WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Концепція баз даних – закономірний результат розвитку автоматизованих інформаційних систем - Реферат

Концепція баз даних – закономірний результат розвитку автоматизованих інформаційних систем - Реферат

утворює базу даних. Щоб це відбувалося, файли повинні бути:
1. Взаємопов'язаними (так, що має бути забезпечена повна й узгоджена інформація про предметну область).
2. Інтегрованими (за умови мінімальної надмірності, необхідної для забезпечення взаємопо-в'язаності файлів).
3. Незалежними (логічнота фізично від програм, у яких вони використовуються, і від процесів, у яких вони підтримуються).
4. Мати єдину централізовану програму управління, що забезпечує логічну незалежність програм від даних, що знаходяться у файлах.
Наведемо означення основних понять, які пов'язані з розглянутою концепцією.
Базою даних (БД)-називається поіменована сукупність даних, з тією мінімальною надмірністю, що необхідна для взаємопов'язаності даних, яка адекватно відображає стан об'єктів та їхні відношення у розглядуваній предметній області.
Більш повне і точне означення бази даних було наведено в [ 1 ]:
"Базу даних можна визначити як сукупність взаємопов'язаних даних за наявності такої мінімальної надмірності, що допускає їхнє використання оптимальним способом для одного або кількох додатків; дані запам'ятовуються таким чином, щоб вони були незалежними від програм, що використовують ці дані, а також для пошуку даних у базі даних застосовується єдиний керований спосіб. Дані структуруються таким чином, щоб була забезпечена можливість подальшого нарощування додатків".
Системою управління базами даних (СУБД)- називається сукупність мовних і програмних засобів, призначених для створення, управління і сумісного використання БД багатьма користувачами (програмами).
Банк даних (БнД)- система програмних, лінгвістичних, інформаційних, організаційних і технічних засобів, призначених для централізованого накопичення і колективного використання даних. Поняття банка даних аналогічне поняттю АІС, побудованої на основі єдиної БД.
Бази даних є новим кроком у розвитку засобів обробки даних, що сприяв подальшому розширенню галузей застосування ЕОМ і сприяв кращому використанню даних у сфері управління й прийняття рішень.
Основними вимогами до баз даних та систем управління ними є:
1. Можливість представлення адекватних реальній предметній області структур даних (побудова адекватної інформаційної моделі предметної області).
2. Простота та малі витрати ресурсів на розвиток системи (швидка і дешева модифікація старих та розробка нових програмних додатків у рамках автоматизованої інформаційної системи).
3. Простота та оперативність доступу до даних, можливість пошуку інформації різними методами.
4. Можливість одночасного ефективного обслуговування великої кількості користувачів.
5. Можливість використання у розподілених обчислювальних мережах ЕОМ.
6. Забезпечення режиму розмежованого доступу до даних і програм та виключення можливості їхнього несанкціонованого застосування.
7. Забезпечення представлення даних користувачам (людям або програмам) у вигляді, зручному для їхнього подальшого застосування.
8. Забезпечення необхідної продуктивності розв'язування задач при обмежених витратах ресурсів ЕОМ.
9. Забезпечення захисту інформації у БД від збоїв і відмов у роботі технічних засобів та помилок користувачів.
Основними перевагами застосування БД та СУБД під час реалізації на їхній основі АІС є:
1. Скорочення зайвої надмірності даних, що зберігаються. Дані, що використовуються кількома програмами, інтегруються і зберігаються в од-ному місці. Надмірність даних є, вона мінімальна та необхідна тільки для забезпечення взаємозв'язку різних даних певної предметної області.
2. Усувається суперечливість даних. Вона може виникати, якщо ті самі дані, що використовуються різними програмами подаються декілька разів, і якщо у разі необхідності їхньої зміни не всі копії відновлені. Зрозуміло, що за відсутності надмірності суперечливість неможлива принципово.
3. Дані, що зберігаються, використовуються спільно. Це надає можливість розробляти нові програмні додатки над вже існуючою базою даних із мінімальними затратами.
4. Забезпечується більш простий, швидкий і дешевий розвиток автоматизованих систем за рахунок забезпечення логічної взаємної незалежності програм і даних у БД.
5. Спрощується підтримка цілісності (адекватності та узгодженості) даних.
6. Забезпечується можливість швидкого на дання даних на нестандартні (заздалегідь непередбачені) запити користувачів без додаткової розробки прикладних програм.
7. Створюється можливість комплексної оптимізації параметрів АІС. Це можливе завдяки централізованому управлінню базою даних, за якого можна так структурувати і розміщувати дані, щоб для найважливіших (пріоритетних) програм них додатків забезпечити найшвидший доступ.
8. У разі централізованого управління базою даних спрощується стандартизація та уніфікація представлення даних у АІС.
Основними недоліками, з якими можуть зустрітися користувачі та розробники програмного забезпечення під час застосування БД та СУБД, є:
1. Додаткові витрати ресурсів (оперативної та зовнішньої пам'яті, загальної продуктивності ЕОМ) під час розміщення і роботи СУБД.
2. Додаткові витрати на встановлення і підтримку СУБД у робочому стані.
3. Необхідність кваліфікованого персоналу) для централізованого управління базою даних (адміністрації бази даних).
4. Додаткові накладні витрати (плата за гнучкість). Швидкодія прикладної програми, що взаємодіє з БД, нижча ніж для однієї окремо взятої аналогічної програми, що працює зі своїми файлами (однак це невірно для великого числа взаємопов'язаних за даними програмних додатків).
Висновок. Таким чином, використання БД та СУБД щодо створення великих потужних АІС, що включають велику кількість взаємопов'язаних програмних додатків, безперечно дає суттєві переваги порівняно з варіантами створення таких самих АІС на основі файлових систем.
Однак, для окремих програмних додатків (невеликої кількості непов'язаних або слабко пов'язаних програм), або програм, що виконують специфічні прикладні функції та мало пов'язані з обробкою великих обсягів даних, використання потужних СУБД може виявитися малоефек-тивним тому, що вимагає додаткових затрат часу і коштів. Вибір доцільних варіантів реалізації системи обробки даних повинен здійснюватися на основі комплексного системного підходу під час їхнього проектування.
Література
1. Мартин Дж. Организация баз данных в вычислительных системах.-М.:Мир,1980.
2. Тиори Т., Фрай Дж. Проектирование структур баз данных: В 2-х кн.-М.:Мир, 1985.
3. Четвериков В.Н. и др. Базы и банки данных.- М.: Высшая школа, 1987.
4. Змитрович А.И. Базы данных.-Минск.: Университетское, 1981. I

 
 

Цікаве

Загрузка...