WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Інформація й інформатика - Реферат

Інформація й інформатика - Реферат

збирання, зберігання, пошуку й передачі інформації;
2) розробка методів і алгоритмів обробки й перетворення інформації;
3) розробка технології й електронно-обчислювальної техніки, що дозволяють розвивати перші два напрямки.
Сучасна інформатика склалася в надрах математики і кібернетики, системотехніки й електроніки, логіки й лінгвістики. Основні наукові напрямки інформатики утворюють такі дисципліни, як теоретичні основи обчислювальної техніки, статистична теорія інформації, теорія обчислювального експерименту, алгоритмізація, програмування і штучний інтелект.
Прикладна інформатика обслуговує науку, техніку, виробництво й інші види людської діяльності шляхом створення й передачі суспільству інформаційної технології.
Комп'ютерна інформаційна технологія містить у собі послідовне виконання певних етапів роботи з інформацією. Підготовчі етапи виконуються безпосередньо людиною, виконавчі - машиною або машиною з участю людини (діалогові Режими роботи ЕОМ).
На підготовчих етапах здійснюється змістовний і формалізований аналіз розв'язуваної задачі, вибір методу і математичної моделі її розв'язання. Визначається послідовність і порядок розв'язання, його алгоритмічний опис, складаються програми якою-небудь доступною для машини мовою. Потім програми вводяться в ЕОМ, налагоджуються, редагуються й записуються для зберігання На зовнішніх носіях.
Зміст виконавчих етапів залежить від характеру завдання й типу використовуваної ЕОМ. Він зводиться до автоматичного виконання програми, причому частина програми може виконуватися за участю людини. Завершальним етапом є аналіз, оцінка отриманих результатів для їх практичного використання й удосконалювання розроблених алгоритмів і програм.
Зміст підготовчих етапів істотно спрощується, якшо існують готові програми, що відповідають характеру розв'язуваних задач. Тоді основна частина роботи - операції з даними: їх добір, введення в ЕОМ, формування масивів даних тощо. Виклик програми і її виконання здійснюються відповідно до інструкцій з експлуатації цієї ЕОМ.
Характерною рисою сучасних комп'ютерів є те, що переважна їх кількість (за даними фахівців, до 80 %) використовується не для вирішення обчислювальних задач, а для різноманітної обробки інформації. Це - обробка текстів, виконання графічних робіт, нагромадження й оперативна видача різноманітних даних, програмне представлення інформації у процесі комп'ютерного навчання, автоматизований контроль знань тощо.
Будь-який комп'ютер, яким би досконалим він не був, є продуктом людського розуму і реалізує лише запрограмовані людиною дії. Кажуть: "Автоматизувати можна усе, що програмується, однак не все можна запрограмувати". На думку фахівців, навіть "чесальний" рефлекс собаки у всіх деталях формалізувати досить складно. Тому розумність діалогу комп'ютера з людиною завжди обмежена рамками можливостей формальної логіки, ступенем урахування в програмі типових, поверхових, стійких життєвих ситуацій.
Сучасні ЕОМ не настільки досконалі, щоб розуміти програми, складені якоюсь з уживаних людиною мов - українською, польською, японською. Тому команди, призначені машині, необхідно записувати в зрозумілій формі. З цією метою застосовують штучні мови, що називаються алгоритмічними, або мовами програмування. Алфавіт, словниковий запас і структура цих мов обираються таким чином, щоб вони були однаково зручні як людині, що працює з програмою, так і ЕОМ, яка повинна пегко розшифровувати й виконувати послідовність команд, що задається програмою. Отже, мову програмування можна вважати засобом спілкування між людиною й машиною. Досі створено чимало алгоритмічних мов для опису задач різних класів. Універсальні мови поєднують у собі кілька задач.
Інформаційні технології
Перед тим як говорити про інформаційні технології, наведемо визначення технології взагалі. Технологія - це комплекс наукових й інженерних знань, реалізованих у прийомах праці, наборах матеріальних, технічних, енергетичних, трудових факторів виробництва, способах їх поєднання для створення продукту або послуги, що відповідають певним вимогам. Тому технологія нерозривно пов'язана з машинізацією виробничого або невиробничого, насамперед управлінського процесу. Управлінські технології ґрунтуються на застосуванні комп'ютерів і телекомунікаційної техніки.
Відповідно до визначення, прийнятого ЮНЕСКО, інформаційна технологія - це комплекс взаємозалежних, наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають методи ефективної організації праці людей, зайнятих обробкою ізберіганням інформації; обчислювальну техніку й методи організації та взаємодії з людьми і виробничим устаткуванням, їхнє практичне застосування, а також пов'язані з цим соціальні, економічні й культурні проблеми. Самі інформаційні технології вимагають складної підготовки, великих первісних витрат і наукомісткої техніки. їх введення має починатися зі створення математичного забезпечення, формування інформаційних потоків у системах підготовки фахівців.
Складові інформаційної технології
Такі технологічні поняття як норма, норматив, технологічний процес, технологічна операція і т. ін., які використовуються у виробничій сфері, можуть застосовуватися і в інформаційній технології. Перш ніж розробляти ці поняття в будь-якій технології, у тому числі й в інформаційній, завжди слід починати з визначення мети. Потім необхідно спробувати провести структурування всіх передбачуваних дій, що призводять до наміченої мети, і вибрати потрібний програмний інструментарій.
Треба розуміти, що освоєння інформаційної технології і подальше її використання повинні зводитися до того, що потрібно спочатку добре опанувати набір елементарних операцій, кількість яких обмежена. З цього обмеженого числа елементарних операцій у різних комбінаціях складається дія, а з дій, також у різних комбінаціях, складаються операції, які визначають той або інший технологічний етап. Сукупність технологічних етапів утворює технологічний процес (технологію). Він може починатися з будь-якого рівня і не включати, наприклад, етапи або операції, а складатися тільки з дій. Для реалізації етапів технологічного процесу можуть використовуватися різні програмні середовища.
Інформаційна технологія, як і будь-яка інша, повинна відповідати таким вимогам:
- забезпечувати високий ступінь розчленовування всього процесу обробки інформації на етапи (фази), операції, дії;
- включати весь набір елементів, необхідних для досягнення поставленої мети;
- мати регулярний характер. Етапи, дії, операції технологічного процесу можуть бути стандартизовані й уніфіковані, що дозволить більш ефективно здійснювати цілеспрямоване управління інформаційними процесами.
Реалізація технологічного процесу матеріального виробництва здійснюється за допомогою різних технічних засобів, до яких належать устаткування, верстати, інструменти, конвеєрні лінії і т. ін. За аналогією і для інформаційної технології має бути щось подібне. Такими технічними засобами виробництва інформації буде апаратне, програмне і математичне забезпечення цього процесу. За їхньою допомогою здійснюється переробка первинної інформації на інформацію нової якості. Виділимо окремо з цих засобів програмні продукти і назвемо їх інструментарієм, а для більшої чіткості можна й конкретизувати, назвавши програмним інструментарієм інформаційної технології.
Як інструментарій можна використовувати такі розповсюджені види програмних продуктів для персонального комп'ютера: текстовий процесор (редактор), настільні видавничі системи, електронні таблиці, системи керування базами даних, електронні записні книжки, електронні календарі, інформаційні системи функціонального призначення (фінансові, бухгалтерські, для маркетингу й т. ін.), експертні системи і т. д.

 
 

Цікаве

Загрузка...