WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Реляційна модель баз даних - Реферат

Реляційна модель баз даних - Реферат

Наприклад:
Відношення 1: Відношення 2: Результуюче відношення:
Прізвище І.П. Вік Прізвище І.П. Вік Прізвище І.П. Вік
Ананатійчук Р.І. 30 Ананатійчук Р.І. 30 Ананатійчук Р.І. 30
Бас І.М. 25 Вільховська С.О. 32 Вільховська С.О. 32
Білань І.М. 24 Гамар О.М. 25
Вільховська С.О. 32
Операція різниці.
Операція різниці проводиться над двома відношеннями. Результуюче відношення містять ті записи першого відношення, яких немає в другому відношенні. Наприклад:
Відношення 1: Відношення 2: Результуюче відношення:
Прізвище І.П. Вік Прізвище І.П. Вік Прізвище І.П. Вік
Ананатійчук Р.І. 30 Ананатійчук Р.І. 30 Бас І.М. 25
Бас І.М. 25 Вільховська С.О. 32 Білань І.М. 24
Білань І.М. 24 Гамар О.М. 25 Гамар О.М. 25
Вільховська С.О. 32
Операція декартового добутку.
Декартовий добуток виконується над двома відношеннями, степінь результуючого відношення дорівнює сумі степенів первинних відношень, а потужність рівна добутку їх потужностей. Результуюче відношення містять всі можливі комбінації в записі первинних відношень. Наприклад:
Відношення 1 Відношення 2 Результуюче відношення
Прізвище Предмет Дата екзамену Прізвище Предмет Дата екзамену
Гасюк У.І. СКБД ПК 9.01.95 Гасюк У.І. СКБД ПК 9.01.95
Добровольська О.В. Історія 14.01.94 Гасюк У.І. Історія 14.01.94
Дробенко Ю.Г. Добровольська О.В. СКБД ПК 9.01.95
Добровольська О.В. Історія 14.01.94
Дробенко Ю.Г. СКБД ПК 9.01.95
Дробенко Ю.Г. Історія 14.01.94
Операція ділення.
Операція ділення - відношення дільника повинно містити підмножину атрибутів відношення діленого. Результуюче відношення включає тільки ті записи декартового добутку результуючого відношення з дільником, які містяться в діленому. Крім того, результуюче відношення містить тільки ті відношення діленого, яких немає в дільнику. Наприклад:
Відношення 1 Відношення 2 Результуюче відношення
Прізвище Предмет Дата екзамену Предмет Дата екзамену Прізвище
Гасюк У.І. СКБД ПК 9.01.95 СКБД ПК 9.01.95 Гасюк У.І.
Гасюк У.І. Історія 14.01.94 Історія 14.01.94 Добровольська О.В.
Добровольська О.В. СКБД ПК 9.01.95 Дробенко Ю.Г.
Добровольська О.В. Історія 14.01.94
Дробенко Ю.Г. СКБД ПК 9.01.95
Дробенко Ю.Г. Історія 14.01.94
Операція проекції.
Операція проекції виконується над одним відношенням. Результуюче відношення включає частину атрибутів вихідного, на які виконується проекція. Наприклад, для відношення 1 знайдемо перелік посад для кожного відділу.
Відношення 1 Результуюче відношення
Прізвище Номер відділу Посада Номер відділу Посада
Ткаченко О.В. 1 Інженер 1 Інженер
Хороз Н.Б. 1 Інженер 2 Інженер
Рапій І.М. 2 Інженер 2 технік
Сколоздра С.Т. 2 технік
Операція з'єднання виконується над двома відношеннями. В кожному відношенні повинні знаходитись як мінімум один, можливо і більше, атрибутів, що співпадають. Результуюче відношення включає всі атрибути першого і другого відношень.
Наприклад для відношень 1 і 2 будемо мати:
Відношення 1 Відношення 2 Результуюче відношення
Спеціальність Код студента Код студента Прізвище Курс Спеціальність Код студента Прізвище Курс
Менеджмент 2 1 Кусий О.А. 2 Менеджмент 2 Єлісєєнко О.С. 2
Економіка 3 2 Єлісєєнко О.С. 1 Економіка 3 Кухар Н.Є. 1
Історія 8 3 Кухар Н.Є. 1 Історія 8 Стоцько О.О. 3
8 Стоцько О.О. 3
Операція вибору.
Операція вибору відбувається над одним відношенням. Результуючі відношення містять тільки ті записи, які відповідають певній умові з даного атрибуту. Наприклад проведемо вибірку для відношення по ознаці "Ріст більший 165 сантиметрів":
Відношення 1 Результуюче відношення
Прізвище І.П. Ріст Прізвище І.П. Ріст
Сало Є.В. 185 Сало Є.В. 185
Ткачук Ю.В. 165 Вільховська С.О. 173
Вільховська С.О. 173
Гамар О.І. 165
Розглянуті операції, дозволяють виділяти із відношень їх підмножини, знову ж об'єднувати ці підмножини в ємніші відношення, поновлювати вміст відношень і представляти їх в потрібному виді.
Бізнес - правила формування баз даних.
Практика розробки та експлуатації баз даних викристалізувала базові вимоги до їх побудови. Це зокрема вимоги:
" цілісності даних (обмеження; правила використання обмежень; правила обробки при порушенні обмежень цілісності; ефективність використання обмежень);
" узгодженості даних;
" відновлюваності даних (при збоях обладнання);
" безпеку (від несанкціонованих дій);
" ефективності, яке визначається такими параметрами, як швидкодія, мінімальний час доступу та мінімальна пам'ять.
З іншої сторони в середовищі прикладних користувачів-розробників були сформовані так звані бізнес - правила для роботи з базами даних. Їх суть полягає в ефективній реалізації роботи з даними, яка гарантує, що дані, які містяться в базах даних, повинні відповідати політиці i стратегії організації, зокрема i її правилам. Наприклад, для реалізації цього принципу потрібно встановити вимоги докожного стовпця в таблиці базах даних так, щоб він не допускав значень, які суперечили б політиці організації. Фактично бізнес правила вимагають виконання трьох основних функцій:
" зберігати не бажанні дані поза базами даних;
" однозначно описувати i строго визначати зв'язки між стовпцями i таблицями;
" при необхідності надавати інформацію звідки, коли і ким данi внесені в базу даних.
Умови нормалізації баз даних.
Крім цього, реляційні бази даних повинні задовольняти так званим умовам нормалізації. Процес трансформацiї даних в реляційну форму називається нормалiзацiею баз даних. Нормалізація - це видалення надлишкових даних з кожної таблиці бази даних. Процес нормалiзацiї переслідує подвійну мету: видалити надлишкові копії даних i забезпечити максимальну гнучкість, як в структурах таблиць, так i в її iнтерфейсних програмах на випадок можливих майбутніх змін баз даних. Найчастіше зустрічаються п'ять форм нормалiзацiї, що означає п'ять різних установок реляційного критерію нормалізації баз даних.
1. Перша нормальна форма: кожне з полів заданої таблиці повинно бути неподільним по змісту використання і не містити повторюваних груп. Поле вважається неподільним, якщо воно містить тільки один елемент даних.
2. Друга нормальна форма: задана таблиця задовольняє вимогам першої нормальної форми і, крім того, всі неключові поля таблиці повністю залежать від первинного ключа таблиці і від кожного поля в первинному ключі.
3. Третя нормальна форма: таблиця задовольняє вимогам другої нормальної форми і, крім того, всі неключові поля повністю залежать від первинного ключа таблиці і не залежать один від одного.
4. Четверта нормальна форма: таблиця задовольняє вимогам третьої нормальній формі і, крім того, забороняється зберігати незалежні елементи в одній і тій же таблиці, коли між цими елементами існує зв'язок (зв'язки) багато до багатьох.
5. П'ята нормальна форма: таблиця задовольняє вимогам четвертої нормальної форми та існує можливість модернізації даних таблиці. Передбачається, що при розробці баз даних і особливо при проведенні нормалізації таблиць потрібно звертати велику увагу на те, щоб випадково не проігнорувати суттєву характеристику або параметри об'єкта.
Нормалізація збільшує число відношень в базах даних і тим самим час обробки. Але за рахунок коректності і усунення дублювання відбувається прискорення виконання доступу до даних.
Список літератури.
1. Автоматизированные информационные технологии в экономике. Под. ред. Г.А.Титоренко - М. Компьютер ЮНИТИ, 1998, - 336 с.
2. Бердтис А. Структуры данних. - М.: Статистика, 1974, - 408 с.
3. Блек Ю. Сети ЭВМ : протоколы, стандарты, интерфейсы. -М.: Мир, 1980.
4. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. -М.: Финансы и статистика, 1992.
5. Бойков.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. М. Мир 1997.
6. Боэм Б.У. Инженерное программирование для проектирования программного обеспечения. -М.: Радио і связь, 1985, -512с.
7. Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. - М.: Наука, 1988.
8. Васильев В.Н. Организация, управление и экономика гибкого интегрированного производства в машиностроении. - М.: Машиностроение, 1986. -312 с.
9. Вершинин О.В. Компьютер для менеджера. - М.: Высшая школа, 1990.
10. Вычислительные машины, системы и сети/ Под ред. А.П.Пятибратова. - М.: Финансы и статистика, 1991.
11. Герасименко В.А. Защита информации в автоматизированных системах обработки данных. - В 2-х кн. - М.: Энергоатомиздат, 1994.
12. Гершгорин Л.Г. Что такое АРМ бухгалтера. - М.: Финансы и статистика, 1988.

 
 

Цікаве

Загрузка...