WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Основні функції текстових процесорів - Реферат

Основні функції текстових процесорів - Реферат

зберігання інформації в тимчасовому буфері дозволяє використати фрагмент тексту для копіювання стільки разів, скільки це необхідно.
Текстові редактори дозволяли проводити пошук і заміну слів чи комбінації символів у всьому документі. Сучасні текстові процесори крім того забезпечують ще й можливість пошуку і заміни форматування символів та абзаців, пошук фрагментів тексту, оформлених певним стилем, пошук спеціальних символів: символів абзацу, полів, малюнків і т.п.
Форматування тексту.
Сучасні засоби підготовки текстових документів використовують два типи оформлення структурних елементівтексту. Це безпосереднє оформлення, і оформлення за допомогою стилю. Розрізняють форматування символів та форматування абзаців.
Символи - окремі букви, цифри, знаки пунктуації і спеціальні знаки - є мінімальними фрагментами тексту, що можуть форматуватися. Форматування символів означає встановлення для виділеного фрагменту таких параметрів, як шрифт, розмір шрифту, напівжирне і курсивне виділення, перекреслення, скритий текст, колір тексту і фону, верхній і нижній індекси, верхній і нижній регістр, підкреслення, інтервали між символами, анімаційні та деякі інші ефекти.
Абзац - це будь-який фрагмент документу (текст, формули, малюнки, таблиці або інші об'єкти, порожній фрагмент), після якого стоїть маркер абзацу. Це спеціальний символ, який вставляється в документ, щоб позначити кінець абзацу. В більшості текстових процесорів маркер абзацу вставляється в документ при натисненні клавіші Enter на клавіатурі. Абзац може бути заголовком, елементом списку, порожнім рядком між двома абзацами, послідовністю речень, з'єднаних разом з метою висвітлення одної думки. В текстових процесорах Word маркер абзацу зберігає всі параметри форматування абзацу, який ним завершується. Якщо знищити маркер абзацу, то абзац прийме параметри форматування наступного за ним абзацу.
Під форматуванням абзацу розуміють виконання таких операцій:
" вирівнювання тексту;
" задання величин відступів абзацу;
" встановлення інтервалу між рядками;
" встановлення інтервалу між абзацами;
" знищення висячих рядків;
" встановлення зв'язку між абзацами;
" вибір фону і створення контуру абзацу;
" автоматичний перенос.
Щоб здійснити пряме форматування фрагменту тексту, потрібно, потрібно виділити фрагмент тексту, який потрібно відформатувати, та виконати команду текстового процесора, яка встановлює відповідний параметр форматування для виділеного фрагменту.
Під стилем розуміють спеціальний інструмент для оформлення фрагментів створюваного документу. Стилем називається група параметрів форматування, що має унікальне ім'я. Стиль складається з двох частин: імені та інструкції форматування. Ім'я стилю використовується для його ідентифікації, а інструкція форматування описує оформлення, яке використовує текстовий процесор при застосуванні даного стилю до фрагменту тексту. Стиль оформлення може містити сукупність параметрів форматування абзаців або символів (наприклад вид і розмір шрифту, вирівнювання абзаців, відстань між рядками і т.п.). Стиль зберігається разом з документом або його шаблоном.
При форматуванні за допомогою стилю використовуються стилі двох типів: стилі символів і стилі абзаців. Стилі символів призначені для форматування виділених фрагментів всередині абзацу (символів, слів, фраз, речень) і містять параметри форматування символів. Стилі абзаців призначені для форматування цілих абзаців і, відповідно, містять параметри форматування абзаців.
Форматування за допомогою стилю полягає у призначенні абзацам або символам спеціальних стилів. Таке форматування робить простішою підготовку документів, дозволяє зекономити час і уніфікувати оформлення документу. Щоб відформатувати фрагмент тексту за допомогою стилю, потрібно відмітити фрагмент тексту і вказати ім'я раніше створеного або стандартного стилю. Головна перевага застосування стилю перед безпосереднім форматуванням в тому, користувач має можливість змінити стандартні параметри форматування вбудованих стилів, а також створювати свої власні стилі. Ще одною перевагою є можливість стандартно оформлювати документи, використовуючи раніше розроблені стилі. Після задання стилю для якогось типу абзацу достатньо застосувати цей стиль до будь-якого фрагменту тексту, і цей текст буде оформлений у відповідності до заданих параметрів форматування. При кожній зміні атрибутів оформлення, зв'язаних з даним стилем, всі абзаци, до яких цей стиль був застосований, автоматично переформатовуються. Кожному стилю можна поставити у відповідність комбінацію клавіш щоб використовувати її для оформлення фрагменту тексту.
Шаблони документів.
Сучасні текстові процесори дозволяють зберігати не тільки конкретний документ, як кінцевий результат, а й сукупність дій, з допомогою яких цей результат досягнутий. Ця ідея в системах підготовки текстових документів реалізована у вигляді шаблонів. Шаблон - це документ спеціального типу, який містить інформацію про стилі форматування частин документу, вставлені поля і т.д. В шаблоні містяться макрокоманди, елементи глосарію, кнопки панелі інструментів, нестандартні меню і установки клавіш скорочень, що полегшує роботу з документами. Створений раніше і збережений шаблон дозволяє швидко створювати аналогічні по формі документи без затрат часу на форматування.
Всі сучасні текстові процесори підтримують роботу з шаблонами. Шаблони включають в себе стилі. Шаблон - це в загальному випадку план тексту, графіки документу і набір способів форматування окремих його частин. Концепція використання шаблону для підготовки певного типу документів відповідає вимогам сучасного діловодства: стандартизації документів для автоматизації роботи з ними і підвищенні культури управлінської діяльності.
Друк документу.
Сучасні текстові процесори дозволяють отримувати роздрук документу у вигляді, максимально наближеному до підготовленого на екрані комп'ютера. Розрізняють підготовку тексту документу до друку і друк документу. До операцій по підготовці документу до друку відносять розбиття документу на сторінки, нумерацію сторінок, оформлення колонтитулів, попередній перегляд документу в спеціальному режимі, який дозволяє користувачу переглянути, як виглядатиме роздрукований документ, не роздруковуючи його. Сам процес друкування документу залежить від

 
 

Цікаве

Загрузка...