WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Огляд систем керування базами даних - Реферат

Огляд систем керування базами даних - Реферат

бази даних, основні поняття.
Для вирішення цих проблем використовується розподілена база даних (DDB - distributed database). Розподілена база даних - це набір файлів (відношень), які зберігаються в різних вузлах інформаційної мережі і логічно пов'язані таким чином, щоб створювати логічно єдину сукупність даних. Зв'язок між складовими цієї бази даних може бути функціональним або через копії одного і того ж файлу. Розподілена база даних забезпечує збереження і виконання функцій управління даними в декількох вузлах і передачу даних між цими вузлами в процесі виконання запитів. Розбиття даних в розподіленій базі даних може досягатися через збереження різних таблиць або навіть різних частин і фрагментів однієї таблиці на різних комп'ютерах. Для користувача (або прикладної програми) не має значення, яким чином розподілені дані між комп'ютерами.
Не дивлячись на те, що розподілена база даних складається з декількох локальних баз даних, у користувачів повинна зберігатися ілюзія роботи з централізованою базою даних. Ця вимога прозорості роботи з базою даних вимагає вироблення узагальненого представлення про дані - глобальної концептуальної схеми. Визначення даних в такій концептуальній схемі повинно бути аналогічним визначенню в централізованій базі даних. Відмінності починаються, коли вимагається зберігати дані в декількох вузлах. Щоб провести розбивку даних, потрібно секціювати таблиці глобальної схеми на фрагменти. Існує два типи секціювання: горизонтальне і вертикальне. При секціюванні таблиці по рядках виконується горизонтальне секціювання, при розбитті по стовпцях - вертикальне.
Властивості розподіленої бази даних.
К.Дейт встановив дванадцять властивостей або якостей ідеальної розподіленої бази даних:
1. Локальна автономія. Вона означає, що управління даними в кожному вузлі виконується локально і незалежно від інших вузлів системи.
2. Незалежність вузлів. Вважається, що в ідеальній системі всі вузли рівноправні і незалежні, а бази даних є рівноправними постачальниками інформації в загальний інформаційний простір.
3. Неперервність операцій. Дані доступні завжди, а операції над ними проводяться неперервно.
4. Прозорість розміщення даних. Користувач не мусить знати де розміщені дані. Під час роботи створюється враження, що дані знаходяться саме на його комп'ютері.
5. Прозора фрагментація. Ця властивість трактується, як можливість створення фізично розподілених даних, які логічно утворюють єдине ціле. Допускається горизонтальна та вертикальна фрагментація.
6. Прозорість тиражування. Забезпечує тиражування (перенос змін) об'єктів первинної бази даних в усі вузли її розміщення внутрішньосистемними засобами.
7. Обробка розподілених запитів. Означає виконання операцій, сформованих, в рамках звичайного запиту на мові SQL.
8. Обробка розподілених транзакцій. Забезпечує виконання операцій з одночасним забезпеченням цілісності і узгодженості даних, шляхом використання двофазового протоколу фіксації транзакцій.
9. Незалежність від обладнання. Для оснащення вузла можуть використовуватися комп'ютери різних марок і виробників.
10. Незалежність від операційних систем. Передбачає допустимість взаємодії різноманітних операційних систем у різних вузлах розміщення розподіленої бази даних.
11. Прозорість мережі. Забезпечує будь-які протоколи в локальній обчислювальній мережі, яка обслуговує розподілену базу даних.
12. Незалежність від типу баз даних. Допускає співіснування різних систем керування базами даних.
Огляд мережних систем керування базами даних.
Сьогодні можливості сучасних систем керування базами стали значно зручнішими для користування. Основною вимогою сучасності є забезпечення роботи з базами даних в мережі. Сучасні версії систем керування базами даних передбачають можливості роботи в локальних мережах. Найпотужнішими і вживаними мережними системами керування базами даних є:
" Informix (фірми Informix Software);
" Oracle (фірми Oracle);
" InterBase (фірми Borland);
" Progress (фірми Progress Software);
" Sybase System (фірми Sybase).
Мережні варіанти системи керування базами даних містять все необхідне для роботи в мережах. Вони мають високу потужність та працюють на всіх типах персональних комп'ютерів. Сучасні мережні системи керування базами даних мають потужні реляційні засоби програмування. Розмір і складність баз даних обмежуються тільки можливостями операційної системи комп'ютера і обсягом доступної пам'яті. Потужні засоби пошуку систем керування базами даних додатково дозволяють задавати альтернативні критерії пошуку, включати в умову пошуку відмову та діапазони значень. Число таблиць, з якими може одночасно працювати сучасна система керування базами даних, не обмежене.
Зокрема, система керування базами даних Oracle зарекомендувала себе прекрасним засобом розробки великих баз даних, особливо в тих випадках, коли персональні комп'ютери складають лише частину обчислювальних потужностей організації. Система керування базами даних Oracle є модульною системою. Кожен модуль - це окрема програма із своїми характеристиками і вимогами. Забезпечується підтримка таких типів зв'язків міжзаписами: один до багатьох; багато до одного; багато до багатьох. Зокрема, система керування базами даних Oracle дозволяє динамічно змінювати структуру баз даних.
Сучасні системи керування базами даних володіють системами захисту інформації. Зокрема, Oracle має велику кількість рівнів реєстрації і захисту даних в базі даних. Повноваження доступу до даних кожного з користувачів визначається тільки адміністратором баз даних. Для виконання функцій адміністратора в системах керування базами даних застосовуються спеціальні службові програми. Адміністрування базами даних передбачає виконання функцій забезпечення надійної і ефективної роботи бази даних, задоволення інформаційних потреб користувачів, відображення в базі даних динаміки змін в предметній ділянці. Головними користувачами баз і банків даних є кінцеві користувачі, тобто спеціалісти, що курують різними напрямками економічної роботи. Їх склад неоднорідний, вони відрізняються по кваліфікації, степені професіоналізму, рівню в системі управління (наприклад, головний бухгалтер, бухгалтер, операціоніст, начальник кредитного відділу). Відповідно і різні потреби в інформації будуть в кожної з цих категорій користувачів, а також відповідно і різні рівні доступу до даних. Таким чином, задоволення інформаційних потреб користувачів - це вирішення великої кількості проблем в організації комп'ютерного інформаційного забезпечення.
Список літератури.
1. Автоматизированные информационные технологии в экономике. Под. ред. Г.А.Титоренко - М. Компьютер ЮНИТИ, 1998, - 336 с.
2. Бердтис А. Структуры данних. - М.: Статистика, 1974, - 408 с.
3. Блек Ю. Сети ЭВМ : протоколы, стандарты, интерфейсы. -М.: Мир, 1980.
4. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. -М.: Финансы и статистика, 1992.
5. Бойков.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. М. Мир 1997.
6. Боэм Б.У. Инженерное программирование для проектирования программного обеспечения. -М.: Радио і связь, 1985, -512с.
7. Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. - М.: Наука, 1988.
8. Васильев В.Н. Организация, управление и экономика гибкого интегрированного производства в машиностроении. - М.: Машиностроение, 1986. -312 с.
9. Вершинин О.В. Компьютер для менеджера. - М.: Высшая школа, 1990.
10. Вычислительные машины, системы и сети/ Под ред. А.П.Пятибратова. - М.: Финансы и статистика, 1991.
11. Герасименко В.А. Защита информации в автоматизированных системах обработки данных. - В 2-х кн. - М.: Энергоатомиздат, 1994.
12. Гершгорин Л.Г. Что такое АРМ бухгалтера. - М.: Финансы и статистика, 1988.

 
 

Цікаве

Загрузка...