WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Огляд систем керування базами даних - Реферат

Огляд систем керування базами даних - Реферат

інформації (AFIP) та міжнародна організація по стандартизації (ISO) формують та уточнюють стандарти для подальших розробок мови SQL. Мова орієнтована на проведення операцій з даними, що подаються у вигляді логічно взаємозв'язаної сукупності таблиць. Основною відмінністю від вихідної мови dBase є те, що мова SQL розроблена для проведення операцій з таблицями, в той час як мова dBase орієнтована на роботу з записами.
Функції мови SQL.
Використання концепцій операцій, які орієнтуються на табличне представлення даних, дозволило створити компактну мову SQL з невеликим набором команд. Такий підхід дозволяє достатньо легко визначати, виводити і обновляти інформацію в базі даних, спростивши програмування складних запитів. Особливістю команд мови SQL є те, що вони в більшій мірі орієнтовані на кінцевий результат обробки даних, ніж на процедуру цієї обробки. Система визначає оптимальний шлях до виводу даних. Мова SQL - це непроцедурна мова. Повний набір команд мови SQL включає біля 30 команд.
Таблиця мови SQL представляє собою сукупність рядків і колонок, в яких рядкам таблиці відповідають записи, а колонкам - поля. Крім звичайних таблиць, мова SQL дозволяє створювати особливий вид таблиць - вибірку. Вибірка - це підмножина рядків і стовпців з однієї чи декількох таблиць. Часто вибірку називають віртуальною таблицею, оскільки вона фактично не містить даних, а лише дозволяє їх відтворювати. Дані у вибірці відображають реальні зміни у відповідних таблицях і навпаки, зміна даних в обновлюваних вибірках приводить до зміни цих даних у первинних таблицях.
Ефективне використання команд мови SQL реалізується завдяки використанню і створенню спеціальної інформації, яка дозволяє посилатися, на кожну таблицю і вибірку. Ця інформація міститься в файлах, що називаються каталогами таблиць, які формуються під час створення бази даних. Кожна команда мови SQL закінчується ";". Кожна команда SQL, яка називається реченням, починається дієсловом, яке визначає ім'я базової операції. В склад багатьох команд входять ключові слова і речення, що уточнюють виконання базових операцій. Крім того, в команду SQL потрібно включити дані, які будуть оброблятися і (або) операції, які потрібно над цими даними виконати.
Мова SQL оперує з поняттям баз даних, які містять всю інформацію, що необхідна для обробки даних в прикладній програмі. В повний склад баз даних SQL входять такі компоненти:
" таблиці - основні структури даних в базах даних;
" вибірки - тип віртуальної таблиці, яка забезпечує ввід-вивід визначених рядків і стовпців з однієї чи декількох таблиць;
" синоніми - альтернативні імена таблиць і вибірок;
" індексні файли, що приєднуються до таблиць для забезпечення швидшого пошуку даних і підтримки цілісності баз даних;
" каталоги - множина таблиць в кожній базі даних, які описують бази даних і їх зміст.
Розвиток мови SQL.
Перший стандарт мови SQL з'явився у 1989 році (SQL-89) і підтримувався практично всіма комерційними реляційними системами керування баз даних. Він мав загальний характер і допускав широке трактування. Перевагами SQL-89 можна вважати стандартизацію синтаксису і семантики операторів вибірок і маніпулювання даними, а також фіксацію засобів обмеження цілісності бази даних. Проте в цій версії були відсутні такі розділи, як маніпулювання схемою баз даних і динамічний SQL .
Неповнота вимог SQL -89 призвела до створення в 1992 році наступної версії мови SQL -92, яка охоплювала ширший діапазон функцій: маніпулювання структурою бази даних, управління транзакціями і сесіями, динамічну SQL. В стандартній версії передбачається три рівні: базовий, проміжний і повний. Тільки останні версії систем керування базами даних забезпечують сумісність з повним стандартом. Робота над вдосконаленням цієї мови не припиняється. Вдосконалення будуть насамперед проводяться в напрямку включення механізму тригерів, визначенні довільного типу даних.
Однокористувацькі системи керування базами даних.
Поява персонального комп'ютера активізувала процес комп'ютеризації суспільства. Однією із сфер комп'ютеризації стала автоматизація управлінської, виробничої, конторської та інших робіт, де необхідні збір, зберігання, переробка, отримання інформації, а також допомога у прийнятті рішень. Для виконання цих робіт в основному застосовуються системи керування базами даних. Абсолютна більшість систем керування базами даних орієнтована на роботу з реляційними базами даних і забезпечує:
" дружній інтерфейс з користувачем;
" вбудовану програму інтерактивної допомоги;
" засоби автоматичного створення, використання та модифікації баз даних;
" застосування розвинутої мови програмування (в середньому біля 200 команд).
На сучасних персональних комп'ютерах, які практично орієнтуються на одноосібну роботу і працюють автономно (з власними базами даних), використовуються такі однокористувацькі системи керування базами даних, як:
" dBase (фірми Ashton -Tate Corp.);
" Clipper (фірми Nantucket Corp.);
" FoxBase, FoxPro (фірми Fox Software Inc.);
" PARADOX (фірми Ansa Software - дочірної компанія Borland Inc.);
" R:BASE (фірми Microrim Inc.);
" Clarion (фірми Clarion Software Corp.).
Ці однокористувацькі системи керування базами даних були найбільш поширеними в кінці 80-х на початку 90-х років. Вони не були орієнтовані на спільне одночасне використання баз даних через комп'ютерну мережу. Масове використання систем керування базами даних призвело до формування різних категорій споживачів, яким потрібно було забезпечити створення і використання програми з найменшими зусиллями. Ринок баз даних можна уявити у вигляді піраміди. В основі знаходиться найчисельніший клас користувачів прикладних програм, а на вершині - розробники цих прикладних програм, між ними знаходяться користувачі, які працюють із системами керування базами даних в інтерактивному режимі. Жорстка конкуренція призводить до того, що нові версії системи керування баз даних повинні містити все краще, що було створено конкурентами, не втрачаючи при цьому своєї оригінальності.
Структура систем керування базами даних.
Системи керування базами даних розвиваються в напрямку простоти і зручності їх використання. Сучасні системи керування базами даних містять функціональні компоненти, які забезпечують:
" створення і коректування структури файлів баз даних, обновлення і відображення даних на екрані;
" формування і виконання запитів для створення вибірок і обновлення даних;
" розробку екранних форм вводу - виводу;
" розробку форм представлення інформації і вивід їх на друк;
" розробку форм звітів і вивід їх на друк;
" розробку прикладних програм.
Для реалізації цих функцій розробниками створені такі типові складові систем керування базами даних:
" генератор баз даних;
" генератор запитів;
" генератор екранних форм вводу - виводу та інші.
Причини виникнення розподілених баз даних.
При нарощуванні структури або ж наповненні бази даних і особливо при їх використанні в територіально розподілених організаціях виникають наступні складності їх застосування:
" надто швидке зростання потоків обміну даними;
" недостатня надійність передачі даних;
" зменшення загальної продуктивності роботи програмних засобів;
" зростання затрат на подальшу розробку та супровід.
Хоча в централізованій базі даних легше забезпечити безпеку, цілісність і несуперечливість інформації при обновленні даних, зазначені проблеми створюють певні труднощі. Для вирішення цих проблем пропонується децентралізація даних. При децентралізації досягається:
" прискорення обробки внаслідок розподілення навантаження;
" оптимальне використання даних на місцях при виконанні віддалених запитів;
" зменшення затрат на розробку та супровід;
" спрощення управління.
Розподілені

 
 

Цікаве

Загрузка...