WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Інформатика та інформація. Алгоритм - Реферат

Інформатика та інформація. Алгоритм - Реферат

кодування графічної інформації також використовуються біти та байти. Так, кожна картинка складається з точок різного кольору. Так, для кодування зображення однієї чорно-білої точки достатньо 1 біту, для 16-кольорової картинки кожна точка кодується 4 бітами, для 256-кольорової - 8 бітами (1 байтом).
Звукова інформація складається з елементарних звуків та пауз між ними. Тому кожному звуку відповідає певний код.
Щоб із закодованоїпослідовності символів отримати інформацію, треба знати принцип кодування алфавіту, тобто знати, що означає кожен символ. І якщо ми маємо такий алфавіт, то процес отримання інформації із закодованої називається декодуванням.
Інформаційні процеси
Сучасна людина постійно отримує певні відомості (повідомлення), які необхідно зберігати у часі, перетворювати з однієї форми в іншу та переміщувати у просторі. Дії з інформацією - обмін, збереження та обробка інформації притаманні живій природі, людині, суспільству, технічним пристроям. Такі дії називають інформаційними процесами.
Обмін інформації. Передачу і прийом інформації називають обміном інформації. Передача інформації між автоматами виконується з використанням технічних засобів зв'язку. Наприклад, ретрансляційна телевізійна вишка передає сигнали (інформацію), яка сприймається блоком прийому телевізора. Отже, при обміні інформацією потрібні джерело інформації та приймач. Інформація, що передається від джерела інформації, досягає приймача за допомогою послідовності сигналів, що називається повідомленням. Сигнали можуть бути звуковими, електричними, електромагнітними тощо.
Обробка інформації - перетворення інформації з одного виду в інший, що здійснюється згідно із формальними правилами. Наприклад, формальним правилом може бути правило відбору за датою, сортування даних в алфавітному порядку тощо.
Збереження інформації. Аудіо касети, відеокасети кінострічки - це спеціальні пристрої, де зберігається інформація для магнітофона, відеомагнітофона, кіноапарата. Пристрій, призначений для зберігання інформації називають носієм інформації.
До початку двадцятого століття для передавання та зберігання інформації використовувались книги, а її опрацюванням займалась сама людина. Однак науково-технічна революція зробила людину безсилою в сучасному потоці друкованої, кіно-, теле- та іншої продукції. Щорічно у світі друкується близько 100 тисяч видань журналів на 60 мовах, 5 мільйонів наукових статей, книг, брошур, 250 тисяч дисертацій та звітів. Управління виробництвом, використання складних технологій вимагає від спеціалістів швидкого аналізу ситуацій, що виникають, прийняття правильних рішень.
Складна наукова задача вже не може бути розв'язана вручну, навіть якщо талановитий вчений потратить на неї все своє життя. Опрацьовувати всі ці дані людині допомагає комп'ютер.
Інформація є одним з найцінніших ресурсів суспільства поряд з такими природними багатствами як нафта, газ та інші. Отже, методи та засоби переробки інформації як і переробки матеріальних ресурсів, можна визначити як технологію.
Інформаційні технології - це процеси, пов'язані з обробкою інформації. А точніше - це методи, які реалізуються засобами обчислювальної техніки і забезпечують виконання заданих вимог до пошуку, подання, перетворення та передавання інформації.
Алгоритм
Алгоритм - це скінчена послідовність вказівок (команд), формальне виконання яких дозволяє за обмежений час отримати розв'язок задачі. Сам термін "алгоритм" утворився в результаті перекладу на європейські мови імені арабського математика ІХ століття Аль-Хорезмі, який описав правила (алгоритми) виконання основних арифметичних операцій у десятковій системі числення.
У своїй практичній діяльності люди постійно мають справу із алгоритмами (послідовностями вказівок, інструкціями, правилами тощо). Для прикладу можна назвати приготування кулінарної страви згідно з рецептом, користування міжміським телефоном-автоматом, пошук слова у словнику, розв'язування квадратного рівняння.
Властивості алгоритмів
1. Скінченність. Виконання кожного алгоритму повинно завершуватись з а скінченне число кроків.
2. Результативність. Виконання алгоритму завжди повинно призводити до певного результату. Воно не може закінчуватись невизначеною ситуацією або ж не закінчуватися взагалі.
3. Формальність. Виконавець відповідно до алгоритму повинен одержати результат, не вникаючи в його суть. Очевидно, що комп'ютери не можуть розуміти суть завдань і окремих вказівок алгоритму.
4. Визначеність. Будь-який алгоритм повинен бути описаний так, щоб при його розшифруванні у виконавця не виникло двозначних вказівок. Тобто різні виконавці згідно з алгоритмом повинні діяти однаково та прийти до одного і того ж результату.
5. Масовість. За допомогою складеного алгоритму повинен розв'язуватись цілий клас задач.
6. Зрозумілість. В алгоритмі повинні бути лише операції, які знайомі виконавцеві. Досконалим виконавцем алгоритмів обробки інформації є комп'ютер, робота якого здійснюється під керівництвом програм.
Алгоритми можна описувати за допомогою слів, спеціальних мов, використовуючи спеціальні формули, таблиці, графіки, блок-схеми, інші засоби. Алгоритм записується засобами мови, зрозумілої виконавцю. Для людини - це природна мова. Для комп'ютера мова складається з нулів та одиниць. Використання такої мови для складання програм є неефективним. Тому використовуються спеціальні мови - мови програмування. Мова програмування дозволяє записувати команди у такій формі, щоб їх можна було автоматично замінити на машинні коди. Це перетворення здійснюється автоматично за допомогою спеціальних програм-перекладачів, які називаються трансляторами.
Базові алгоритмічні структури
1. Слідування. Операція слідування подається у вигляді послідовності двох (або більше) простих операцій, що виконуються одна за одною. Якщо алгоритм складається лише з послідовності простих операцій, його називають простим або лінійним алгоритмом.
2. Розгалуження (вибір). Операція розгалуження - це вказівка виконати одну з двох команд: команду1 або команду2, залежно від істинності чи хибності деякого твердження Р. Якщо твердження Р істинне, то виконується команда1. Якщо твердження Р хибне, то виконується команда2. Окремим випадком розгалуження є неповне розгалуження, коли у разі хибності твердження Р ніякі операції взагалі не виконуються.
3. Повторення (цикл).
За допомогою комбінацій цих трьох базових структур можна подати будь-який алгоритм.

 
 

Цікаве

Загрузка...