WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Використання мережі Інтернет у географічній освіті - Реферат

Використання мережі Інтернет у географічній освіті - Реферат

від вчителя інформатики або адміністрації школи. На географічних факультетах педагогічних університетів Інтернет-освіта ще не поставлена на належний рівень. Низька заробітна плата не дозволяє вчителю придбати комп'ютер і освоїти інформаційні технології та ресурси Інтернет самостійно. Немає системи соціальної і матеріальної мотивації використання Інтернет в шкільній освіті.
Шляхом подолання кризи є об'єднання зусиль всіх суб'єктів Інтернет-освіти:
1. Вчителям предметникам слід шукати шляхи самостійного оволодіння навичками роботи в Інтернеті. Завести персональну адресу електронної пошти для участі в телеконференціях, конкурсах, дистанційних конкурсах, мережевих проектах, віртуальних методичних об'єднаннях, інших формах обміну досвідом і вивчення ресурсів міжнародної павутини.
2. Адміністрації шкіл і органам управління освіти розширюватиматеріальні можливості і мотивацію використання Інтернет вчителями для підвищення якості освіти.
3. Інститутам підвищення кваліфікації організувати очно-дистанційні курси користувачів Інтернет для вчителів-предметників із акцентом на освоєння інформаційних багатств всесвітньої мережі з допомогою спеціалістів із різних відомств.
4. Педагогічним університетам здійснити заходи із укомплектування факультетів і кафедр комп'ютерними класами та включення Інтернет-освіти у навчальні плани, щоб із завершенням вищої освіти молоді педагоги володіли основами Інтернет-технологій і орієнтувалися в інформаційних ресурсах із спеціальності.
5. Ресурси Інтернету для географів
Ресурси Інтернету із географії можна умовно поділити на такі групи: довідкові бази даних про країни світу, статистичні дані про країни і континенти, картографічні бази даних про країни і регіони, геоінформаційні системи (активні карти різного типу із різними рівнями масштабування для міст, регіонів, країн), освітні ресурси мережі (карти, публікації, фотографії ділянок земної поверхні, інформаційно-довідкові матеріали про міста і регіони країни).
А.І. Кирилов запропонував таку типологію матеріалів для географів в мережі Інтернет:
1. Наочні ресурси (картинки, відео);
2. Статистика;
3. Довідкова інформація;
4. Wев - атласи;
5. Методика;
6. Авторські публікації;
7. Видавництва навчальних посібників;
8. Нормативні документи освіти;
9. Періодичні педагогічні видання;
10. Ігри;
11. Дистанційне навчання;
12. Мережеві проекти (конкурси, олімпіади, дослідження).
Можливості і ресурси Інтернет, які можуть бути використані вчителем географії в своїй роботі із навчання школярів основних географічних знань, включають:
WWW (Всесвітня павутина)
E-mail (Електронна пошта)
Телеконференції
Сервери всесвітньої павутини можуть бути корисними:
- вчителю для пошуку додаткової і оновленої інформації до уроків в процесі підготовки
- учням для пошуку інформації в процесі підготовки різного роду творчих робіт (доповідей, рефератів, ділових ігр, учбових конференцій тощо)
- в процесі роботи у WWW і вчитель і учень зіштовхуються із проблемою пошуку потрібної інформації. В цьому їм можуть допомогти особливі пошукові сервери. Але, в наш час в пострадянському секторі WWW ще вкрай мало сайтів, що спеціалізуються на шкільній географічній освіті.
Електронна пошта може бути використана:
- вчителем для обміну навчально-методичною інформацією із своїми колегами, методистами, провідними вченими із різних регіонів країни;
- учнями для обміну навчальними творчими роботами із своїми однолітками із інших шкіл, регіонів країни чи зарубіжжя;
- вчителями і учнями для взаємного обміну інформацією в процесі реалізації завдань дистанційного навчання і реалізації телекомунікаційних проектів.
Телеконференції можуть бути корисними:
- вчителям при обговоренні в режимі on-line найбільш актуальних питань змісту і методів навчання географії, інших важливих і цікавих проблем;
- учням при участі в різного роду навчальних і пізнавальних телекомунікаційних проектах.
Література:
1. Аванесов В.С. Научные проблемы тестового контроля знаний. - М.: Ученый центрпри ИЦПКПС, 1994. - 136с.
2. Законодавство України про інформацію. -К. -1998.
3. Закон України про інформацію. № 2658-12 від 2.10.1992 р.
4. Закон України "Про інформаційні агентства" № 74.95 від 28.02.1995 р.
5. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. -М. -1994.
6. Арский Ю.М., Гиляревский Р.С., Туров И.С., Черный А.И. Инфосфера: Информационные структуры, системы и процессы в науке и обществе. -М.: ВИНИТИ. -1996.
7. Бабушкин М. Web-сервер в действии. -С-Пб.: Питер. -1997.
8. Брайдо В.Л. Офисная оргтехника для делопроизводства и управления. -М.: Филинъ. -1998.
9. Вакка Дж. Секреты безопасности Internet. -К.: Диалектика. -1997.
9. Васильев Д. Делопроизводство на компьютере. -М.: Приор. -1997.
10. Васкевич Д. Стратегии Клиент-Сервер. -К.: Диалектика. -1996.
11. Васкевич Д. Стратегия клиент-сервер. Руководство по выживанию для специалистов по реорганизации бизнеса. К.: Диалектика. -1996.
12. Гаевский А. Справочник по программным продуктам. -К.: ДиаТайп. -1998.
13. Грязнухина Т.А. Использование ЭВМ в лингвистических исследованиях. -К.: Наукова думка. -1990.
14. Гусев А. Технология межсетевых взаимодействий. -М.: Диалог-МИФИ. -1997.
15. Гусева Т.В., Дайман С.Ю., Хотулева М.В., Виниченко В.Н., Заика Е.А., Веницианов Е.В., Молчанова Я.П. Экологическая информация и принципы работы с ней. ECOLOGIA. Эколайн (электронная версия). -1998.
16. Дерев'янко А.Г. Інформаційні центри: структура і методи діяльності. Навчальний посібник. -К. -1999.
17. Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Рич. Политология. Методы исследования. Пер. с англ. -М.: Издательство "Весь мир", -1997.
18. Ермишина Е.В. Международный обмен информацией. М.: Международные отношения. -1988.
19. Іванов В.Ф., Мелещенко О.К. Сучасні комп'ютерні технології і засоби масової комунікації: аспекти застосування. -К. -1996.
20. Казаков С.И. Основы сетевых технологий. -М. -1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...