WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Предмет, особливості та сфери застосування математичного програмування в економіці. Класифікація задач - Реферат

Предмет, особливості та сфери застосування математичного програмування в економіці. Класифікація задач - Реферат

умову невід'ємності .
Сформульована задача є задачею лінійного програмування, так як функція (6) лінійна, а система (7) містить тільки лише лінійні рівняння.
Складіть математичні моделі задачі.
У трьох пунктах відправлення зосереджений однорідний вантаж в кількості, рівній 420, 380 та 400 т . Цей вантаж необхідно перевезти у три пункти призначення в кількості, відповідно рівних 260, 520 та 420 т . Вартості перевезення 1 т вантажу з кожного пункту відправлення в кожний пункт призначення є відомими величинами і задається матрицею
Знайти план перевезень, який забезпечує вивіз наявного в пунктах відправлення і завіз необхідного в пунктах призначення вантажу при мінімальній загальній вартості перевезень.
Кондитерська фабрика для виробництва трьох видів карамелі A, B, C використовує три види основної сировини: цукор, патоку та фруктове пюре. Норми використання кожного виду на виробництво 1 ткарамелі даного виду наведені в таблиці.
В ній також вказана кількість сировини кожного виду, яка може бути використана фабрикою та наведений прибуток від реалізації 1 т карамелі даного виду.
Вид сировини Норми витрат сировини (т) на 1 т карамелі Загальна кіль -
кість сировини (т)
А В С
Цукор 0,8 0,5 0,6 800
Патока 0,4 0,4 0,3 600
Фруктове пюре - 0,1 0,1 120
Прибуток від реалізації 1 т продукції (грн.)
108
112
126
Знайти план виготовлення карамелі, яка забезпечує максимальний прибуток від її реалізації.
При відгодівлі тварин кожна тварина на кожний день повинна отримати не менше 60 од. поживної речовини А, не менше 50 од. речовини В і не менше 12 од. речовини С. Вказані поживні речовини містять три види корму. Вміст одиниць поживних речовин в 1 кг кожного з видів корму наведено в наступній таблиці:
Поживні речовини Кількість одиниць поживних речовин в 1 кг корму виду
I II III
А 1 3 4
В 2 4 2
С 1 4 3
Скласти денний раціон, який забезпечує отримання необхідної кількості поживних речовин при мінімальних грошових затратах, якщо ціна 1 кг корму I виду складає 9 коп., корму II виду - 12 коп. і корму ІІІ виду - 10 коп.
В m пунктах можуть бути розміщені підприємства, які виготовляють деяку однорідну продукцію. Ця продукція поступає в n пункти її споживання, при цьому в j - му пункті необхідність в продукції дорівнює одиниць. Витрати, пов'язані з доставкою одиниці продукції з і - го пункту відправлення в j - й пункт споживання складають грн.. Відомо, що в і - му пункті виготовлення продукції максимальний об'єм її виробництва не може перевищувати одиниць, а витрати, пов'язані з виготовленням одиниці продукції, складають грн.. Визначити таке розміщення підприємств, за якого забезпечується необхідність в продукції в кожному з пунктів її споживання при найменших загальних витратах, пов'язаних з виробництвом та доставкою продукції.
Для виробництва n видів виробів підприємство використовує m груп взаємозамінного обладнання. Виробів і -го виду необхідно виготовити одиниць причому j - а група обладнання може бути зайнята виготовленням виробів не більше ніж годин . Час виготовлення одного виробу і -го виду на j -й групі обладнання дорівнює годинам, а ціна виробництва дорівнює грн.. Визначити, скільки виробів даного виду з використанням кожної з груп обладнання потрібно виготовити, щоб виготовити необхідну кількість виробів кожного виду при найменшій загальній вартості їх виготовлення.
При вирощуванні деякої культури (чи групи споріднених культур) може бути використано і - й вид добрив в кількості, не більшій ніж кг . Уся посівна площа містить n грунтово-кліматичних зон, причому площа j -ї зони дорівнює га . Внесок на кожний гектар площі j -ї зони 1кг добрив і -го виду збільшує середню врожайність на центнерів. Необхідно розподілити виділений фонд добрив між посівними зонами так, щоб додатній приріст врожайності культур за рахунок внесення добрив був максимальним.
Для виробництва чавунного сплаву використовується n різних вихідних шихтових матеріалів (чавун різних марок, стальний лом, ферофосфор і інші). Хімічний склад чавунного сплаву визначається вмістом в ньому хімічних елементів (кремнію, марганцю, фосфору і ін.). Готовий чавун повинен мати суворо визначений хімічний склад, який задається величинами , які представляють собою частини (у відсотках) j -го хімічного елементу в готовому продукті. При цьому відомі величини: - вмісту (у відсотках) j -го хімічного елементу в і -му вихідному шихтовому матеріалі; - ціна одиниці кожного і -го шихтового матеріалу. Визначити склад шихти, яка забезпечує отримання сплаву заданої якості при мінімальній загальній вартості використаних шихтових матеріалів.
Використана література.
1. Наконечний С.І., Савіна С.С. Математичне програмування: Навч. посіб. - К.:
КНЕУ, 2003.- 452 с.
2. Барвінський А.Ф та ін. Математичне програмування: Навчальний посібник / А.Ф. Барвінський, І.Я. Олексів, З.І. Крупка, І.О. Бобик, І.І. Демків, Р.І. Квіт, В.В. Кісілевич - Львів: Національний університет "Львівська політехніка" (Інформаційно-видавничий центр "Інтелект+" Інститут післядипломної освіти)
"Інтелект - Захід", 2004. - 448 с.
3. Акулич М.Л.Математичиское програмирование в примерах и задачах: Учебное пособие для студентов экономических специальних вузов. - Вища школа, 1985-319с.,ст.36-47.
4. Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Терещенко Т.О. Математичне програмування: Навч. - метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2001. - 248 с.
5. Математичне програмування (методичний посібник для студентів економічних спеціальностей)/Укладачі: Лавренчук В.П., Веренич І.І., Готинчан Т.І., Дронь В.С., Кондур О.С., - Чернівці: "Рута", 1998.-168 с

 
 

Цікаве

Загрузка...