WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Інформаційні ресурси і технології науково-інформаційної діяльності - Реферат

Інформаційні ресурси і технології науково-інформаційної діяльності - Реферат

традиційних її форм. Тому докорінно невірна спроба деяких інформаційних служб і науковців звести всю інформаційну роботу до комп'ютеризації інформаційного процесу і відмовитися від попередніх надбань. При створенні інформаційної продукції повинна використовуватися та технологія, яка дає найшвидший, найповніший і найрезультативніший ефект. Це не завжди є електронна база чи банк даних або електронні каталоги. Дуже часто потрібен саме людський розум, щоб вловити найтонші нюанси повідомлення, визначити його непряму цінність тощо. До того ж сучасні електронні бази і банки даних маютьжорстку структуру, включають в себе структуровані набори фактів (елементів бази), зв'язок між якими закладається заздалегідь і незалежно від того, в яких конкретних цілях ними будуть користуватися в подальшому. Це мов би енциклопедії, в яких зібрані і розбиті за рубриками "мертві" знання. Вони не можуть стати елементами творчих технологій.
Елементами творчих інформаційних технологій, і то тільки елементами, можуть бути лише бази знань. База знань, на відміну від бази даних -"мислячий", творчий продукт, здатний удосконалюватися. Тут зв'язок між фактами, ідеями, філософськими істинами рухливий і змінюється при вирішенні кожної конкретної задачі. Великий обсяг інформації логічно виводиться з малої кількості фактів (ідей) за допомогою механізму логічних висновків. Тому EОМ чи ПК для інформаційних потреб має вибрати на базі введених у неї знань необхідну інформацію, "осмислити" її у відповідності із заданим питанням (потребою), зробити логічні висновки і відповісти, - тобто повинна реалізуватися функція інтелекту, включаючи функцію абстрактного мислення. На сьогодні такі технології лише розробляються.
Методи обробки інформації самі є інформацією, тому сьогодні багато хто ототожнює інформацію з комп'ютеризацією, що далеко не одне й теж. Автоматизовані інформаційні технології просто витісняють паперові носії і слугують вагомим помічником для виробників інформації.
Всі технологічні процеси поділяться на два види, а саме: на організовані за функціональним (поопераційним) і за предметним (лінійним) принципами. У першому випадку технологічний процес розбивається на ряд операцій і кожна операція закріплюється за певним виконавцем, у другому - будується по замкнутому циклу, тобто один виконавець виконує всі технологічні процеси.
В умовах бібліотеки і невеликої кількості працівників у службі інформації практично використовується функціональний (поопераційний) принцип технологічного ланцюжка, що обумовлено його структурою. Приміром, підготовка будь-яких інформаційних продуктів чи послуг проходить операції, які виконуються різними працівниками: бібліограф за довідково-бібліографічним апаратом бібліотеки формує перелік документів, що потім відбираються в книгосховищі і видаються інформатору, який вже безпосередньо опрацьовує його. Таким чином, у технологічному процесі отримання первинних джерел інформації три ланки: бібліограф - працівник книгосховища - працівник столу видачі. А якщо дивитися глибше, то значно більше: цьому передує комплектування фонду, його облік, каталогізація, розподіл і розстановка і лише потім вище перераховане.
Розглянемо для прикладу підготовку і видачу сигнальної інформації по системі ВРІ:
?
Основні етапи (операції) Проміжні і кінцеві
технологічного процесу результати (продукти)
Вивчення постійно діючих
запитів
Реєстрація нових надходжень
документів
Індексація нових надходжень
документів
Звірка зареєстрованих
документів із картотекою запитів
Складання бібліографічних описів, анотацій, рефератів та інших даних і внесення їх на карти.
Редагування карт
Друк тиражу
Видача (розсилка) карт абонентам. Отримання відповідей
від абонентів
нентів
Аналіз карт зворотного зв'язку
Вироблення управлінських
рішень
Як бачимо, на основі проміжних результатів на заключному етапі технологічного процесу формується кінцевий результат у вигляді певного продукту - сигнальної інформації.
В залежності від фізичної форми кінцевий результат технологічного процесу формування (підготовки) інформаційної продукції може бути виражений у фізичній (матеріальній) чи усній формах.
Під фізичною формою - розуміється носій і (або) подання на ньому.
Носій - це спеціальний матеріал, в якому (на якому, або за допомогою якого) відомості можуть зберігатися, надаватися, передаватися або продаватися. Він являється першою ознакою класифікації інформаційної продукції. На сьогодні це: папір (машинописний текст, рукопис, друковані видання, копія); магнітні носії (магнітофонні стрічки, платівки, дискети, компакт-диски); мікроносій (мікрофіші, мікрофільм, джакет, рулонний); перфострічки і перфокарти.
Крім того, вся різноманітність технологічних процесів НІД класифікується за методами їх виконання і формою кінцевої продукції (друга ознака класифікації) на:
поліграфічні процеси виробництва - видавнича (друкована) продукція;
малотиражні процеси виробництва - малотиражна (одинична) продукція;
репрографічні процеси виробництва - електрофотографічна, фотографічна продукція;
процеси мікрофільмування - мікрофільмова продукція;
процеси підготовки інформації в машинозчитуваній формі - магнітострічкова, магнітодискова;
процеси ручної або машинописної підготовки даних - друкарська, перфокарткова, перфострічкова;
за допомогою EОМ та ПК -комп'ютерна, електронна, цифрова;
процеси підготовки кінофільмів, діафільмів і магнітофільмів - кінопродукція, діафільмова, діапозитивна, магнітофільмова продукція.
Класифікація інформаційних технологій за рівнем інтеграції машинної обробки інформації пов'язана з характеристикою другої структурної складової і поділяється на технології, засновані на автономних файлах, базах даних чи базах знань.
Список літератури
Закон України. Про захист інформації в автоматизованих системах: Затверджено 5 лип. 1994 р. // Відомості ВРУ. - 1994.- № 31. - Ст. 286.
Закон України. Про інформацію: Закон України: Затверджено 2 жовт. 1992 р. // Відомості ВРУ. -1992. - № 48. - Ст. 650.
Закон України. Про науково-технічну інформацію: Затверджено 25 черв. 1993 р. // Відомості ВРУ. - 1993. - № 33. - Ст. 345.
Закон України. Про національну програму інформатизації: Затверджено 4 лют. 1998 р. // Уряд. кур'єр.- 1998.-12 берез.

 
 

Цікаве

Загрузка...