991.
11. Герасименко В.А. Защита информации в автоматизированных системах обработки данных. - В 2-х кн. - М.: Энергоатомиздат, 1994.
12. Гершгорин Л.Г. Что такое АРМ бухгалтера. - М.: Финансы и статистика, 1988.

 
 

Цікаве

Загрузка...