WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Розвиток географічної інформатики і географічних інформаційних систем - Реферат

Розвиток географічної інформатики і географічних інформаційних систем - Реферат

морській навігації, повітроплаванні, геодезії, військовій справі й інших галузях людської діяльності. Застосування ж їх у сполученні з ГІС і ДЗЗ утворять могутню тріаду високоточної, актуальної (аж до реального режиму часу), постійно обновлюваної, об'єктивної і щільно насиченої територіальної інформації, яку можна буде використовувати практично скрізь. Приклади успішного спільного використання цих систем військами НАТО при проведенні бойових дій у військових конфліктах в Іраку і Югославії є підтвердженням того, що час широкого поширення цього напрямку в інших областях практичної діяльності не за горами.
Третій напрямок розвитку ГІС пов'язаний із розвитком системи телекомунікацій, у першу чергу міжнародної мережі Інтернет і масовим використання глобальних міжнародних інформаційних ресурсів. У цьому напрямку проглядається кілька перспективних шляхів.
Перший шлях буде визначатися розвитком корпоративних мереж найбільших підприємств і управлінських структур, що мають виключний доступ, з використанням технології Інтернет. Даний шлях швидше всього буде визначати розвиток технологічних проблем ГІС при роботі в корпоративних мережах. Поширення ж відпрацьованих технологій та рішення питань дрібних і середніх підприємств і фірм, дасть могутній поштовх до їх масового використання.
Другий шлях залежить від розвитку самої мережі Інтернет, що поширюється у світі величезними темпами, втягуючи кожний рік у свою аудиторію десятки тисяч нових користувачів. Цей шлях виводить на нову і поки-що незвідану дорогу, по якій традиційні ГІС зі звичайно закритих і дорогих систем, що існують для окремих колективів і вирішення окремих задач, згодом придбають нові якості, об'єднаються і перетворяться в могутні інтегровані й інтерактивні системи спільного глобального використання.
При цьому такі ГІС самі стануть:
- територіально розподіленими;
- модульно нарощуваними;
- спільно використовуваними;
- постійно і легко доступними.
Тому можна припускати виникнення на базі сучасних ГІС, нових типів, класів і навіть поколінь географічних інформаційних систем, заснованих на можливостях Інтернет, телебачення і телекомунікацій.
Майбутні класи і покоління ГІС
Виходячи з наявної зараз інформації і відслідковуючи сучасні тенденції розвитку геоінформаційних систем і технологій, уже зараз є можливим намітити деякі риси майбутніх географічних інформаційних систем:
- ГІС-ТБ - (Гіс-телебачення). Ймовірно ці системи стануть новим класом ГІС, що будуть з'єднувати можливості сучасного телебачення, а також традиційних і спеціалізованих ГІС і Інтернет. Окремі передумови виникнення деяких рис таких систем уже з'явилися і використовуються на телевізійних каналах. Великий потенціал у ГІС-ТБ простежується в сфері організації дистанційного освітнього телебачення, де використовуючи функції і можливості ГІС-систем і ГІС-технологій. Можна було б уже зараз організовувати і транслювати різноманітні передачі й уроки, побудовані на просторовій ідеології.
- ГІС2 - (ГІС про ГІС чи "ГІС у квадраті"). Цей новий тип геоінформаційних систем ймовірно буде мати можливість вивчення й аналізу не самої територіальної інформації, а значної маси уже існуючих і територіально розподілених ГІС, створених і використовуваних у різних напрямках людської діяльності. ГІС2 можуть і повинні стати визначеними навігаторами по просторах ГІС-систем, а можливо й інших інформаційних ресурсів.
- ГЛОБ-ГІС - (Глобальна ГІС). В остаточному підсумку на базі перерахованих нами систем і мережі Інтернет може виникнути єдина телекомунікаційна Глобальна Географічна Інформаційна Система, у якої будуть десятки мільйонів користувачів в усьому світі.
Поєднання можливостей ГІС - ДЗЗ - GPS - Інтернет складе наймогутніший квартет просторової інформації, нових технологій, каналів зв'язку і наданих послуг, що будуть реалізовуватися як у Глобальній ГІС, яка володіє різними унікальними можливостями, так і в окремих спеціалізованих ГІС різного типу і класу.
Всі охарактеризовані вище тенденції, перспективи, напрямки і шляхи розвитку приведуть в остаточному підсумку до того, що географія і геоінформатика в XXI столітті будуть являти собою єдиний комплекс наук, що спирається на просторову ідеологію і використовує найсучасніші технології із переробки величезного обсягу будь-якої просторової інформації.
5. Вивчення ГІС у школі
Сьогодні назріла необхідності активного ознайомлення школярів старших класів, з основами геоінформатики і сутністю Гіс-технологій.
Це обумовлено такими чинниками:
- шкільне середовище, саме масове серед молоді - чутливе до нових ідей;
- у середній школі викладаються такі предмети як "ГЕОГРАФІЯ", "ІНФОРМАТИКА", "ЕКОЛОГІЯ" і деякі інші, які, в принципі, можуть стати основою для вивчення, розуміння і подальшої роботи школярів з геоінформаційними системами;
- у деяких, найбільш розвинутих у технічному відношенні школах, гімназіях і ліцеях, вже зараз існують визначені умови і можливості із впровадження ГІС у навчальний процес;
- у розвитих західних країнах процес шкільної ГІС-освіти знаходиться на високому рівні;
- в Україні даний процес тільки зароджується і практично не помітний членами ГІС-суспільства, тому вимагає уваги.
Література:
1. Аванесов В.С. Научные проблемы тестового контроля знаний. - М.: Ученый центрпри ИЦПКПС, 1994. - 136с.
2. Законодавство України про інформацію. -К. -1998.
3. Закон України про інформацію. № 2658-12 від 2.10.1992 р.
4. Закон України "Про інформаційні агентства" № 74.95 від 28.02.1995 р.
5. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. -М. -1994.
6. Арский Ю.М., Гиляревский Р.С., Туров И.С., Черный А.И. Инфосфера: Информационные структуры, системы и процессы в науке и обществе. -М.: ВИНИТИ. -1996.
7. Бабушкин М. Web-сервер в действии. -С-Пб.: Питер. -1997.
8. Брайдо В.Л. Офисная оргтехника для делопроизводства и управления. -М.: Филинъ. -1998.
9. Вакка Дж. Секреты безопасности Internet. -К.: Диалектика. -1997.
9. Васильев Д. Делопроизводство на компьютере. -М.: Приор. -1997.
10. Васкевич Д. Стратегии Клиент-Сервер. -К.: Диалектика. -1996.
11. Васкевич Д. Стратегия клиент-сервер. Руководство по выживанию для специалистов по реорганизации бизнеса. К.: Диалектика. -1996.
12. Гаевский А. Справочник по программным продуктам. -К.: ДиаТайп. -1998.
13. Грязнухина Т.А. Использование ЭВМ в лингвистических исследованиях. -К.: Наукова думка. -1990.
14. Гусев А. Технология межсетевых взаимодействий. -М.: Диалог-МИФИ. -1997.
15. Гусева Т.В., Дайман С.Ю., ХотулеваМ.В., Виниченко В.Н., Заика Е.А., Веницианов Е.В., Молчанова Я.П. Экологическая информация и принципы работы с ней. ECOLOGIA. Эколайн (электронная версия). -1998.
16. Дерев'янко А.Г. Інформаційні центри: структура і методи діяльності. Навчальний посібник. -К. -1999.
17. Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Рич. Политология. Методы исследования. Пер. с англ. -М.: Издательство "Весь мир", -1997.
18. Ермишина Е.В. Международный обмен информацией. М.: Международные отношения. -1988.
19. Іванов В.Ф., Мелещенко О.К. Сучасні комп'ютерні технології і засоби масової комунікації: аспекти застосування. -К. -1996.
20. Казаков С.И. Основы сетевых технологий. -М. -1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...