WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Системи управління базами даних - Реферат

Системи управління базами даних - Реферат

ключ - атрибут (або група атрибутів), що дозволяє однозначно визначити кожен рядок у таблиці.
?Альтернативний ключ - атрибут (або група атрибутів), що не збігається з дозвільним первинним ключем і однозначно визначає кожен рядок у таблиці.
? Тип даних. Поняття типу даних у реляційній моделі даних повністю адекватне до поняття типу даних у мовах програмування. Зазвичай у сучасних реляційних БД допускається зберігання символьних, числових даних, бітових рядків, спеціалізованих числових даних (таких як "гроші"), а також спеціальних "темпоральних" даних (дата, час, часовий інтервал). Досить активно розвивається підхід до розширення можливостей реляційних систем абстрактними типами даних.
? Домен. Поняття домену є більш специфічним для баз даних, хоча й має деякі аналогії з підтипами в певних мовах програмування. У загальному вигляді домен визначається задаванням певного базового типу даних, до якого належать елементи домену, і довільного логічного виразу, що застосовується до елемента типу даних. Якщо обчислення цього логічного виразу дає результат "істина", то елемент даних є елементом домену. Більш правильним інтуїтивним трактуванням поняття домену є розуміння домену як припустимої потенційної множини значень цього типу.
? Схема відношення, схема бази даних. Схема відношення - це іменована множина пар {ім'я атрибута, ім'я домену (або типу, якщо поняття домену не підтримується)}. Ступінь або "арність" схеми відношення - потужність цієї множини. Схема БД (у структурному розумінні) - це набір іменованих схем відношень.
? Кортеж, відношення. Кортеж, що відповідає цій схемі відношення, - це множина пар (ім'я атрибута, значення), яка містить одне входження кожної; імені атрибута, що належить схемі відношення. "Значення" є припустимим значенням домену цього атрибута (або типу даних, якщо поняття домену не підтримується). У такий спосіб, ступінь або "арність" кортежу, тобто кількість елементів у ньому, збігається з "арністю" відповідної схеми відношення. Тобто кортеж - це набір іменованих значень заданого типу. Відношення - це множина кортежів, що відповідають одній схемі відношення. Іноді, щоб не плутатися, кажуть "відношення-схема" і "відношення-екземпляр", іноді схему відношення називають заголовком відношення, а відношення як набір кортежів - тілом відношення.
Загальна характеристика
Найбільш розповсюджене трактування реляційної моделі дан їх. очевидно, належить Дейту, який відтворює її (із різними уточненнями) практично у всіх своїх книгах. Згідно з Дейтом, реляційна модель складається з трьох частин, що описують різні аспекти реляційного підходу: структурної частини, маніпуляційної частини й цілісної частини.
У структурній частині моделі фіксується, що єдиною структурою, даних, яка використовується в реляційних БД, є нормалізоване відношення.
У маніпуляційній частині моделі стверджуються два фундаментальні механізми маніпулювання реляційними БД - реляційна алгебра і реляційне обчислення. Перший механізм базується в основному на класичній теорії множин (із Деякими уточненнями), а другий - на класичному логічному апараті обчислення предикатів першого порядку.
Основною функцією маніпуляційної частини реляційної моделі є забезпечення міри реляційності будь-якої конкретної мови реляційних БД: мова називається реляційною, якщо вона має не меншу виразність і потужність, ніж реляційна алгебра або реляційне обчислення.
У цілісній частині реляційної моделі даних фіксуються дві базові вимоги ! цілісності, що повинні підтримуватися в будь-який реляційній СУБД. Перша вимога називається вимогою цілісності сутностей. Об'єкту або сутності реального світу в реляційних БД відповідають кортежі відношень. Конкретна вимога полягає в тому, що будь-який кортеж будь-якого відношення можна відрізнити від будь-якого іншого кортежу цього відношення, тобто, інакше кажучи, будь-яке відношення повинно мати первинний ключ.
Друга вимога називається вимогою цілісності за посиланнями. При дотриманні нормалізованості відношень складні сутності реального світу представляються в реляційній БД у вигляді кількох кортежів кількох відношень. Атрибут називається зовнішнім ключем, його значення однозначно характеризують сутності, представлені кортежами певного іншого відношення (тобто задають значення їхнього первинного ключа). Кажуть, що відношення, у якому визначений зовнішній ключ, посилається на відповідне відношення, у якому такий самий атрибут є первинним ключем. Вимога цілісності за посиланнями, або вимога . зовнішнього ключа, полягає в тому, що для кожного значення зовнішнього ключа, який з'являється у посланому відношенні, повинен знайтися кортеж у відношенні, на яке вказує посилання, з таким самим значенням первинного ключа або значення зовнішнього ключа повинне бути невизначеним (тобто ні на що не вказувати).
Обмеження цілісності сутності й за посиланнями повинні підтримуватися СУБД. Для дотримання цілісності сутності достатньо гарантувати відсутність у будь-якому відношенні кортежів із тим самим значенням первинного ключа.
Існують три підходи, кожний з яких підтримує цілісність за посиланнями Перший підхід полягає в тому, що забороняється здійснювати видалення кортежу, на котрий існують посилання (тобто спочатку треба або видалити кортежі, що посилаються, або відповідним чином змінити значення їхнього зовнішнього ключа). При другому підході при видаленні кортежу, на який є посилання, у всіх кортежах, що посилаються, значення зовнішнього ключа автоматично стає невизначеним. Нарешті, третій підхід (каскадне видалення) полягає в тому, що при видаленні кортежу з відношення, на яке є посилання, із відношення, що посилається, автоматично видаляються всі кортежі, що посилаються.
Сучасні технології СУБД
Технологія "Клієнт-сервер" - технологія, що розділяє СУБД-додатки на дві частини: клієнтську (інтерактивний графічний інтерфейс, розташований на комп'ютері користувача) і сервер, що здійснює управління даними, розподіл інформації, адміністрування й безпеку (він знаходиться на виділеному комп'ютері). Взаємодія "клієнт-сервер" здійснюється в такий спосіб: клієнтська частина додатка формує запит до сервера баз даних, на якому виконуються всі команди, а результат виконання запиту відправляється клієнтові для перегляду й використання. Ця технологія застосовується, коли великі розміри баз даних і обчислювальної мережі, і необхідна висока продуктивність приобробці даних, що зберігаються не на комп'ютері користувача (у великій установі зазвичай має місце саме така ситуація). Якщо технологія "клієнт-сервер" не застосовується, то для обробки навіть декількох записів весь файл копіюється на комп'ютер користувача, а тільки потім обробляється. При цьому різко зростає завантаження мережі, і знижується продуктивність праці багатьох співробітників.
RAD (Rapid Application Development - швидка розробка додатків) - підхід до розробки додатків, що передбачає широке використання готових компонентів і/або додатків і пакетів (у тому числі від різних виробників).
ODBC (Open Database Connectivity - відкритий доступ до баз даних) - технологія, що дозволяє використовувати бази даних, створені іншим додатком за допомогою SQL.
SQL (Structured Query Language - мова структурованих запитів) - універсальна мова, призначена для створення й виконання запитів, обробки даних як у власній базі даних додатків, так і з базами даних, створених іншими додатками, що підтримують SQL. Також SQL застосовується для управління реляційними базами даних.

 
 

Цікаве

Загрузка...